[Truyện Dài] Đăng ký truyện

Discussion in 'Truyện dài' started by Sera Helestia, Feb 17, 2015.

 1. Cơm Nguội

  Joined:
  Oct 17, 2014
  Messages:
  207
  Likes Received:
  11
  Tác phẩm: 1000 ngày
  Tác giả: Ino
  Thể loại: đời thường
  Rating: 16+
   
 2. Chlker

  Joined:
  Aug 31, 2017
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  Tác phẩm: Ái phi
  Tác giả: Chlker
  Thể loại: Lãng mạn
  Rating: [G]
   
 3. KwonNana

  Joined:
  Oct 6, 2017
  Messages:
  12
  Likes Received:
  3
  Tác phẩm: Thầm yêu
  Tác giả: K.N
  Thể loại: Lãng mạn, tình cảm, học đường
  Rating: [G]
   
 4. Soy Fi

  Joined:
  Nov 6, 2017
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
 5. blue_cat1201

  Joined:
  Jul 26, 2014
  Messages:
  213
  Likes Received:
  13
 6. Bạch Đồng Tử

  Joined:
  Nov 30, 2017
  Messages:
  3
  Likes Received:
  5
  #46 Bạch Đồng Tử, Nov 30, 2017
  Last edited: Nov 30, 2017
 7. Juno White

  Joined:
  Aug 1, 2015
  Messages:
  13
  Likes Received:
  22

Share This Page