[Tài liệu] Bí kíp viết lách

Discussion in 'Tủ sách' started by HwangThien, Jul 15, 2016.

 1. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #1 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: Jun 2, 2017
  [​IMG]

  BÍ KÍP VIẾT LÁCH
  Mục đích lập ra cái topic này là để lưu lại các tài liệu sưu tầm trên mạng có ích cho nghiệp viết lách của mọi người.

  Đây không chỉ đăng tài liệu về viết lách mà còn có bài kinh nghiệm, nhận biết và các thứ liên quan đến truyện/viết lách.

  Có thể đóng góp chung hoặc tự viết bài :'3

  Mục lục

  1. Hệ thống tước hiệu, cấp bậc trong triều đình phong kiến: Tước vị chư hầu / Cấp bậc quan lại / Chế độ khoa cử / Tước hiệu hậu cung
  16. Mary Sue

  SLIDE TOP THÁNG 10/2016
   
 2. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #2 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  Hệ thống tước hiệu, cấp bậc trong triều đình phong kiến


  Nguồn: bachgiatrang.com

  Bộ máy chế độ triều đình phong kiến Trung Quốc ngày xưa rất phức tạp và không phải Editors nào cũng biết được, vì đồng bệnh tương lân như biết bao các editor khác, mình đã cố gắng mầy mò, thu thập và tổng hợp lại để cho ra bài viết sau đây, hy vọng nó sẽ giúp ích cho editor nào có ý định edit truyện cổ trang Bách Hợp hiểu rõ hơn trong quá trình làm.


  1. Tước vị chư hầu:

  - Vương: dùng để phong cho những người thuộc hoàng tộc và anh em trực hệ với vua, các hoàng tử.

  Gồm có:

  + Quốc Vương: đứng đầu một nước.

  + Thân Vương: anh em của vua.

  + Quận Vương: con cháu thuộc hoàng tộc.

  + Vương: con hoặc anh em vua.

  *Vương có tên ba chữ có vị trí thấp hơn Vương có tên hai chữ.
  VD: Thanh Đô Vương sau khi lập nhiều chiến công mới được phong lên làm Thanh Vương.

  *Một số trường hợp Vương cũng được phong cho người ngoài tộc, nhưng đa số vì người đó có công quá lớn và dưới sự bức bách của nhân dân.


  - Công: (Thấp hơn Vương) Dành cho các con hoàng thái tử và thân vương.

  Gồm có:

  + Quốc công: Phong cho những người có binh quyền lớn hoặc thế tử của các Vương.

  + Quận công: Phong cho những người có binh quyền và công lao lớn không có huyết thống hoàng tộc.


  - Hầu: (Thấp hơn Công) Phong cho những người có công lao hoặc danh vọng lớn, hoặc con trưởng của các quốc công hoặc vương.

  - Bá: Phong cho cháu đời ba trong hoàng tộc (Tức là cháu của các vương), hoặc con trưởng của các công chúa.

  - Tử: Phong cho quan lại nhất phẩm, con thứ của công chúa, con trưởng của Hầu, Bá.

  - Nam: Phong cho quan lại phó nhất phẩm, con thứ của công chúa, con trưởng của Hầu, Bá.

  *Nói chung tước thường đi kèm với quan chức, tuy nhiên về mặt quan trường thì có khi Nam tước còn cao hơn cả quan Thượng Thư.


   
 3. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #3 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  2. Cấp bậc quan lại:


  Quan lại được thay đổi qua nhiều triều đại, cấp bậc cũng từ đó thay đổi theo, nhưng tên và quyền hạn của các chức quan đó đa số đều không có nhiều thay đổi, trong đó:

  I.Quan ở trung ương:

  Các quan cao nhất chuyên phụ giúp cho vua có:

  - Tể tướng: Người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt vua xử lý mọi việc hành chính quốc gia.

  * Qua các triều đại còn có tên Bách Quỹ (Thời Ngu), Thừa tướng (Tần, Hán), Tướng quốc(Bắc Tề)

  - Thái sư, Thái phó, Thái bảo : thầy, nuôi nấng, dậy dỗ vua, ba chức lớn nhất. (gọi là Tam Công)

  - Thiếu sư, Thiếu bảo, Thiếu phó: quan dưới một bậc, chuyên giúp đỡ Tam Công.(Gọi là Tam Thiếu)

  - Thái tể, Thái tông, Thái sử, Thái chúc, Thái sĩ, Thái bốc: giúp vua xử lý chính vụ, đứng hai bên tả hữu vua. (Gọi làLục Thái)

  - Và Ngũ Tư có:

  + Tư Đồ: giữ việc nông thương, cảnh sát, giáo dục, rèn đúc dân.

  + Tư Khấu: coi về hình phạt, kiện tụng.

  + Tư Mã: thống sáu quân, dẹp yên trong nước.

  + Tư Thổ: giữ lễ của nước (tế tự, triều sinh...).

  + Tư Không: khuyến công, nông, việc thổ mộc, xét địa lợi, thiên thời.

  - Thái úy: coi binh quyền, quân sự, là chức quan tổng thống việc binh. (Là quan võ ngang với Tể tướng)

  - Đại học sĩ: là cố vấn của vua trong những việc trọng đại. Từ nhà Minh chức Tể tướng bị xóa, chỉ còn lại Đại học sĩ là cao nhất.

  - Ngự sử đại phu: chuyên can gián, kiểm soát các quan.


  Các quan còn lại đa số đều là chức ở trong các khu riêng ở triều đình, gồm:
  Lục bộ: (Được bắt đầu từ thời nhà Đường)

  + Lại bộ: Bổ nhiệm quan chức, phong tước, xét công, bãi nhiễm và thăng chức cho các
  quan lại, quản lý quan lại.

  + Lễ bộ: Lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương…vv.. Quản lý các lễ cống nạp của chư hầu, cũng như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.

  + Hộ bộ: Quản lý ruộng đất, thu phát bổng lộc liên quan đến đất đai như thóc gạo…Hay hôn nhân, hộ khẩu. coi phép lưu thông tiền tệ, vật giá đắt rẻ

  + Binh bộ: Quản lý cấm vệ quân, xe ngựa, vũ khí đạn dược, cũng như mọi thứ liên quan tới quân sự, bảo vệ đất nước.

  + Hình bộ: chính lệnh về pháp luật, xét lại những án nặng, tội còn ngờ.

  + Công bộ: Phụ trách mọi việc xây dựng cầu cống, đường xá, cung đình, sửa sang việc thổ mộc, đắp thành, đóng thuyền bè.

  *Đứng đầu các bộ là Thượng thư, giúp việc có Tả thị lang, hữu thị lang. Dưới bộ còn có các Ty, Đứng đầu mỗi ty là Lang trung với Viên ngoại langchủ sự phụ giúp.

  Các cơ quan hành chính:

  - Thượng thư tỉnh: giúp Tể tướng điều khiển trăm quan liên lạc với Thượng thư các Bộ.

  - Trung thư tỉnh: là cơ quan quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.

  - Môn hạ tỉnh: chuyển lệnh vua đến các quan, tâu vua việc các quan thi hành lệnh vua, điều khiển lễ nghi trong cung.

  *Tới đời Minh thì các Tỉnh này hoàn toàn bị xóa, chỉ còn lại Lục bộ.

  Các khu khác:

  - Hồng lô tự: tổ chức, sắp xếp thể thức lễ nghi tiếp đón sứ giả nước ngoài, lễ Xuớng danh thi Ðình...

  - Quang lộc tự: cung cấp, kiểm tra rượu lễ, thực vật trong các buổi tế tự, triều hội, yến tiệc.

  - Ðại lý tự: Cơ quan xét xử tối cao, xét lại các án còn ngờ.

  - Thái thường tự: trông coi đền chùa, thi hành thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc.

  - Thái bảo tự: đóng ấn quyển thi Hội.

  *Ðứng đầu là các Tự là Tự khanh, rồi đến Thiếu khanh, Tự thừa, Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ, thư lại. Hàng ngũ phẩm trở xuống.

  - Khu mật sứ: Cơ mật viện, coi việc cơ mật, nắm quyền binh.

  - Ngự sử đài: cơ quan giám sát, can gián các quan ở triều đình, sau còn được gọi là Đô sát viện.

  - Hàn lâm viện: Lo biên soạn văn thư.

  - Quốc tử giám: Lo dạy dỗ đào tạo con em giới cầm quyền, đứng đầu là Tế rửu.

  - Tư thiên giám / Khâm thiên giám: Coi thiên văn, lịch pháp.

  - Thái y viện: Lo việc thuốc men, chữa bệnh cho hoàng tộc, quan lại.

  - Nội các: là văn phòng vua, ghi chép tấu, sớ các nha dâng lên, khởi thảo chiếu, chế, sắc ban ra các cơ quan, thi Ðình thì đằng lục các chế sách và cấp quyển thi.

  - Tôn Nhân phủ: là cơ quan quản lý nội bộ hoàng tộc, trông nom sổ sách, ngọc phả, đền miếu trong hoàng tộc; giải quyết các vấn đề có liên quan đến các thân vương, công tử, công tôn...

  - Nội vụ phủ: là nơi quản lý các thái giám, cũng như công việc hành chính ở hậu cung.


  II.Quan ở địa phương:

  Trung Quốc được chia ra làm các Châu (hay tỉnh), mỗi châu gồm nhiều quận, mỗi quận lại gồm nhiều huyện, dưới là các xã, làng.

  Phủ thì tương đượng với huyện, nhưng có mức độ hành chính quan trọng hơn, thường thuộc kinh thành.

  Ở thời nhà Hán trở về trước, thì quận là lớn nhất, sau này mới đổi gọi thành châu.


  - Thứ sử: (Thời Tây Hán - Đường) giám sát, coi việc hành chính đứng đầu một quận quốc, hay một tỉnh, dù dưới quyền Thái thú, nhưng là người đại diện cho Thái thú khi vào kinh, sau khi chức Thái thú được bỏ thì Thứ sử là cao nhất.

  - Thái thú: quan đứng đầu một quận (tức là châu) ở thời nhà Tấn đến Hán, nhiệm vụ là thu nạp các cống phẩm của địa phương, nếu quận loạn lạc, sẽ được bổ nhiệm thêm một Đô úy có nhiệm vụ phụ trách quân sự, còn không Thái thú quản cả quân sự và dân sự của quận đó.

  - Tổng đốc (Triều Minh - Thanh): Là viên quan đứng đầu một vùng bao gồm nhiều tỉnh thành, trông coi cả về dân sự và quân sự.

  - Tuần phủ (từ Minh): là người lãnh đạo một tỉnh hoặc một bộ phận của tỉnh lớn, có quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức quan dưới quyền ở địa phương mình quản lý, có quyền lãnh đạo về hành chính, tài chính, quân sự cùa tỉnh. Nếu ở tỉnh đó có tổng đốc, thì tuần phủ phải nghe theo tổng đốc.

  - Tri phủ (tứ phẩm): Đứng đầu một phủ hoặc châu, có quyền cả dân sự và quân sự.

  - Phủ doãn: quan thuộc cấp huyện, đàn áp cường hào, xét những vụ kiện do quan huyện xử mà kêu lại ở bản hạt, hàng ngũ phẩm. Nhưng ở thời Tống thì là quan đứng đầu ở phủ kinh thành, hàng Tam phẩm.

  - Án sát sứ: coi việc hành chính, kiện tụng, tư pháp, phong hóa, kỷ cương ở các tỉnh, dưới quyền Tổng đốc, Tuần phủ.

  - Tri huyện (bát phẩm): Đứng đầu một huyện.

  - Huyện thừa (cửu phẩm): lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ giúp Tri huyện.

  - Xã trưởng: Là người đứng đầu một xã, giúp các quan lại quản lý việc thu thuế của dân, giữ gìn an ninh trật tự, chọn lính nhập ngũ hoặc chọn thí sinh đi thi cử.

  Phía trên đa số là nói về quan văn, vì quan văn thường phức tạp, còn quan võ thì ít chức vị hơn, mình sẽ giải nghĩa một số, ngoài ra còn rất nhiều chức quan khác:

  - Thượng tướng quân: quan ngoài, coi việc binh.

  - Ðô hộ phủ Sĩ sư : (Ðường) coi phiên quốc, sau cải là Tiết độ sứ.

  - Lãnh binh: võ tướng, chỉ huy quân đội cấp tỉnh.

  - Ðô đốc: người trực tiếp điều khiển 5 quân.

  - Thiếu úy : là chức quan tổng thống việc binh, coi cấm quân.

  - Bá hộ: cũng gọi là Bách hộ, quan võ cầm 100 binh.

  - Biền binh : một hạng lính không thường trực ở các tỉnh và Kinh thành, chia ba ban thay nhau trực trong quân đội.

  - Tiết độ sứ : là Ðô hộ phủ, quan võ coi ngoài biên ải.

  - Vũ vệ : quân hộ tống khi vua đi ra ngoài.

  - Vệ : cấm quân, bảo vệ quanh vua.

  - Thị vệ: Lính hộ vệ nhà vua.

  - Thân vệ: là vệ binh của vua.

  - Ðốc trấn: giữ yên địa phương.

  - Cẩm y vệ: đi tuần cảnh, cấm binh.

  - Lính lệ : làm tạp vụ ở huyện.

  - Ðô thống ngũ quân(tiền, hậu, tả, hữu, trung) : quan võ, bảo vệ vua, hoàng tộc và kinh thành. Chỉ huy 5 binh chủng : Bộ binh, Thủy binh, Pháo binh, Tượng binh, Kỵ binh.

  - Ðề lãnh: tuần hành xem xét các địa phận trong thành, xét hỏi những vụ kiện do Ngự sử đài quản lý.

  - Vệ úy: là người quản lý cửa cung, cửa thành.

  Phẩm hàm:

  Về cơ bản quan lại các triều đại về sau đều được chia ra làm chín phẩm, mỗi phẩm lại có hai cấp bậc là Chính và Tòng (phó), cấp phó thường là người phò tá cho Chính, có lương bổng thấp hơn một chút nhưng cùng phẩm quan. Thực ra có rất nhiều quan lại và cấp, nhưng mình chỉ tổng hợp liệt kê ra những chức quan thường xuất hiện trong truyện.

  Dưới là gộp cả cấp chính và phó vào chung, qua mỗi triều đại phẩm quan có thể có thay đổi, vì thế đây chỉ mang tính tham khảo, còn do truyện quy định nữa.


  - Nhất phẩm:

  Quan văn: Tể tướng, Tư đồ; Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Đại học sĩ cần chánh điện, Thái tử thái sư (phó).

  Quan võ: Thái úy, Tư mã, đô thống, đô đốc, Thượng tướng quân.

  - Nhị phẩm:

  Quan văn: Thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, Thượng thư (Đứng đầu các bộ), Tổng đốc (Đứng đầu hai, ba tỉnh), tuần phủ(đứng đầu một tỉnh).

  Quan võ: Thiếu úy, đề đốc, đề lãnh, tham đốc, đại tướng quân.

  - Tam phẩm:

  Quan văn: Tổng thái giám, thứ sử (đứng đầu các Châu) , Thị lang (Phó của Thượng thư), Ngự sử đại phu (chuyên can giám, kiểm soát các quan).

  Quan võ: Nhất đẳng thị vệ, vệ úy thị nội, vệ úy giám thành, vệ úy các quân, Tổng chỉ huy sứ(nắm quyền chỉ huy quân đội), Tổng binh sứ.

  *Các quan võ cấp này thường được gọi là Tướng quân trừ thị vệ.

  - Tứ phẩm:

  Quan văn: Học sĩ (trong viện Hàn lâm), thái giám, trường sử (Thư ký về văn thư), Phó tổng ngự sử, tham tri.

  Quan võ: Nhị đẳng thị vệ, Thành thủ úy, Cai đội nội các, Chỉ huy sứ, Tiết độ sứ.

  *Các quan võ cấp này còn được gọi là Giám quân.

  - Ngũ phẩm:

  Quan văn: phủ doãn, đại sứ thái y viện, thị giảng trong Hàn Lâm Viện, đông các Đại học sĩ.

  Quan võ: Hiệu úy cấm vệ quân, Tam đẳng thị vệ, Tứ đẳng thị vệ (cấp Phó), đội trưởng các quân, cai đội giám thành.

  *Gọi chung là Đại đội trưởng.

  - Lục phẩm:

  Quan văn: thị thư trong Hàn Lâm Viện, ngự y chính trong Thái y viện, giám trưởng Tư thiên giám, lang trung (mỗi bộ có 4 Ty, lang trung đứng đầu các Ty), tri phủ, viên ngoại lang (trong lục bộ, cấp phó).

  Quan võ: Ngũ đẳng thị vệ, Cai đội các thành trấn, cai đội thổ binh, đội trưởng chư quân.

  - Thất phẩm:

  Quan văn: ngự sử giám sát, Trường sử ở vương phủ, cấp phó trong thái y viện, giám phó tư thiên giám, tri huyện, tri châu, thông phán (quan chuyên xét xử)

  Quan võ: Tiểu đội trưởng cấm vệ quân, tiểu đội trưởng giám thành, tiểu đội trưởng chư quân.

  - Bát phẩm:

  Quan văn: Tu soạn trong Hàn Lâm Viện, Giám thứ trong Tư thiên giám, huấn đạo, huyện thừa (lo công văn), tri sư các phủ.

  Quan võ: Đội trưởng trạm dịch, đội trướng các trấn đạo, binh ở Đại lý tự, đội trưởng binh lính ở địa phương.

  - Cửu phẩm:

  Quan văn: Các quan lo công văn ở các chợ, bến đồ, trạm dịch; y sinh Thái y viện, điển bạ Quốc tử giám, đãi chiếu Hàn lâm viện.

  Quan võ: cai tổng, cai huyện.

  Trong đó:

  + Thị nội : chầu hầu trong cung.

  + Thị thư : biên chép văn bản.

  + Thị giảng Học sĩ : dạy vua, giải thích, bình luận các văn thư, thơ ca, chế biểu...

  + Thị độc Học sĩ : chức cao nhất trong Hàn lâm viện, phụ trách việc đọc sách, tham khảo, biên soạn chỉ dụ, chế cáo giúp vua.

  + Biên tu: sửa chữa, ghi lại văn bản ở viện Hàn lâm.

  + Huấn đạo : Học quan của một huyện.

  + Chủ sự : phụ trách một phần việc chuyên ngành ở các Bộ.

  + Viên ngoại lang: sung sứ bộ đi cống, dự chính sự chuyên ngành ở các Bộ.


   
 4. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #4 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  3.Chế độ khoa cử:


  Được thi theo từng kỳ, người vượt qua kỳ thi trước mới được thi tiếp kỳ sau gồm có ba kỳ thi:

  - Thi Hương (thi tại địa phương): gồm có 4 kỳ thi, vượt qua ba kỳ gọi là Tú Tài (hay Sinh đồ), thi qua 4 kỳ là Cử Nhân (hay Hương cống). Những người này sẽ được địa phương của mình tuyển dụng bổ nhiệm. Bốn kỳ thi là:

  1.Thi kinh nghĩa, thư nghĩa: giải thích ý nghĩa trong câu lấy từ Tứ thư, Ngũ kinh, kiểm tra hiểu biết kinh sử.

  2.Chiếu, chế, biểu: chiếu - lời vua nói, chế - vua phong thưởng cho công thần, biểu - bài văn thần dân tạ ơn vua hoặc chúc mừng vua nhân dịp ngày lễ, kiểm tra khả năng soạn chiếu thư.

  3.Thơ phú: kiểm tra khả năng làm thơ của sĩ tử.

  4.Văn sách: kiểm tra khả năng biện bác, bàn luận vấn đề lịch sử và hiện tại của sĩ tử.

  - Thi Hội (Thi 3 năm một lần – cấp trung ương): cũng có 4 kỳ, thi đỗ thì thành Tiến sĩ (hay Thái học sinh), người đứng đầu là Hội Nguyên, những người thiếu điểm có thể được xem xét trở thành Phó bảng. Bốn kỳ thi là:

  1.kinh nghĩa, thư nghĩa

  2. chiếu, chế, biểu

  3. thơ phú

  4. văn sách.

  - Thi Đình (ngay sau khi thi Hội - được vua tổ chức): lấy ba giáp

  + Đệ nhất giáp: Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa

  + Đệ nhị giáp: hoàng giáp

  + Đệ tam giáp: đồng tiến sĩ

  Hội đồng thi và chấm thi bao gồm:

  - Đề Điệu: Chánh chủ khảo;

  - Giám Thí: Phó chủ khảo;

  - Đồng khảo thí: Chấm sơ khảo;

  - Khảo thí: Chấm phúc khảo;

  - Đằng Lục: Làm nhiệm vụ rọc phách, niêm phong;

  - Di Phong: Thu nhận quyển thi của thí sinh;

  - Đối độc: Đọc lại bài của Đằng Lục chép và đối chiếu với bài của thí sinh cho chính xác.

  Những người đỗ Tú tài chỉ được địa phương dùng, không có chức quan; đỗ Cử nhân thì có thể được bổ làm quan cửu phẩm.

  Người đỗ thi Hội nhưng không thi Đình tiếp thì vẫn chỉ là Cử Nhân, nếu thi tiếp mới thành Tiến sĩ.

  Đứng đầu thi Đình là Trạng Nguyên có thể được bổ quan từ Tứ-ngũ phẩm, những người Hoàng Giáp có thể được bổ quan từ lục phẩm, còn đồng tiến sĩ là thất phẩm.


   
 5. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #5 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  4.Tước hiệu ở hậu cung:


  Hậu cung của Trung Hoa cũng rất phức tạp giống như một triều đình, chỉ khác là không tham gia chuyện chính sự, ở Hậu cung sẽ có các Phi tần, Thái giám và Cung nữ, vì vậy mình sẽ nói khái quát cả ba khía cạnh này.

  I.Phi tần:

  Cấp bậc từ cao tới thấp (cũng được chia ra làm các phẩm ở một số thời)

  + Thời Chu:

  • Vương hậu

  • Phu nhân

  • Tần

  • Thế phụ

  • Ngự thê

  + Thời Tây Hán:

  • Hoàng hậu

  • Chiêu nghi

  • Tiệp dư

  • Khinh nga

  • Dung hoa

  • Mỹ nhân

  • Bát tử

  • Sung y

  • Thất tử

  • Lương nhân

  • Trưởng sử

  • Thiếu sử

  • Ngũ quan

  • Thuận thường

  • Cung nhân: Vô quyên, Cộng hòa, Ngu linh, Bảo lâm, Lương sử, Dạ giả

  + Thời Đông Hán:

  • Hoàng hậu

  • Quý nhân

  • Mỹ nhân

  • Cung nhân

  • Thái nữ

  + Thời Bắc Tề:

  • Hoàng hậu

  • Tả Nga anh, Hữu Nga anh

  • Thục phi

  • Tả Chiêu nghi, Hữu Chiêu nghi

  • Tam Phu nhân: Hoằng đức, Chính đức, Sùng đức

  • Tam Tần: Quang du , Chiêu huấn, Long huy

  • Lục Tần: Tuyên huy, Ngưng huy, Tuyên minh, Thuận hoa, Ngưng hoa, Quang
  • huấn ( ngang Hạ Lục khanh)

  • Thế phụ (tam phẩm)

  • Ngự nữ (tứ phẩm)

  • Tài nhân

  • Thái nữ

  + Thời Đường:

  • Hoàng hậu

  • Chính nhất phẩm: Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi (sau đổi thành: Quý phi, Huệ phi, Lệ phi, Hoa phi)

  • Tòng nhất phẩm: Quý tần

  • Chính nhị phẩm: Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viên, Tu nghi, Tu dung, Tu viên, Sung nghi, Sung dung, Sung viên (sau đổi thành: Thục nghi, Đức nghi, Hiền nghi, Thuận nghi, Uyển nghi, Phương nghi)

  • Chính tam phẩm: Tiệp dư

  • Chính tứ phẩm: Mỹ nhân

  • Chính ngũ phẩm: Tài nhân Thượng Cung, Thượng Nghi, Thượng Phục

  • Chính lục phẩm: Bảo lâm

  • Chính thất phẩm: Ngự nữ

  • Chính bát phẩm: Thái nữ

  +Thời Tống:

  • Hoàng hậu

  • Chính nhất phẩm: Thần phi, Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi

  • Chính nhị phẩm: Đại nghi, Quý nghi, Thục nghi, Thục dung, Thuận nghi, Thuận dung, Uyển nghi, Uyển dung, Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viên, Tu nghi, Tu dung, Tu viên, Sung nghi, Sung dung, Sung viên

  • Chính tam phẩm: Tiệp dư

  • Chính tứ phẩm: Mỹ nhân

  • Chính ngũ phẩm: Tài Nhân, Quý nhân

  +Thời Kim:

  • Hoàng hậu

  • Chính nhất phẩm: Nguyên phi, Quý phi Chân phi, Thục phi, Lệ phi, Nhu phi.

  • Chính nhị phẩm: Chiêu nghi , Chiêu dung, Chiêu viên, Tu nghi, Tu dung, Tu viên, Sung nghi, Sung dung, Sung viên.

  • Tòng nhị phẩm: Tiệp dư

  • Chính tam phẩm: Lệ nhân, Tài nhân.

  • Chính tứ phẩm: Thuận nghi, Thục hoa, Thục nghi.

  • Chính ngũ phẩm: Thượng cung phu nhân, Thượng cung tả phu nhân, Thượng cung hữu phu nhân, Cung chính phu nhân, Bảo hoa phu nhân, Thượng nghi phu nhân, Thượng phục phu nhân, Thượng tẩm phu nhân, Khâm thánh phu nhân, Tư minh phu nhân.

  + Thời Minh:

  • Hoàng Hậu

  • Cao nhất trong phi là Hoàng quý phi, Quý phi

  • Phi: Hiền phi, Thục phi, Trang phi, Kính phi, Huệ phi, Thuận phi, Khang phi, Ninh phi

  • Tần: Đức tần, Hiền tần, Trang tần, Lệ tần, Huệ tần, An tần, Hoà tần, Hy tần, Khang tần

  +Thời Thanh:

  • Hoàng hậu

  • Chính nhất phẩm: Hoàng quý phi

  • Chính nhị phẩm: Quý phi

  • Chính tam phẩm: Phi

  • Chính tứ phẩm : Tần

  • Chính ngũ phẩm: Quý nhân

  • Chính lục phẩm: Thường tại

  • Chính thất phẩm: Đáp ứng

  • Chính bát phẩm: Quan nữ tử

  Phi tần từ Chính nhất phẩm Hoàng quý phi đến Chính tứ phẩm Tần sẽ được gọi là "nương nương" và được ban cho một cung điện trong số Đông lục cung hoặc Tây lục cung trong Tử Cấm Thành (gồm 12 cung).

  Phi tần từ Chính ngũ phẩm Quý nhân đến Chính thất phẩm Đáp ứng chỉ được gọi là "tiểu chủ". Riêng Chính bát phẩm Quan nữ tử địa vị thực chất không khác cung nữ, nhưng là những cung nữ đã từng được Hoàng đế sủng hạnh. Phi tần được tuyển chọn từ những cuộc tuyển Tú nữ (秀女) trung bình ba năm một lần hoặc được tuyển trực tiếp từ gia đình các quan lại có công. Tú nữ nhập cung thường được phong danh hiệu cao nhất là Quý nhân, thấp nhất là Đáp ứng.

  Ngoài ra, cấp bậc giữa các Phi tần còn phân biệt dựa theo xuất thân và sự sủng ái của Hoàng đế. Cao nhất là người Mãn, sau đó là người Mông Cổ và thấp nhất là người Hán cũng như phong hiệu được ban tặng.con cái do họ sinh ra sẽ do các Phi tần cấp cao nuôi, Tú nữ thường không được gọi là nương nương.

  II. Vợ thái tử - hoàng tử:

  - Vợ thái tử gọi là Thái tử phi

  Vợ thứ là Trắc phi/thứ phi

  Vợ thứ các hoàng tử cũng là trắc phi/thứ phi, nhưng sẽ nhỏ hơn một bậc.

  *Thời Tây Hán:

  1.Thái tử phi

  2.Lương đệ

  3.Nhụ tử

  4.Phu nhân

  *Thời Đường:

  1.Thái tử phi

  2.Lương đệ

  5.Lương Viên

  6.Thừa Huy

  7.Chiêu Huấn

  8.Phụng Nghi

  III.Hoạn quan:

  Ở Trung Quốc thời xưa có rất nhiều triều đại có thái giám tham gia chính sự, có khi còn được đảm nhiệm cả chức Tể tướng, nhất là ở thời Minh, thái giám có chức vị cao nhất, đến thời Thanh bị hạn chế lại chỉ ở Tứ phẩm trở xuống, các thái giám chỉ lo việc quét dọn và phục vụ phi tần thì hầu như chỉ từ thất đến cửu phẩm, các phẩm hàm cao thuộc thái giám làm trong Nội vụ phủ,

  Thái giám được chia ra làm các cấp:

  • Tổng thái giám (hàm Chánh tam phẩm)

  • Đô thái giám (Tòng tam phẩm)

  • Thái giám (Chánh tứ phẩm)

  • Thiếu thái giám (Tòng tứ phẩm)

  • Đồng trị giám sự (Chánh ngũ phẩm)

  • Tả hữu thiếu giám (Tòng ngũ phẩm).

  IV. Cung nữ:

  Là những người được bán hay là tuyển chọn vào cung để phục vụ hoàng đế hay phi tần, nhửng cung nữ được tuyển sẽ có bổng lộc cao vì được sàn lọc kỹ lưỡng, còn những người vì hoàn cảnh mà bán vào trong cung thì sẽ làm việc tại các Ty, phòng.

  Để tổ chức mọi việc liên quan đến sự quản lý, dạy dỗ các Phi tần và giữ gìn các đồ vật trong nội cung, triều đình đặt ra chức Lục Thượng gồm 6 chức vị Thượng cung, Thượng nghi, Thượng phục, Thượng thực, Thượng tẩm, Thượng công do các Nữ quan đảm nhận. Nữ quan thường là các bà trong nội cung được vua tin tưởng hay do triều đình tuyển dụng, người đứng đầu tổ chức Nữ quan là Hoàng quý phi. Nữ quan cũng được chia thành 6 bậc là Quản sự, Thống sự, Thừa sự, Tùy sự, Tòng sự và Trưởng ban.


   
 6. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #6 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  Xưng hô trong văn cổ đại
  nguồn: bachgiatrang.com
  Bài viết dựa trên tham khảo của rất nhiều nguồn, hy vọng nó có ích đối với các Editor trong việc thay từ ta - ngươi, hắn - nàng thường xuyên xuất hiện trong văn cổ trang.

  (Lưu ý: trong văn cổ trang thực ra chúng ta cũng có thể dùng từ nhân xưng tôi, cô, cậu... giống văn hiện đại trong tùy trường hợp, chỉ khác là ở văn cổ trang, người ta sẽ nói: "Tôi và "huynh" thay cho "Tôi và anh" ở văn hiện đại. Từ nó cũng có thể xử dụng thay cho từ nàng và hắn trong câu đối thoại).

  Xưng hộ gồm có ba phần:


  • Cung đình
  • Giang hồ
  • Gia đình

  Cung đình

  + Cha, mẹ của vua: (viết hoa chữ cái đầu)

  - Cha vua (người cha chưa từng làm vua) : Quốc lão

  - Cha vua (người cha đã từng làm vua rồi truyền ngôi cho con) : Thái thượng hoàng

  - Mẹ vua (chồng chưa từng làm vua) : Quốc mẫu

  - Mẹ vua (chồng đã từng làm vua) : Thái hậu

  - Mẹ kế (phi tử của vua đời trước): Thái phi

  - Bà của vua: Thái hoàng thái hậu

  Xưng khi nói chuyện:

  - Quốc lão/Thái thượng hoàng: Ta

  - Thái hoàng thái hậu/Quốc mẫu/Thái hậu: Ai gia/ta/lão thân

  Các con cháu trong hoàng tộc gọi:

  - Thái thượng hoàng/Thái hậu… :Hoàng gia gia/Hoàng nãi nãi hoặc Hoàng tổ mẫu…

  + Vua:

  Qua từng triều đại vua sẽ có danh xưng khác:

  - Thời Hạ – Thương – Chu: Vương

  - Thời Xuân Thu – Chiến Quốc:

  Nước lớn: Vương

  Nước nhỏ: Hầu/Công/Bá (thuộc chư hầu)

  - Từ triều Tấn trở đi: Hoàng đế

  - Thời Nguyên và Thanh: Đại Hãn

  Tự xưng: (không viết hoa)

  + Quả nhân: dùng cho tước nào cũng được.

  + trẫm: chỉ cho Hoàng đế/Vương.

  + cô gia: chỉ dùng cho Vương trở xuống.

  Gọi:

  - Quần thần : chư khanh, chúng khanh, ái khanh

  - Cận thần (được sủng ái) : ái khanh

  - Vợ (được sủng ái) : Ái hậu/Ái phi

  - Vua chư hầu : hiền hầu

  - Con (khi còn nhỏ): hoàng nhi

  Xưng với vua:

  - Các con: nhi thần, hoàng nhi

  - Gọi vua cha: phụ hoàng

  - Gọi mẹ: mẫu hậu

  - Các quan tâu vua : bệ hạ, thánh thượng, đại vương

  - Các thê thiếp (bao gồm cả vợ) xưng: Thần thiếp

  - Các quan tự xưng: hạ thần, thần,

  + Con vua:

  Cũng như với vua, con vua cũng được gọi thay đổi theo từng triều đại:

  Con trai:

  Thời Hạ – Thương – Chu tới thời nhà Tần: Công tử

  Thời Hán đến Minh: Hoàng tử

  Thời Thanh: A ca

  - Người được chỉ định sẽ lên ngôi: Đông cung thái tử/Thái tử

  - Vợ chính Đông cung thái tử : Thái tử phi

  - Vợ hoàng tử: Hoàng túc, hoàng tử phi

  - Vợ bé: Trắc phi/thứ phi

  - Thiếp: Phu nhân

  Thời nhà Thanh:

  - Vợ lớn A ca: Đích phúc tấn

  - Vợ bé A ca: Trắc phúc tấn

  Con gái

  - Con gái vua : Công chúa, Hoàng nữ

  - Con rể vua : Phò mã

  Nhà Thanh:

  - Con gái: Cách Cách

  - Con rể: Nghạch phò

  Con vua gọi:

  - Vua: Phụ hoàng/Phụ vương…

  - Hoàng hậu: Mẫu hậu/Hoàng hậu nương nương/Vương hậu nương nương…

  - Mẹ ruột: Mẫu phi/mẫu thân

  - Phi tần khác: Mẫu phi hoặc gọi “Tước hiệu + nương nương”

  Tự xưng: Ta, bổn hoàng tử/bổn công chúa.

  + Hoàng tộc:

  Anh em và con cháu vua thường được ban tước hiệu Vương gia/Thân vương khi trưởng thành.

  - Anh trai vua : Vương/ Hoàng huynh

  - Chị gái vua : Công chúa/Hoàng tỉ

  - Em trai vua : Vương/ Hoàng đệ

  - Em gái vua : Công chúa/ Hoàng muội

  - Cô vua: Thái công chúa/ Hoàng cô cô

  - Bác vua : Vương/ Hoàng bá

  - Chú vua : Vương/ Hoàng thúc

  - Cậu vua : Hoàng cữu phụ/ Quốc cữu

  - Cha vợ vua : Quốc trượng

  - Con trai Thái tử (được chọn kế vị): Hoàng thái tôn

  - Cháu trai Thái tử (được chọn kế vị): Hoàng thành tôn

  - Con trai trưởng vua chư hầu (người kế thừa vương vị) : Thế tử

  - Con trai thứ vua chư hầu: Quận vương

  - Vợ chính quận vương: Quận vương phi

  - Vợ bé quận vương: phu nhân

  - Con trai quận vương: Công tử/thiếu gia

  - Con gái quận vương: Tiểu thư

  - Con gái vua chư hầu : Quận chúa

  - Chồng quận chúa : Quận mã

  - Vợ chính Vương: Vương phi

  - Vợ bé Vương: Trắc phi/Thứ phi

  - Thiếp của Vương: Phu nhân

  Nhà Thanh:

  - Anh/em vua: Vương

  - Vợ chính vương: Đích phúc tấn

  - Vợ bé vương: Trắc phúc tấn

  - Con trai vương: Bối lặc

  - Con gái vương: Cách cách

  - Con dâu vương: Phúc tấn

  - Con rể vương: Ngạch phò

  + Quan lại:

  - Các quan tự xưng khi nói chuyện với quan to hơn (hơn phẩm hàm) : hạ quan, ti chức, tiểu chức

  - Nữ với nam: thiếp, tiện thiếp, nô, nô gia

  - Lớp nhỏ với lớp lớn: vãn sinh, học sinh, hậu học, vãn bối

  - Ngang hàng nhau: bỉ nhân, tại hạ

  - Các quan tự xưng với dân thường: bản quan

  - Dân thường gọi quan: đại nhân

  - Dân thường khi nói chuyện với quan xưng là : thảo dân, tiểu dân, hạ dân

  - Người làm các việc vặt ở cửa quan như chạy giấy, dọn dẹp, đưa thư, v.v... : nha dịch/nha lại/sai nha

  - Con trai nhà quyền quý thì gọi là : công tử

  - Con gái nhà quyền quý thì gọi là : tiểu thư

  - Đầy tớ trong các gia đình quyền quý gọi ông chủ là : lão gia

  - Đầy tớ trong các gia đình quyền quý gọi bà chủ là : phu nhân

  - Đầy tớ trong các gia đình quyền quý gọi con trai chủ là : thiếu gia

  - Đầy tớ trong các gia đình quyền quý tự xưng là (khi nói chuyện với bề trên): tiểu nhân

  - Đứa con trai nhỏ theo hầu những người quyền quý thời phong kiến : tiểu đồng

  - Các quan thái giám khi nói chuyện với vua, hoàng hậu xưng là : nô tài

  - Cung nữ chuyên phục dịch xưng là : nô tì

  - Ngoài ra, đối với các quan còn có kiểu thêm họ vào trước chức tước, thành tên gọi. Ví dụ :Quách công công, Lý tổng quản, Lưu hoàng thúc...

  Nguồn: vncomicfarm.com

  ----  Giang hồ

  - Đệ tử của yêu quái tu luyện lâu năm gọi thầy là: lão lão

  - Lão lão gọi đệ tử là: tiểu lão

  - Chồng của sư mẫu: sư trượng/sư công

  - Vợ của sư phụ: sư nương

  - Sư phụ của sư phụ: thái sư phụ/ sư tổ

  - Người sáng lập môn phái: tổ sư(nam)/ tổ sư bà bà (nữ)

  - Đệ tử: đồ nhi/ đồ tôn (đời tiếp theo)

  Phật giáo:

  Xưng:

  - Người trẻ tuổi: tiểu tăng (nam), tiểu ni (nữ)

  - Người cao tuổi: lão nạp (nam), lão ni (nữ)

  - Xưng chung với ý khiêm tốn: bần tăng/bần ni

  - Gọi: thí chủ/tiểu thí chủ/lão thí chủ

  Đạo giáo:

  Xưng: Bần đạo

  - Người trẻ tuổi: đạo nhân (nam), đạo cô (nữ)

  - Người cao tuổi: lão đạo (nam), lão đạo bà (nữ), chân nhân (võ học đặc biệt cao siêu)

  Mới gặp lần đầu:

  - Nữ trẻ tuổi: - Xưng:

  + Tiểu nữ (khiêm tốn).

  + Bản cô nương/ta (ko khiêm tốn).

  + Lão nương (nếu là người già).

  + Bổn cô nương, Bổn phu nhân (người đã có chồng).

  Gọi:

  + Cô nương hoặc tiểu thư (đối với con nhà giàu có danh tiếng)

  - Nam trẻ tuổi: - Xưng:

  - Tại hạ, hậu bối/vãn bối/tiểu bối, tiểu sinh, ta (ko khiêm tốn).

  Gọi:

  + Các hạ, huynh đệ/huynh đài (tiểu huynh đệ nếu nhỏ hơn nhiều tuổi)

  + Công tử (đối với con nhà giàu có danh tiếng).

  + Thiếu hiệp (tỏ ý tôn trọng võ học của người đó).

  + Tiên sinh (với người nho nhã).

  + Hiền huynh/ hiền đệ (gọi thân mật).

  - Nam/nữ cao tuổi:

  Xưng: Ta, lão, mỗ

  Gọi:

  + Lão tiền bối, đại hiêp/lão hiệp (tỏ ý tôn trọng võ học của người đó)

  Chú ý: tại hạ-các hạ là cách xưng hô trung tính tương đương như tôi-anh trong ngôn ngữ hiện đại, vãn bối-tiền bối nghĩa là người đi sau và đi trước, thể hiện ý tôn trọng khiêm nhường nói chung dù không cùng môn phái, cùng môn phái có thể dựa trên thứ bậc để phân ra trưởng bối, nhị bối, tiểu bối...

  Khi chửi mắng: tiểu tặc, lão tặc, tặc tử (nam), a đầu (nữ)…

  Nếu không đối thoại trực tiếp:

  - Với nam: Hắn/ Y/ Gã/ Ông ta / Lão ta

  - Với nữ: Mụ/Ả/ Cô ta/ bà ta /Thị

  Nguồn: chaudoconline.com

  ---

  Gia đình
  - Gọi vợ: Hiền thê/Ái thê/Nương tử

  - Gọi chồng: Tướng công/Lang quân

  - Anh rể/Em rể: Tỷ phu/Muội phu

  - Chị dâu: Tẩu tẩu

  - Cha mẹ gọi con cái: Hài tử/Hài nhi hoặc tên

  - Gọi vợ chồng người khác: hiền khang lệ(cách nói lịch sự)

  Khi nói chuyện với người khác mà nhắc tới người thân trong gia đình:

  - Cha: gia phụ

  - Mẹ: gia mẫu

  - Anh trai ruột: gia huynh/tệ huynh (cách nói khiêm nhường)

  - Em trai ruột: gia đệ/xá đệ

  - Chị gái ruột: gia tỷ

  - Em gái ruột: gia muội

  - Ông nội/ngoại: gia tổ

  - Vợ: tệ nội/tiện nội

  - Chồng: tệ phu/tiện phu

  - Con: tệ nhi

  Khi nói chuyện với người khác mà nhắc tới người thân của họ:

  - Sư phụ: lệnh sư

  - Cha: lệnh tôn

  - Mẹ: lệnh đường

  - Cha lẫn mẹ: lệnh huyên đường

  - Con trai: lệnh lang/lệnh công tử

  - Con gái: lệnh ái/lệnh thiên kim

  - Anh trai: lệnh huynh

  - Em trai: lệnh đệ

  - Chị gái: lệnh tỷ

  - Em gái: lệnh muội

  Xưng hô trong gia phả:

  - Ông bà tổ chết rồi: Hiển cao tổ khảo/tỷ

  - Ông bà tổ chưa chết: Cao tổ phụ/mẫu

  - Cháu xưng: Huyền tôn

  - Ông bà cố chết rồi: Hiển tằng tổ khảo/tỷ

  - Ông bà có chưa chết: Tằng tổ phụ/mẫu

  - Cháu xưng: Tằng tôn

  - Ông bà nội chết rồi: Hiẻn tổ khảo/tỷ

  - Ông bà nội chưa chết: Tổ phụ/mẫu

  - Cháu xưng: nội tôn

  - Cha mẹ chết: Hiển khảo, Hiền tỷ.

  + Chưa chết xưng thân Phụ/mẫu

  - Cha chết thì con xưng: Cô tử, cô nữ (cô tử: con trai, cô nữ: con gái).

  - Mẹ chết thì con xưng: Ai tử, ai nữ.

  - Cha mẹ đều chết thì con xưng: Cô ai tử, cô ai nữ.

  Xưng hô trong gia tộc:

  - Cha ruột: Thân phụ.

  - Cha ghẻ: Kế phụ.

  - Cha nuôi: Dưỡng phụ.

  - Cha đỡ đầu: Nghĩa phụ.

  - Con trai lớn (con cả thứ hai): Trưởng tử, trưởng nam.

  - Con gái lớn: Trưởng nữ.

  - Con kế: Thứ nam, thứ nữ.

  - Con út (trai): Quý nam, vãn nam. Gái: quý nữ, vãn nữ.

  - Mẹ ruột: Sanh mẫu, từ mẫu.

  - Mẹ ghẻ: Kế mẫu

  - Con của bà vợ nhỏ kêu vợ lớn của cha là má hai: Đích mẫu.

  - Mẹ nuôi: Dưỡng mẫu.

  - Mẹ có chồng khác: Giá mẫu.

  - Má nhỏ, tức vợ bé của cha: Thứ mẫu.

  - Mẹ bị cha từ bỏ: Xuất mẫu.

  - Bà vú: Nhũ mẫu.

  - Chú, bác vợ: Thúc nhạc, bá nhạc.

  - Cháu rể: Điệt nữ tế.

  - Chú, bác ruột: Thúc phụ, bá phụ.

  - Vợ của chú : Thiếm, Thẩm.

  - Cháu của chú và bác, tự xưng là nội điệt.

  - Cha chồng: Chương phụ.

  - Dâu lớn: Trưởng tức.

  - Dâu thứ: Thứ tức.

  - Dâu út: Quý tức.

  - Cha vợ (sống): Nhạc phụ, (chết): Ngoại khảo.

  - Mẹ vợ (sống): Nhạc mẫu, (chết): Ngoại tỷ.

  - Con rể: Tế tử.

  - Chị, em gái của cha, ta kêu bằng cô: Thân cô.

  - Tự xưng: Nội điệt.

  - Chồng của cô: Dượng: Cô trượng, tôn trượng.

  - Chồng của dì: Dượng: Di trượng, biểu trượng.

  - Cậu, mợ: Cựu phụ, cựu mẫu. Mợ còn gọi là: Câm.

  - Tự xưng là: Sanh tôn.

  - Cậu vợ: Cựu nhạc.

  - Cháu rể: Sanh tế.

  - Vợ: Chuyết kinh, vợ chết rồi: Tẩn.

  - Ta tự xưng: Lương phu, Kiểu châm.

  - Vợ bé: Thứ thê, trắc thất.

  - Vợ lớn: Chánh thất.

  - Vợ sau (vợ chết rồi cưới vợ khác): Kế thất.

  - Anh ruột: Bào huynh.

  - Em trai: Bào đệ, cũng gọi: Xá đệ.

  - Em gái: Bào muội, cũng gọi: Xá muội

  - Chị ruột: Bào tỷ.

  - Anh rể: Tỷ trượng.

  - Em rể: Muội trượng.

  - Anh rể: Tỷ phu.

  - Em rể: Muội trượng, còn gọi: Khâm đệ.

  - Chị dâu: Tợ phụ, Tẩu, hoặc tẩu tử.

  - Em dâu: Đệ phụ, Đệ tức.

  - Chị chồng: Đại cô.

  - Em chồng: Tiểu cô.

  - Anh chồng: Phu huynh: Đại bá.

  - Em chồng: Phu đệ, Tiểu thúc.

  - Chị vợ: Đại di.

  - Em vợ (gái): Tiểu di tử, Thê muội.

  - Anh vợ: Thê huynh: Đại cựu: Ngoại huynh.

  - Em vợ (trai): Thê đệ, Tiểu cựu tử.

  - Con gái đã có chồng: Giá nữ.

  - Con gái chưa có chồng: Sương nữ.

  - Cha ghẻ, con tự xưng: Chấp tử.

  - Tớ trai: Nghĩa bộc.

  - Tớ gái: Nghĩa nô.

  Xưng hô trong tang lễ:

  - Cha chết trước, sau ông nội chết, tôn con của trưởng tử đứng để tang, gọi là: Đích tôn thừa trọng.

  - Cha, mẹ chết chưa chôn: Cố phụ, cố mẫu.

  - Cha, mẹ chết đã chôn: Hiền khảo, hiển tỷ.

  - Mới chết: Tử.

  - Đã chôn: Vong.

  Xưng hô với người ngoài:

  - Anh em chú bác ruột với cha mình: Đường bá, đường thúc, đường cô, mình tự xưng là:Đường tôn.

  - Anh em bạn với cha mình: Niên bá, quý thúc, lịnh cô. Mình là cháu, tự xưng là: Thiểm điệt, lịnh điệt.

  - Chú, bác của cha mình, mình kêu: Tổ bá, tổ thúc, tổ cô.

  - Mình là cháu thì tự xưng là: Vân tôn

  Một số từ khác:

  * Gọi nhà của mình theo cách khiêm nhường lúc nói chuyện với người khác: tệ xá/hàn xá
  Nói về chỗ ở của người thì dùng: quí sở/quí cư

  (chỉ cần nói "tệ xá", chớ không cần nói "tệ xá của tôi"; chỉ cần nói "quí sở", chớ không cần nói "quí sở của ngài")

  * Đứa bé thì gọi là tiểu hài nhi... bé gái thì gọi là nữ hài nhi... bé trai thì gọi là nam hài nhi

  * Khách sạn, nhà hàng, ngân hàng: quán trọ, tửu điếm, tiền trang

  * Bổ đầu: người đứng đầu tổ chức truy lùng tội phạm ở huyện thời xưa

  * Bổ khoái: người ở nha môn chuyên đi bắt người thời xưa.

  Nguồn: hdvnbits.org
   
 7. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #7 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  Lựa chọn một câu chuyện để viết như thế nào ?
  nguồn: tangthuvien.com
  1. Thu thập thật nhiều ý tưởng : Chìa khoá để sáng tạo là thu thập thật nhiều và thật nhiều ý tưởng, không chỉnh sửa, và vứt bỏ hết những ý tưởng mà bạn không thích.

  Cách này giống như những luật sư lựa chọn bồi thẩm đoàn. Trong thực tế, họ không chọn bồi thẩm đoàn, mà là loại bỏ. Hội thẩm tiềm năng là những người đang ngồi trong hộp được rút ra một cách ngẫu nhiên. Sau đó, thông qua một quá trình tự hỏi, các luật sư thăm dò và suy ngẫm. Họ cố gắng tránh khỏi những viên bồi thẩm đoàn mà họ tin rằng sẽ không phù hợp khi xử lý trường hợp của họ.

  Tương tự, bạn là một nhà văn phải đối mặt với một mớ những ý tưởng và thông qua việc khảo sát, cân nhắc, bạn sẽ loại bỏ những ý tưởng mà bạn không dùng tới.

  Nhưng trong khi bạn thu thập ý tưởng, hãy để trí tưởng tượng của bạn hoạt động tự do.

  2. Hãy tìm những ý tưởng lớn : Một cuốn tiểu thuyết dài phải có một câu chuyện tầm cỡ tương xứng với nó. Không phải độ dài của ngôn từ, mà là tiềm năng cho một bức tranh lớn về tình tiết, sự kiện, cảm xúc.

  Hãy suy nghĩ về những cuốn tiểu thuyết tác động tới bạn nhiều nhất. Yếu tố nào khiến bạn ấn tượng ? Nếu đó là một nhân vật khó quên, điều gì đã giúp tạo nên hình tượng nhân vật như vậy ? Nếu đó là một cốt truyện với những tình tiết và diễn biến thú vị, điều gì đã làm nên sự thú vị đó ?

  3. Viết đoạn giới thiệu trích dẫn ở bìa sau cuốn sách (BACK COVER COPY) : Bạn phải tự hỏi về những ý tưởng của mình liệu chúng có thể liên kết với nhau, tạo ra một cái gì đó gây cuốn hút cho nhà xuất bản và độc giả.

  Khi làm điều này, bạn cần tập trung vào khung cảnh toàn diện. Có thể bạn sẽ phải viết đi viết lại nhiều lần, nhưng làm như vậy sẽ phục vụ rất tốt cho quá trình viết của bạn.
   
 8. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #8 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA TÍNH LOGIC, TÍNH QUEN THUỘC VÀ TÍNH CẢM GIÁC THỰC TRONG TIỂU THUYẾT.

  Tác giả: Woody Woodpecker
  nguồn:tangthuvien

  1.Tính logic (hay còn gọi là tính hợp lý) là sự tuân thủ logic của tất cả các tình tiết, kết cấu trong truyện. Tính logic không được phép vi phạm. Tuy nhiên vì năng lực của các tác giả có hạn nên nhiều truyện vẫn vi phạm tính logic, tất nhiên những truyện này sẽ không được độc giả đánh giá cao. Ví dụ ở chương 5 tác giả miêu tả nhân vật A bị giết, nhưng đến chương 10 tác giả lại quên mất những gì mình đã miêu tả ở chương 5 nên lại để nhân vật A chạy nhảy hoạt động khắp nơi, như vậy là vi phạm tính logic. Nhưng trong tường hợp khác, tác giả vẫn nhớ nhân vật A đã chết nhưng cho nhân vật B hồi sinh nhân vật A thì lúc này sự sống lại của nhân vật A là hoàn toàn hợp logic.

  Tác giả không được phép vi phạm logic nhưng lời thoại (chỉ lời thoại) của các nhân vật được phép vi phạm logic. Ví dụ để miêu tả một nhân vật ngu xuẩn, tác giả cho nhân vật đó phát ngôn ra một câu phi logic, như vậy câu chuyện vẫn hoàn toàn logic, không có vấn đề gì cả.

  2. Tính quen thuộc (hay còn gọi là tính hiện thực) nhưng tôi thích gọi nó là tính quen thuộc hơn bởi vì gọi là tính hiện thực thì dễ gây hiểu nhầm. Ví dụ một truyện miêu tả các nhân vật là loài người sống ở đầu thế kỷ 21, không có hiện tương siêu nhiên, không có bất cứ thứ gì kỳ quặc, mới lạ thì có thể nói truyện đó có tính quen thuộc cao. Nhưng nếu một truyện khác miêu tả cuộc sống con người trong thời kỳ phong kiến ở thế kỷ 10 chẳng hạn, thì có thể nói chuyện này có tính quen thuộc hơi thấp (hay nói cách khác là tính lạ lẫm hơi cao). Nếu là một truyện viễn tưởng ở tương lai xa xôi, hoặc chuyện tuy ở hiện tại nhưng liên quan đến yêu ma quỷ quái, người ngoài hành tinh, hoặc chuyện ở dị giới, hoặc chuyện liên quan đến ma pháp, tu chân, khoa huyễn, thần tiên, rồng, quái vật, zombie, phù thủy, siêu năng lực... các loại thì có thể nói là tính quen thuộc rất thấp (tính lạ lẫm rất cao). Đối với thể loại truyện giải trí thì tính quen thuộc càng thấp (tức là tính lạ lẫm càng cao càng tốt). Bởi vì người đọc chán những thứ quen thuộc trong cuộc sống thực và muốn tìm đến những thứ lạ lẫm, thú vị trong tiểu thuyết giải trí. Những độc giả nào thích tính quen thuộc thì họ sẽ đọc tiểu thuyết văn học, những độc giả nào thích tính lạ lẫm thì họ sẽ đọc tiểu thuyết giải trí. Đa phần độc giả có xu hướng thích tiểu thuyết giải trí hơn tiểu thuyết văn học.

  3.Tính cảm giác thực: ví dụ truyện kể nhân vật A đi vào một ngội nhà thì người đọc sẽ không có cảm giác thực. Nhưng nếu tác giả miêu tả tỉ mỉ một vài đồ vật trong ngôi nhà đó, rồi cho nhân vật A tương tác (sờ, nắm, ngửi thấy mùi đồ vật) với các vật dụng đó, rồi một vật dụng nào đó khiến nhân vật A hồi ức lại một kỷ niệm nào đó, như vậy độc giả sẽ cảm giác câu chuyện chân thật hơn, như bản thân độc giả đang là nhân vật A trong ngôi nhà và trải nghiệm tất cả những thứ đó. Đó gọi là tính cảm giác thực. Tính cảm giác thực càng cao càng tốt.

  Tóm lại:
  Có 2 tính càng cao càng tốt: tính logic, tính cảm giác thực
  Có 1 tính càng thấp càng tốt: tính quen thuộc.

  Đôi khi có một vài người thường phát biểu ngu xuẩn như thế này: "Đã đọc truyện giả tưởng rồi thì đừng có đòi hỏi logic" hoặc cụ thể hơn "Đã đọc truyện có siêu năng lực/tu tiên/yêu ma quỷ quái/tận thế/ma pháp... thì đừng đòi hỏi logic." Những người đó đã nhầm lẫn giữa "tính quen thuôc" và "tính logic", tưởng 2 tính đó là một. Hoặc cũng có thể họ cho rằng nếu tính quen thuộc thấp thì tính logic cũng phải thấp theo mà không hề biết rằng một truyện hay thì phải có tính quen thuộc thấp và tính logic cao.
   
 9. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #9 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  Một số thuật ngữ và kí hiệu trong truyện

  nguồn: truongton.net
  Các thể loại truyện:

  Ảo tưởng võng du: trở thành một nhân vật trong trò chơi. Võng du hiện đại tức là chơi trên máy tính, máy chơi riêng, sử dụng bằng tay. Ảo tưởng tương lai, sử dụng mũ giáp, khoang thuyền, v.v... tác dụng trực tiếp lên não để chơi (thường kèm thêm thể loại ma pháp, võ hiệp)

  Âm kém dương sai: thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia

  Bách hợp (百合) : đam mỹ về đồng tính nữ.

  Báo thù rửa hận: như tên

  Biến thân: nữ biến nam, nam biến nữ, thể nghiệm một cuộc đời mới

  Bố y cuộc sống: giống kiểu điền văn, cuộc sống hàng ngày

  Buồn bã nhược thất: họ hàng gần của ngược tâm, đọc rất thảm, thường gắn liền với SE

  Cán bộ cao cấp: con nhà quan, tai to mặt lớn, bối cảnh chính trị. Nhân vật chính, nhân vật phụ đều có cường thế bối cảnh chống lưng. Tóm lại là quan trường đấu đá.

  Cấm luyến/ loạn luân: thường là cha con, anh em, chú cháu, mẹ con, sư phụ - đồ đệ. Có quan hệ máu mủ.

  Cổ đại giá không : thuần cổ đại không có trong lịch sử.

  Cổ phong nhã vận (古风雅韵) : phong cách viết văn theo lối cổ xưa, cổ trang

  Cổ trang: truyện lấy bối cảnh cổ ngày xưa, như kiếm hiệp ấy

  Cung đấu: nữ nhân vật đi vào hậu cung, so trí so tài cùng các phi tử hoàng hậu, âm mưu đầy rẫy, thi cốt chồng chất, phản loạn mưu nghịch, vv…

  Cung đình hầu tước: như tên

  Cung đình: truyện có bối cảnh là cung đình, xoay quanh vua với thái giám hoặc các vị thần tử

  Cường thủ hào đoạt: vô lý cướp đoạt, dùng vũ lực/thế lực thưởng tới, thường ám chỉ cường bạo (đoán, ta ít xem loại này)

  Chủng điền văn: thường là truyện về gia đình, đọc bình bình dễ chịu, không nhiều cao trào, miêu tả những thứ lông gà vỏ tỏi thường nhật, không ngược. Điền văn thường thường khá dài, nhịp truyện bình bình, không quá nhiều tình tiết giật gân, ít ngược, sủng thầm lặng… Điền văn hay đi kèm với gia đấu hoặc cung đấu, nhưng bản thân bạn không thích có gia đấu cung đấu vào vì thường sẽ kéo theo một chuỗi nhân vật với âm mưu, thủ đoạn,… đọc hơi mệt não -.-” Đọc điền văn, cảm giác như được sống cuộc sống khác, với những thứ thường nhật, những mối quan hệ trong ngoài gia đình, cách đối nhân xử thế, làm sai, sửa đúng như thế nào…

  Dã sử: Lấy bối cảnh chính là một thời đại có thật trong lịch sử, với những nhân vật lịch sử thật 100%.

  Dân quốc : thời kỳ dân quốc

  Dị giới: Nhân vật chính xuyên đến một thế giới khác, không có trong lịch sử của Trái Đất hoặc một không gian lạ. Thường có ma pháp võ thuật, nhân vật đến ma-võ học viện làm mưa làm gió, gặp gỡ người thần điện, các loài sinh vật trong tiểu thuyết Tây phương như rồng, tinh linh…

  Đam mỹ: shounen-ai, yaoi

  Điền văn: Nói về cuộc sống bình thường của nhân vật chính. Rất ấm áp, êm ả, không nhiều sóng gió, kết thúc HE. Một thể loại cực kỳ nhẹ nhàng.

  Điều giáo văn: SM dạy dỗ

  Đoản văn: truyện ngắn

  Đô thị tình duyên: viết trong bối cảnh hiện đại…

  Đô thị: Bối cảnh chính diễn ra ở hiện đại.

  Đồng nghiệp: fanfic, đại loại là fan fic về các nhân vật có sẵn, cái này còn chia làm nhiều loại nhỏ, ví dũ như đồng nhân truyện chữ, đồng nhân truyện tranh, đồng nhân phim, đồng nhân người thật, nhiều khi còn ghép nhiều nhân vật ở nhiều nơi khác nhau vào một truyện.

  Đồng nhân (同人): Dựa vào một khuôn mẫu của một tác phẩm nổi tiếng (Thường là truyện của Kim Dung, Cổ Long, Huỳnh Dị, cũng có thể là Harry Potter…) để viết một câu chuyện khác, lấy 50% là mạch truyện cũ, 50% do tác giả tự sáng tạo, với nhân vật chính là xuyên qua hoặc không phải xuyên mà trọng sinh, trở thành một nhân vật trong tác phẩm chính (thường là phản diện), sau đó thay đổi kết cục của nhân vật đó, thay đổi luôn kết thúc của tác phẩm gốc. Đồng nhân còn có thể hiểu là fanfic, nhưng trình độ cao hơn fanfic. Tác giả viết do không thỏa mãn với kết thúc của tác giả chính, đồng cảm với số phận của nhân vật phản diện, có lý do để căm thù nhân vật chính… (Tiêu biểu là “Nhất liêm u mộng” của Quỳnh Dao nãi nãi, bản gốc bị ném đá thảm luôn)

  Gương vỡ lại lành: hàn gắn lại mối quan hệ đã bị rạn nứt, thường nói về sau ly hôn

  Gia đấu/ trạch đấu: thường nói về sinh hoạt trong đại gia đình, 7 cô 8 bà đấu trí đấu dũng, gom tiền tranh quyền lợi vv…

  Giá không: không có thật, ảo tưởng

  Giải trí vòng: show-biz

  Giang hồ: nếu là cổ trang sẽ liên quan đến tranh bá võ lâm, bí kíp võ học. Nếu là hiện đại sẽ liên quan đến xã hội đen

  Giáo viên cố sự (校园故事): truyện có bối cảnh là trường học.

  Hào môn ân oán: như tên

  Hắc đạo: xã hội đen

  HE: happy ending, mọi thứ viên mãn, ai cũng vui vẻ

  Hiện đại đô thị (现代都市): bối cảnh hiện đại.

  Hoa quý mùa mưa/ hoa quý vũ quý (花季雨季): nói về tuổi thanh xuân, đầy sức sống, bỡ ngỡ, khát vọng…

  Hồ ly: một trong hai người là hồ ly

  Huyền huyễn kỳ huyễn (玄幻奇幻), huyền nghi linh dị (悬疑灵异): truyện về thần tiên, yêu quái, các hình tượng chỉ có trong truyền thuyết, tưởng tượng.

  Huyền huyễn: Còn gọi là “Huyền ảo”, lấy bối cảnh lịch sử phương Tây, nhân vật có thể là phương Đông hoặc phương Tây tùy tác giả, diễn ra trên một đại lục nhất định mà ở đó, nhân vật chính lấy việc tu luyện ma pháp, đấu khí, pháp bảo… là chính.

  Huyền nghi: bí ẩn, trinh thám, phá án

  Huyết duyến ky bán (血缘羁绊): ràng buộc về huyết thống, phân làm phụ tử( cha con), thúc chất( chú cháu), huynh đệ (anh em),…

  Huynh đệ/ huynh muội: anh em đấy

  Kiếp trước kiếp này: như tên

  Khoa huyễn: khoa học viễn tưởng.

  Khổ tận cam lai: nhân vật chịu nhiều đau khổ,dằn vặt nhưng cuối cùng vẫn kết thúc hạnh phúc, HE

  Không gian văn/ Tùy thân văn: Thể loại mà nhân vật chính tình cờ/ cố ý nhặt được nhẫn/ vòng đeo tay/ vòng cổ… có một không gian trong đó. Không gian trong đó tụ tập rất nhiều linh khí, thuận lợi cho việc tu luyện. Nhân vật chính có thể là trồng trọt trong đó để bán lấy tiền làm giàu, hoặc tu luyện, hoặc cải tạo bản thân trở thành người có bề ngoài hoàn mỹ… Đại khái là tu chân trong lòng đô thị,… Cảnh báo trước là thể loại này siêu cấp yy, không thích thì đừng đọc.

  Lịch sử quân sự: nói về chiến lược, chiến tranh trong lịch sử (lịch sử có thật hoặc mất quyền lực), tranh đoạt thiên hạ, các quốc gia giao chiến với nhau. Và đương nhiên kết thúc sẽ là việc nam / nữ chủ giành được thiên hạ, có giang sơn mà cũng có mỹ nhân.

  Linh hồn chuyển hoán: linh hồn nhập vào một thân xác khác

  Luyến đồng: tình ái giữa người lớn và trẻ con

  Mất quyền lực lịch sử: Lấy bối cảnh chính là một thời đại không hề có trong lịch sử.

  Mất quyền lực: truyện dựa theo trí tưởng tượng. Tất cả những gì xuất hiện trong truyện như địa danh,tên người,bối cảnh đều là sự trùng hợp

  Mỹ thực: truyện có nói nhiều về đồ ăn và cách chế biến

  Np: n ‘person’, 1 nữ n nam hoặc 1 nam n nữ

  Nữ biến nam: hồn nữ xác nam

  Nữ tôn: Nói về một quốc gia mà nữ tôn nam ti, nữ nhân làm gia chủ, nam nhân bị nuôi trong khuê phòng. Nữ siêu cường, siêu bá đạo, mà nam lại siêu nhược, siêu yếu đuối… Đặc biệt hơn nữa, ở trong này nam nhân phải mang thai và đẻ con (do bí thuật của bộ tộc Nữ Chân). Nhất thê đa phu (tương đương với NP)

  Ngôn tình: tình yêu giữa nam x nữ

  Ngược luyến tàn tâm(虐恋残心): angst, quằn quại đau khổ, dày vò nội tâm , thể loại kinh khủng nhất, chuyên dùng lấy nước mắt của các fangirl, nhân vật đau đớn quằn quại chết đi sống lại thường là tình đơn phương, bị hiểu lầm, bị bắt làm thế thân…chia làm hai loại ngược tâm và ngược thân.
  Ngược văn: SM quan hệ, gồm có ngược tâm và ngược thân. Ngược luyến tàn tâm/ngược luyến tình thâm cũng là ngược tâm, trình độ gọi là thê thảm.
  Nhân thú/ thú nhân: ặc, thì là người và thú, hoặc người và người thú đàm luyến ái…

  Nhất công đa thụ: môt anh công với một đống em thụ

  Nhất công nhất thụ: chế độ chung thủy một vợ một chồng

  Nhất thụ đa công: một em thụ và một bầy công đi theo

  Phản xuyên qua: Từ thời cổ xuyên qua tới thời hiện đại

  Phụ tử: cha con

  Quái lực loạn thần: không rõ ràng lắm, là về thần tiên yêu ma đi

  Quang quái lục ly (光怪陆离): ma quái kinh dị.

  Quân nhân/ quân lữ: bối cảnh hiện đại, nam/nữ chính vào quân chế

  Sắc hiệp: nhân vật chính là nam, thường trêu chọc nhiều nữ, truyện tả nhiều cảnh xxoo

  Sân trường: chuyện phát sinh tại cấp ba hoặc đại học.

  Sinh tử: nam nhân có thể sinh con, uống một loại dược kỳ dị hoặc bản thân là tộc người mà nam nhân có thể sinh con

  Sủng văn: một nhân vật chính đối với nhâm vật chính còn lại âu yếm vô cùng, mắt không có người khác, làm mọi việc mọi chuyện đều vì đối phương, giống như cả thế giới đều xoay quanh hắn/nàng, đối với tiểu tam luôn lãnh đạm tuyệt tình

  Sư đồ luyến: thầy trò yêu nhau

  Tam giáo cửu lưu (三教九流): (chỉ ứng với thể loại truyện, nghĩa gốc mời google) thất loạn bát tao giáo phái môn phái trong giang hồ

  Tiên hiệp: thường là tu tiên, thần tiên đầu duyên, đấu pháp thuật… Nó được chia thành 4 loại :

  Tiền hôn hậu ái: cưới trước yêu sau

  Tiểu Bạch: văn ngây thơ, đơn giản, chủ yếu thỏa mãn sự yy của tác giả

  Tình cảm văn phòng: Đại khái là nhân viên quèn với sếp lớn luyến ái tràng.

  Tình hữu độc chung: tình yêu duy nhất cả đời

  Tu chân tiên hiệp: tu thành tiên, thường lấy nghìn năm làm đơn vị. Phân làm nhân gian giới, tu chân giới, tiên giới, thần giới là chính.

  Tu chân: giống như tiên hiệp

  Tỷ đệ luyến: cặp đôi mà nữ lớn tuổi hơn nam

  Thanh mai trúc mã: như tên

  Thanh thuỷ tiểu bạch (清水小白): truyện trong sáng thường hài nhẹ nhàng, ít cảnh XX (ví dụ như “tụ thủ khuynh thiên” đó).

  Thanh thủy văn: truyện rất trong sáng và thuần khiết, hoàn toàn không có cảnh vượt qua 18+

  Thanh xuân vườn trường: truyện nói về thời học sinh

  Thanh xuyên: xuyên qua trở về đời nhà Thanh (chủ yếu dính tới Khang Hi, Ung Chính hoặc Càn Long)

  Thiên tác chi hòa/ thiên làm nên cùng: trời sanh một đôi

  Trọng sinh: Nguyên văn là “Trùng sinh”, nhưng dân mình lại đọc chệch thành “Trọng sinh”, từ này có nghĩa là “sống lại”. Nhân vật chính do một lỗi lầm, hoặc bởi cuộc đời không thành công mà chết đi, sau đó sống lại. Có thể là sống lại trong chính quá khứ của mình (chẳng hạn như đang ở năm 2011 mà trở về năm 1996), hoặc cũng có thể sống lại trong cơ thể của người khác (Như truyện “Trọng sinh chi thành phần trí thức”…), sau đó nhân vật chính làm lại cuộc đời của chính mình. Đa phần các truyện trọng sinh đều rất yy, nhân vật chính vì có được trí nhớ trước khi chết, nên biết trước tương lai, sau đó làm giàu cho gia đình, trở thành “thiên tài”, “thần đồng” trong mắt mọi người. Chết sau, ngất xỉu sau, tai nạn sau sống lại. Nhân vật chính quay trở lại thời thơ ấu hoặc 15-17 tuổi. Trở thành một người hoàn toàn khác, vẫn là ở thời hiện đại. Trở lại thời xa xưa, có kèm thêm các thể loại như huyền huyễn, kỳ huyễn, cung đình, võ hiệp, v.v... Chuyển kiếp, biến thành thai nhi/trẻ sơ sinh, vẫn giữ lại ký ức của kiếp trước, hai là tá thi hoàn hồn, ba là trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ của bản thân, sửa lỗi lầm (phạm vi thường dùng nhất)

  Văn phòng tình cảm: truyện trong văn phòng, tình ái giữa đồng nghiệp hoặc giữa boss và tiểu viên chức

  Võ hiệp tu chân(武侠修真): đam mỹ thể loại giang hồ, kiếm hiệp.

  Võ lâm: liên quan đến võ lâm giang hồ, bí kíp võ công...

  Võng du: võng = internet, du = surf, phần lớn nói về game online; hư nghĩ võng du >> võng du ở thế kỷ tương lai, khoa học công nghệ phát triển, độ phảng chân cao. Đây là loại truyện chuyên viết về game, nhân vật nam nữ chính gặp nhau trong game, có thể là nhất kiến chung tình, cũng có thể là lâu ngày sinh tinh, hoặc hà hoan hỉ oan gia,… tóm lại từ game, phát triển đến luyến ảo, rồi cuối cùng là ra đời thực, HE. Võng du cũng có hai loại: chuyên viết về võng du, lấy bối cảnh trong game làm cốt truyện chính (Tiêu biểu là “Công tử Liên Thành”) hoặc đan xen đời sống thực, thực và ảo diễn ra ngang nhau (Tiêu biểu là “Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên”)

  Vô hạn lưu: nhân vật chính di chuyển từ không gian này qua không gian khác theo một quy luật nhất định và để hoàn thành một sứ mệnh, nhiệm vụ nào đó được giao cho.

  Vui mừng oan gia: cặp đôi hay trêu chọc khiêu khích nhau

  Xuyên không/xuyên việt/xuyên việt thời không: xuyên qua các thế giới khác, thời đại khác

  Xuyên không: chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Xuyên không là viết tắt của từ xuyên qua thời không hoặc xuyên việt giá không ( hay cổ đại giá không), có nghĩa là nhân vật chính đang ở hiện đại, gặp phải bất trắc (chẳng hạn như tai nạn, hay là bị giết…), đôi khi không có gì cả (trường hợp đang ngủ mà xuyên) thì chạy đến cổ đại. Có hai loại xuyên không: linh hồn xuyên và thân thể xuyên. Linh hồn xuyên là khi tỉnh dậy, nhân vật chính đã ở trong một cơ thể khác. Thân thể xuyên là mang theo cả thân thể của mình để trở về cổ đại. Cái này hơi mệt, bởi vì chẳng có thân thích, người quen gì cả, cứ như vậy mà xuyên, vấn đề ăn ở là một chuyện lớn ^^~

  Xuyên việt giá không (穿越架空): nhân vật xuyên qua thời gian hoặc không gian tới vùng không gian khác ( có thể có thật hoặc không thật), có khi là xuyên về cổ đại (“phượng vu cửu thiên” là ví dụ điển hình) cũng có khi xuyên đến tương lai (như “Thanh ti” chằng hạn), còn chia làm chỉ xuyên hồn hoặc xuyên cả hồn và xác…


  ღ Các từ và thuật ngữ ღ

  Bách hợp: lesbian

  Bạch nhãn: xem thường (bạch nhãn lang ngoại lệ)

  Bái thiếp: bài post

  Bất hoặc chi niên: ~40 tuổi

  Bỉ ngạn hoa: mạn đà la (ngoại lệ “bỉ ngạn hoa khai” – hoa nở bên bờ đối diện)

  Cẩu huyết : tình tiết kịch tình rập khuôn kiểu Đài Loan – Sái cẩu huyết: cố làm màu. (Tham khảo)

  Chén cụ/cốc chén: bi kịch

  Diện: mì

  Đả (đánh) tương du: mua nước mắm, lấy xì dầu (nghĩa đen); đi ngang qua

  Ở TQ trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là “Đả tương du” rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, ko quan tâm đến việc khác. Sau này từ này thường đc dùng trong các trường hợp có 1 người đi ngang qua nhưng ko để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh.

  Đản đau: này thôi, đản (trứng) ý chỉ nam tính đồ vật nơi hạ phúc, đản đau (nghĩa đen + nghĩa bóng) = đau kịch liệt mà không dám nói ra

  Đông qua: bí đao

  Đưa Phật đưa đến tây phương: đã thương thì thương cho trót

  Giọt/ tích: = đích (sở hữu, giống như ” ‘s ” trong tiếng anh)

  Hãm bính: bánh bao, vận may bất ngờ

  Hỗn đản: (trứng tạp chủng) đồ khốn

  Huyết tinh mã lệ: Bloody Mary

  Kì di chi niên: ~100 tuổi

  Khai huân: ăn mặn, đại ý là đã làm chuyện ấy á~

  Khang nãi hinh: cẩm chướng

  Lôi: văn cà giật lẩy bẩy giống như bị sấm đánh

  Mạn châu sa hoa: mạn đà la đỏ

  Manh - 萌 : bắt nguồn là từ “moe” (萌え) trong tiếng Nhật thường dùng cho những nv trong anime - manga.

  萌 え đồng âm với 燃え, nghĩa là bốc cháy, tức để biểu hiện tình cảm tha thiết, cháy bỏng với nhân vật. Cho nên moe 萌え trở thành 1 kiểu nói ý chỉ rằng đối tượng đc nói đến rất “yêu” (adorable, cute, lovely, etc… nói chung là thay những tính từ khen ngợi) hoặc là biểu hiện rằng người nói rất có cảm tình với đối tượng đc nói đến. (by MeteoraX)

  Mặt than aka mặt đen: mặt lạnh ~ diện vô biểu tình.

  Mân côi: hoa hồng

  Mộc qua: đu đủ

  Nãi: là, nghĩa khác: ngươi

  Nam qua: bí đỏ

  Nâm: ngài

  Nổi danh đường: hàng dỏm

  Nữu: cô bé, bạn gái (đối với nữ, ám chỉ bạn thân là nữ; đối với nam, ám chỉ gái)

  Ngẫu tích thần/ ngạch tích thần/ ngạch giọt thần: >> ngã đích thần = thần của ta

  Ngô (trịnh trọng), ngã (bình thường), ngẫu (tiếng địa phương, thường dùng như đùa cợt), yêm (đùa cợt, nhược thế), liên (= trẫm), cô (= trẫm)

  Ngưu bì đường/ da trâu đường: kẹo mè xửng, kẻ dai như đỉa

  Ngưu lang, áp tử/ vịt: khụ, khụ, khụ… nam host, hiện đại kỹ nam…

  Nhân yêu: gay, (võng du) nam ngoạn nữ nv

  Nhị bách ngũ (250): kẻ ngu ngốc cứng đầu

  Nhi lập chi niên: ~30 tuổi

  Nhị: ngu ngốc (một cách khác người)

  Nhược quán chi linh: 20 tuổi

  Ô long: chuyện gây xấu hổ, dở khóc dở cười

  Phấn ti: fan, miến (đồ ăn)

  Phiên gia: cà chua

  Phúc hắc: (bụng đen) mặt ngoài vô hại bình phàm nhưng kỳ thực rất mưu mẹo âm hiểm

  Quy công: nam nhân làm tạp dịch trong kỹ viện ngày xưa

  Sơn trại: hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng giả

  Tam sắc cận: hoa păng-xê

  Tạp: card, thẻ

  Tẩy cụ: hài kịch

  Tây qua: dưa hấu

  Tiết tử: phần đệm, cái chêm.

  Tiểu tam: kẻ câu dẫn chồng (hoặc vợ) người ta, từ này thường ám chỉ phụ nữ

  Tính phúc: ách… độ cường hãn trong sinh hoạt vợ chồng

  Tương du: nước mắm

  Thảo môi: kissmark, dâu tây

  Thể loại “âm kém dương sai”: thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia.

  Thổ (phun) tào: châm chọc chê bai (ghê tởm muốn ói ra v.v…)

  Thủ cơ: di động

  Thước trùng: sâu gạo, kẻ ăn không ngồi rồi

  Truy tinh: truy đuổi thần tượng

  Vật vong ngã: forget-me-not

  Vu sư: phù thủy, bà đồng

  Yêu nhân: nữ ngoạn nam nv


  ღ Ngôn ngữ mạng & các từ viết tắt ღ

  0: linh, nâm (ngài)

  1: nhất, y (giống như), nhĩ (ngươi)

  1314: nhất sinh nhất thế

  131427: nhất sinh nhất thế ái thê

  1920: y cựu ái nhĩ (như cũ yêu ngươi)

  2: nhị, nhi, ái (yêu)

  213: >> nhị b >> ngốc b

  3: tam, sinh, sanh

  3Q: san-kyu >> thank you

  4: tứ, thế (đời), thị (nhìn)

  419 = for one night: Tình một đêm

  5: ngũ, ngô (ta), vô (không)

  52: ngô ái (ta yêu, tình yêu của ta)

  54: vô thị (không nhìn, không để ý, mặc kệ)

  555: Hu hu hu

  57: ngô thê (vợ ta)

  6: lục, liễu

  62: liễu nhi

  7: thất, thê

  8: bát, bác (lột, cởi),bái (lột, cởi), bye

  88: bái bai (byebye)

  886: bái bai liễu (bye bye rồi)

  888: pp, bye bye

  9: cửu, cựu (cũ), cửu (dài lâu)

  94: (? Không biết từ chính xác, nghĩa là “đúng vậy”/”đồng ý”)

  Baidu : Chính là google của Trung Quốc

  BH: bưu hãn

  BJ (thị): bắc kinh

  BL: Boy Love, là truyện Boy vs Boy, hay còn gọi là đam mỹ (tình yêu của bạn :X)

  Bối bối sơn: gay

  BT: biến thái (bian-tai)

  BW: bá vương (ăn/xem không trả tiền)

  CFO: Chief Financial Officer – Tổng giám đốc tài chính

  CJ: Ngây thơ

  CN: xử nam

  COO: Chief Operating Officer – Tổng giám kinh doanh

  DD: đệ đệ

  DIY: do it yourself

  Đan P: 1 vs 1 pk

  Đàn P: 1 vs n pk hoặc n vs n pk

  Đạo bản: bản copy lậu, phảng chế phẩm

  FH: phúc hắc

  FS: pháp sư

  GD: câu đáp

  GG: ca ca

  HC: hoa si, mê gái

  HN: hồ nam

  ID đỏ: Chỉ con gái, ID xanh: Chỉ con trai

  JC: giao cảnh

  JP: tuyệt phẩm (jue-pin)

  JQ: gian tình (jian-qing)

  JS: gian thương

  JYBS: giao hữu không thận

  KAO: kháo (tiếng cảm thán)

  LJ: rác rưởi, luân gian

  Mã giáp: lốt ngoài, id giả

  MB: money boy, ngưu lang; nghĩa khác (chửi bậy)

  MM: muội muội, mỹ mi

  MS: mã thượng/ lập tức

  NB: ngưu bức

  NC: não tàn (nao-can)/ đần độn

  NND = nai nai de: Con bà nó, mụ nội nó…

  NND: (chửi thề) nãi nãi đích – con bà nó

  NPC: NON-PLAYER CHARACTER là nhữg nhân vật đc thiết kế sẵn trog game để hỗ trợ nhân vật của người chơi làm các nhiệm vụ, mỗi NPC trong game đảm nhận các chức vụ khác nhau, do hệ thống nắm giữ, người chơi không thể lập trình theo ý muốn.

  NX: ngưu X

  OL: Office lady – nữ nhân viên văn phòng

  ORZ: Giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất (chữ O là đầu người). Ý nghĩa của Orz này là “hối hận”, “bi phẫn”, “vô vọng”, ngoài ra còn thêm ý nữa là “thất tình”.

  P: thí, PK

  Pia: đá đi

  PP: Cái mông

  Q bản: cute bản, hoạt họa bản

  QJ: cưỡng gian

  RMB: Đồng Nhân dân tệ của TQ

  RP: nhân phẩm (chỉ vận may)

  Sa phát (so pha): spam topic

  SB: ngớ ngẩn, ngốc b

  SH thị: thượng hải

  Tôm thước: cái quỷ gì

  TX: (tiao-xi) đùa giỡn/bỡn, trêu

  Thần mã: cái gì

  Trang B: >> trang 13 >> trang 13 tuổi >> giả ngây thơ ~ ngụy quân tử, nữ version; >> trang big >> giả vờ vĩ đại tuyệt vời

  WS: đáng khinh (wei-suo)

  XB: tiểu bạch

  XE: tà ác

  ZF: chính phủ

  囧: pinyin “jiong”, biểu tượng khuôn mặt đớ ra, phiền muộn, bi thương, bất đắc dĩ, bó tay, tóc vàng hoe…

  Yên hoa: Pháo hoa
   
 10. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #10 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  Cụm từ miêu tả dung mạo của nữ tử cổ đại
  nguồn: leosansutu.wordpress

  Bách bàn nan miêu: vẻ đẹp khó có thể miêu tả


  Bách niên nan ngộ: trăm năm khó gặp


  Bạch bích vô hạ: Ngọc trắng hoàn mỹ


  Bàn bàn nhập họa: đẹp như tranh vẽ


  Băng cơ, ngọc cốt: da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp


  Băng thanh ngọc khiết: trong như băng, sạch như ngọc


  Bế nguyệt tu hoa: Hoa nhường nguyệt thẹn
  Câu hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở


  Công dung ngôn hạnh: vẻ đẹp chuẩn mực của người con gái  Đạm tảo Nga Mi.


  Đào hoa ngọc diện


  Đậu khấu niên hoa: tuổi hoa


  Diễm áp quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả


  Diễm mỹ tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt trần


  Diễm mỹ tuyệt tục: xinh đẹp mà không dung tục


  Diện như quan ngọc: diện mạo đẹp như ngọc


  Diện tái phù dung: xinh đẹp hơn hoa sen


  Dương chi bạch ngọc: chỉ sự cao quý, thanh khiết  Hoa chi chiêu triển: trang điểm xinh đẹp lộng lẫy


  Hoa nhan nguyệt mạo: dung mạo như hoa như trăng


  Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động


  Hồng lệ tuyết trang


  Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết


  Hương diễm đoạt mục: xinh đẹp chói mắt


  Hương thảo mỹ nhân: mỹ nhân xinh đẹp như hoa thơm
  Khi sương tái tuyết: ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết


  Khinh vân xuất tụ: mây nhẹ rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh thoát


  Khinh vân tế nguyệt: mây thưa che trăng, vẻ đẹp thanh thoát.


  Không cốc u lan: hoa lan trong cốc vắng


  Khuynh quốc khuynh thành: chỉ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêp thành


  Kiều tiểu linh lung: Xinh xắn lanh lợi


  Kim chi ngọc diệp: cành vàng lá ngọc


  Kinh tài tuyệt diễm: đẹp kiến người khác phải kinh sợ
  Lê hoa đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa


  Liễu mi như yên: mày liễu như khói


  Liễu diệp mi loan


  Liên hoa tiên tử: xinh đẹp như tiên tử, hoa sen


  Lưu phong hồi tuyết: gió cuốn tuyết hoa
  Mạo tự thiên tiên: dung mạo như tiên trên trời


  Mắt ngọc mày ngài


  Mâu hàm thu thủy: ánh mắt như nước mùa thu


  Mi mục như họa: ánh mắt lông mày như trong tranh


  Mi nhược viễn sơn: Lông mày như núi xa


  Mi thanh mục tú: Thanh thoát xinh đẹp


  Mi tự tân nguyệt: Lông mày như trăng non


  Minh diễm đoan trang: xinh đẹp đoan trang


  Minh mị yêu nhiêu: Long lanh xinh đẹp


  Mỹ bất thắng thu: đẹp không sao tả xiết
  Nhân diện hoa đào: mặt như hoa đào


  Nguyệt mi tinh nhãn: lông mày như trăng, đôi mắt như sao


  Ngọc nữ phẩm tiêu: mỹ nhân thổi sáo


  Nhất mạo khuynh thành: diện mạo đẹp nghiêng thành


  Nhu mỹ phiêu dật: dịu dàng tự nhiên


  Như hoa như ngọc


  Như hoa mỹ quyến: cô gái đẹp như hoa


  Nhược liễu phù phong: Liễu rủ trong gió
  Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp


  Ôn lương cung kiệm: tính cách ôn hòa khiêm nhường


  Ôn nhu nhàn thục: chỉ người con gái mềm dẻo, dịu dàng


  Ôn nhuận như ngọc: ấm áp, ôn nhu như ngọc


  Ôn uyển nhu thuận: dịu dàng hiền thục
  Phong hoa tuyệt đại: miêu tả vẻ đẹp, vô cùng đẹp


  Phong kiều thủy mị


  Phong tình vạn chủng


  Phong tư xước ước: phong thái thanh nhã


  Phong vận do tồn: vẻ đẹp, khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại  Quốc sắc thiên hương


  Quỳnh tư hoa mạo: dung mạo tư thế xinh đẹp như hoa
  Sát na phương hoa: vẻ đẹp trong một khoảnh khắc


  Song đồng tiễn thủy: Đôi mắt trong trẻo như nước
  Thanh hầu kiều chuyển: giọng nói trong trẻo yêu kiều.


  Thanh nhã thoát tục


  Thần hồng xỉ bạch: môi hồng răng trắng


  Thướt tha yểu điệu


  Trầm ngư lạc nhạn: chim sa cá lặn


  Tài đức vẹn toàn/ Tài sắc vẹn toàn: có cả tài năng lẫn sắc đẹp


  Thanh thúy viên hoạt: hoạt bát khéo léo


  Thân khinh như yến: người đẹp như yến


  Thiên sinh lệ chất: trời sinh quyến rũ xinh đẹp


  Thiên kiều bá mị: xinh đẹp, quyến rũ


  Thiên sinh lệ chất: bẩm sinh xinh đẹp


  Thiều nhan nhã dung: Dung mạo xinh đẹp thanh thoát


  Thục nữ tài tình


  Tiêm tiêm ngọc thủ: ngón tay ngọc ngà, thon dài


  Tiên nữ hạ phàm


  Tiên tư ngọc sắc: dung mạo như tiên, khí chất như ngọc


  Tu mi liên quyên: lông mày đẹp đẽ cân đối


  Tú ngoại tuệ trung: bên ngoài xinh đẹp bên trong thông minh


  Tuyết phu hoa mạo: da thịt như tuyết, dung mạo như hoa


  Tuyệt sắc cái thế


  Tư sắc thiên nhiên: sắc đẹp tự nhiên
  Viên nhuận như ngọc: dịu dàng như ngọc


  Vưu vật di người: báu vật khiến người ta say mê
  Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt: xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu.


  Xuân quang ngoại tiết: cảnh xuân lồ lộ


  Xuất thủy phù dung: Hoa sen mới nở, chỉ vẻ đẹp xuân sắc.
  Yên nhiên xảo tiếu: xinh đẹp khéo léo


  Yến ngữ oanh đề: chỉ giọng nói thánh thót như oanh yến


  Yểu điệu thục nữ
   
 11. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #11 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  Cụm từ bốn chữ 1
  nguồn: leosansutu.wordpress
  1. Ách nhiên thất tiếu: cười sằng sặc
  2. Ảm đạm thần thương: tâm trạng tồi tệ, u ám
  3. Ám độ Trần Thương : nguyên văn “minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” – là kế thứ tám trong 36 kế: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới
  4. Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
  5. Âm hồn bất tán: âm hồn không thoát
  6. Âm mưu quỷ kế: nhiều mưu mẹo
  7. Âm soa dương thác: hay âm kém dương sai : có lệch lạc về thời gian, địa điểm, con người
  8. Âm thịnh dương suy/ Dương thịnh âm suy.
  9. Âm tình bất định: tâm tình không ổn định
  10. Ám vệ chuyển minh: từ bí mật chuyển sang công khai
  11. Ân đoạn nghĩa tuyệt.: hết tình nghĩa
  12. Ân oán tình cừu: ân oán yêu hận.
  13. Anh hùng hào kiệt: người có tài năng và chí khí hơn hẳn người bình thường
  14. Anh hùng khí đoản: nguyên văn:” nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoản”, nghĩa là khi người con trai đã vướng vào lưới tình thì không còn chí khí như trước nữa
  15. Anh hùng mạt lộ: anh hùng tới lúc cùng đường
  16. Anh minh thần vũ
  17. Án binh bất động
  18.Bạc tình quả nghĩa: vô tình vô nghĩa


  19. Bách chiến bách thắng: trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đấy

  20. Bạch diện thư sinh: người học trò mặt trắng – để chỉ hạng người chỉ biết học hành mà không biết lao động

  21. Bách độc bất xâm: trăm độc không thể xâm nhập

  22. Bách luyện thành cương: luyện trăm lần thành thép

  23. Bách niên giai lão: chúc tụng vợ chồng lúc thành hôn cốt ý mong cho họ sống hạnh phúc bên nhau đến tận tuổi già, trăm năm hòa hợp

  24. Bạch nhật tuyên dâm: giữu ban ngày ban mặt làm điều bậy bạ

  25. Bái bì trừu cân: lột da rút gân

  26. Băng thanh ngọc khiết: trong như băng, sạch như ngọc

  27. Băng thiên tuyết địa: đất trời đều là băng tuyết, chỉ những nơi lạnh lẽo âm u

  28. Băng tuyết sơ dung: băng tuyết vừa tan, ý chỉ nụ cười trên mặt người ít cười.

  29. Bào căn vấn để: hỏi rõ ngọn nguồn

  30. Bất cận nhân tình: không để ý đến quan hệ tình cảm

  31. Bất cáo nhi biệt: không từ mà biệt

  32. Bất cẩu ngôn tiếu: kẻ trầm mặc ít nói cười, kẻ nghiêm túc

  33. Bất cộng đái thiên: không đội trời chung

  34. Bất diệc nhạc hồ: vui vẻ không ngừng

  35. Bất động thanh sắc: không chút dấu vết, thản nhiên, bình tĩnh

  36. Bất hĩnh nhi tẩu: truyền bá nhanh chóng

  38. Bất khả chiến bại: toàn thắng, không thua bao giờ

  39. Bất khả tư nghị: không thể tin được

  40. Bất nhân bất nghĩa: không có nhân tính, không có nghĩa khí

  41. Bát tiên quá hải: bát tiên vượt biển, điển tích trong “bát tiên toàn truyện”

  42. Bất trí nhất từ: không nói một lời, không nêu ý kiến

  43. Bất ty bất kháng: không kiêu ngạo không siểm nịnh

  44. Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục

  45. Bặt vô âm tín: không có tin tức

  46. Bế nguyệt tu hoa: chỉ vẻ đẹp của người con gái khiế trăng phải dấu mình, hoa phải xấu hổ

  47. Bỉ dực song phi: làm chim liền cánh

  48. Bích lạc hoàng tuyền: thiên đường địa ngục

  49. Biệt lai vô dạng: mất tăm mất tích

  50. Binh bất yếm trá: trong việc dụng binh, không thể tránh khỏi việc lừa dối quân địch để đem lại lợi thế cho quan ta và giành lấy chiến thắng

  51. Bình bộ thanh vân: một bước lên mây, một bước đến trời

  52. Binh hoang mã loạn: thành ngữ ý nói mất trật tự, rối loạn, hỗn độn

  53. Binh quý thần tốc: đánh trận cần coi trọng tốc độBình thủy tương phùng: quan hệ người qua đường

  54. Bình yên vô sự

  55. Bộ bộ kinh tâm: từng bước hung hiểm

  56. Bội tình bạc nghĩa

  57. Bổng đả uyên ương: gậy đánh uyên ương, chia ương rẽ thúy

  58. Bức lương vi xướng

  59. Bức thượng Lương sơn: Áp bức phải lên Lương Sơn( Lương sơn chính là Lương Sơn Bạc trong “Thủy Hử truyện”. Câu chuyện những
  người như Tống Giang, Lâm Xung trong Thuỷ hử, do bị quan phủ áp bức, phải lên Lương Sơn tạo phản. Sau này dùng ví với việc vì bị ép quá nên phải làm một việc gì đó
  60. Cải tà quy chính: từ người tà ác trở nên đàng hoàng, tốt đẹp

  61. Cam bái hạ phong: thua một cách thuyết phục, cam chịu nhận thua

  62. Cầm sắt hài hòa: vợ chồng thân thiết hòa hợp

  63. Cầm tặc cầm vương: muốn bắt giặc, trước tóm thủ lĩnh, kế 18 trong 36 kế

  64. Cam tâm tình nguyện

  65. Cầm thú không bằng

  66. Cẩm thượng thiêm hoa (dệt hoa trên gấm): làm tôn lên một cái gì đã có sẵn, dựa vào cái đã có sẵn để mà làm

  67. Cẩm y ngọc thực: sống trong nhung lụa, trong cảnh giàu san

  68. Can tràng tấc đoạn: đau đớn như ruột gan đứt lìa

  69. Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng

  70. Cận thủy lâu thai: có ưu thế về địa lý, gần quan ban lộc

  71. Cao cao tại thượng: ý chỉ địa vị tôn quý, hoặc thái độ kiêu ngạo coi rẻ người khác

  72. Cao minh quân tử: người quân tử có ý kiến hơn người khác

  73. Cáo mượn oai hùm: dựa hơi người khác để ra oai

  74. Cát nhân thiên tướng: người tốt sẽ được trời chiếu cố

  75. Cẩu cấp khiêu tường: chó gấp gáp có thể nhảy qua tường, con giun xéo lắm cũng quăn

  76. Câu hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở

  77. Cẩu huyết lâm đầu: mắng xối xả

  78. Cẩu trượng nhân thế: chó ỷ vào chủ nhân mà sủa bậy, ý chỉ kẻ hầu người hạ dựa vào chủ nhân mà huênh hoang

  79. Châm ngòi ly gián: những hành động nhằm chia rẽ nội bộ

  80. Châm ngòi thổi gió

  81. Châm trà đệ thủy

  82. Châu thai ám kết: khụ..là lén lút quan hệ rồi có thai

  83. Châu về hợp phố: những gì quí giá trở lại cùng chủ cũ

  84. Chi hồ giả dã: kẻ học cao hiểu rộng, kẻ nói xong triết lý mà người nghe không hiểu gì cả

  85. Chỉ phúc vi hôn: việc hôn nhân được định từ trong bụng mẹ

  86. Chỉ tang mạ hòe (chỉ dâu mắng hòe): chỉ vào kẻ này/chuyện này để cạnh khóe người khác/chuyện khác, kế 26 trong 36 kế.

  87. Chí tử phương hưu: cho dù chết cũng không thôi

  88. Chỉ xích thiên nhai: gần trong gang tấc, xa tựa chân trời

  89. Chiêu hiền đãi sĩ: chiêu mộ, trọng dụng người tài

  90. Chính nhân quân tử

  91. Chính nhi bát kinh: nghiêm túc, đứng đăn.

  92. Chó ngáp phải ruồi (gốc??): May mắn

  93. Chúng mục khuê khuê: dưới ánh mắt của mọi người

  94. Chung thân đại sự: Chuyện cưới hỏi, thành thân

  95. Chúng tinh phủng nguyệt: được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng

  96. Cô chẩm nan miên: một mình khó ngủ

  97. Cô chưởng nan minh: một bàn tay không vỗ ra tiếng, một mình khó làm thành việc

  98. Cô hồn dã quỷ:: linh hồn cô đơn phiêu bạt khắp nơi

  99. Cơ khổ vô y: nghèo khổ vô cùng

  100. Cô lậu quả văn: không kịp thời đại, lỗi thời

  101. Cố lộng huyền hư: cố làm ra vẻ cao siêu, ra vẻ có chuyện

  102. Cơ mưu túc trí: thông minh nhiều mưu kế

  103. Cô nam quả nữ

  104. Cô nhi quả phụ: con không cha vợ không chồng

  105. Cơ quan tính tẫn

  106. Cô thân chích ảnh: một mình một bóng

  107. Công báo tư thù: lấy việc công báo thù việc tư

  108. Công cao cái chủ

  109. Công dung ngôn hạnh: chỉ vẻ đẹp chuẩn mực của người con gái

  110. Công thành danh toại: đạt được thành công danh tiếng

  111. Công thành đoạt địa: chiếm thành đoạt đất
  112. Công thành lui thân: sau khi thành công thì rút lui
  113. Cử án tề mi: vợ chồng tôn trọng và yêu thương nhau
  114. Cử thủ chi lao (nhấc tay chi lao): việc nhỏ, không đáng đề cập, tiện tay mà làm
  115. Cưỡi ngựa xem hoa: chỉ nhìn vào bề mặt, không nhận rõ tính chất của sự vật
  116. Cường giả vi tôn: kẻ mạnh làm vua
  117. Cuồng oanh lạm tạc: liên miên không dứt
  118. Cuồng phong bạo vũ: gió mạnh mưa lớn
  119. Cương tắc dịch chiết: quá cứng thì dễ gãy
  120. Cường thủ hào đoạt: bằng cường lực hay quyền thế cướp lấy.
  121. Cưỡng từ đoạt lý: đổi trắng thay đen, ngụy biện
  122. Cửu biệt trọng phùng (cửu biệt gặp lại): gặp lại sau khi xa cách
  123. Cưu chiêm thước sào: cướp địa bàn của người khác
  124. Cửu ngũ chí tôn: bậc đế vương
  125. Cửu ngưỡng đại danh: nghe danh đã lâu
  126. Cửu nhi cửu chi: dần dần, cứ thế mà
  127. Cửu tử nhất sinh: chín chết một sống, ý chỉ tình cảnh nguy hiểm  128. Đa mưu, túc trí: nhiều mưu, lắm kế
  129. Đả kiếp cùng nhân: hiếp đáp người nghèo
  130. Đả thảo kinh xà: đập cỏ rắn sợ, giống như rút dây động rừng, kế 13 trong 36 kế
  131. Dạ trường mộng đa: đêm dài lắm mộng
  132. Đắc ý vong hình: gặp bạn tâm giao không kể gì đến hình thức bề ngoài
  133. Đại ẩn vu thị: trốn vào trong đám người sẽ không dễ bị phát hiện
  134. Đại công cáo thành: lập được công lớn trở về
  135. Đại đồng tiểu dị: tổng thể là giống nhau, chỉ có chút khác biệt nho nhỏ, ý chỉ những thứ tương tự
  136. Đại khai sát giới
  137. Đại khoái nhân tâm: mọi người sung sướng và tán thưởng
  138. Đại kinh tiểu quái: chuyện bé xé ra to
  139. Đại nghĩa diệt thân: vì chính nghĩa, công lý mà bỏ qua thân tình
  140. Đại nghịch bất đạo
  141. Đại ngôn bất tàm
  142. Đại phát thần uy: bỗng nhiên phát ra uy lực thần kỳ
  143. Đại tài tiểu dụng: tài năng lớn bị sử dụng vào việc nhỏ
  144. Đàm hôn luận gả: bàn về chuyện cưới gả
  145. Đàm tình thuyết ái: nói chuyện yêu đương
  146. Dẫn lang nhập thất: dẫn sói vào nhà
  147. Đăng môn bái phỏng
  148. Đăng phong tạo cực: đạt tới đỉnh cao
  149. Danh bất hư truyền: có thanh danh không phải do thổi phồng
  150. Danh chính ngôn thuận
  151. Danh gia vọng tộc: Gia đình danh tiếng quyền quý
  151. Danh giương đại đạo
  153. Danh môn chính phái
  154. Danh phù kỳ thật: việc đúng với tên
  155. Đao kiếm tương hướng: đao kiếm không có mắt, vô tình
  156. Đao quang kiếm ảnh: ánh sáng của đao, thân ảnh của kiếm
  157. Đao thương bất nhập: đao kiếm không thể gây thương tích
  158. Đáp phi sở vấn: hỏi một đằng trả lời một nẻo, giống như “ông nói gà bà nói vịt”
  159. Đề tiếu giai phi: không biết nên cười hay khóc
  160. Dĩ dật đãi lao: lấy nghỉ ngơi đối phó mệt nhọc
  161. Dĩ độc trị độc: lấy độc trị độc, giống”gậy ông đập lưng ông”
  162. Di hoa tiếp mộc: dời hoa nối cây, đại loại là vu oan giá họa
  163. Dĩ hòa vi quý: giữ được hòa khí thì hai bên mới còn mến nhau
  164. Dĩ lui vi tiến: lấy lùi đi làm tiến
  165. Dĩ phu vi thiên
  166. Dĩ sắc thị nhân: lấy sắc đẹp để phục vụ người khác
  167. Dĩ thân báo đáp: lấy thân trả ơn
  168. Dĩ thân tương hứa: lấy thân báo đáp
  169. Di tình biệt luyến: đem tình yêu chuyển qua đối tượng khác
  170. Dịch lộ lê hoa: trong ‘dịch lộ lê hoa xứ xứ khai’
  171. Diễm áp quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả
  172. Diễm dương cao chiếu: mặt trời lên cao
  173. Diện đái uế khí: vẻ mặt khó chịu, mệt mỏi
  174. Diện bích tư quá: nghĩa đen úp mặt vào tường, bị phạt đóng cửa ăn năn về những lỗi lầm của mình
  175. Điên đảo hắc bạch: đảo lôn trắng đen
  176. Điên loan đảo phượng: khụ khụ, này ý chỉ việc phòng the quá kịch liệt
  177. Diện như quan ngọc: mặt đẹp như ngọc
  178. Điện quang thạch hỏa/ Điện quang hỏa thạch: trong chớp mắt, rất nhanh
  179. Điện thiểm lôi minh: sấm vang chớp giật
  180. Diệp lạc quy căn: lá rụng về cội
  181. Điệu hổ ly sơn: dẫn cọp rời núi, kế 15 trong 36 kế
  182. Diệu thủ hồi xuân: dùng để nói về thầy thuốc có tay nghề giỏi
  183. Diễu võ giương oai: thể hiện ta đây
  184. Đỉnh thiên lập địa
  185. Đoạt mệnh truy hồn
  186. Đoạt nhân sở ái: dành lấy sự ưu ái của mọi người
  187. Độc lai độc vãng: đi đâu cũng chỉ có một mình
  188. Độc lĩnh phong tao: một mình đứng đầu
  189. Độc nhất vô nhị: chỉ có một không có cái thứ hai
  190. Độc thân thiệp hiểm: một mình xông vào hoàn cảnh nguy hiểm
  191. Đồi phong bại tục: phong tục đồi bại =’=
  192. Đồng bệnh tương liên: hai kẻ có cùng nỗi khổ tâm
  193. Đồng cam cộng khổ: cùng chia sẻ ngọt bùi cay đắng
  194. Dong chi tục phấn: sắc đẹp chỉ do phấn son, sắc đẹp giả dối, tục tằng
  195. Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ
  196. Động phòng hoa chúc
  197. Đồng quy vu tận: cùng nhau chết(mang nghĩa xấu)
  198. Đồng sàng cộng chẩm: cùng giường cùng chăn, ý chỉ vợ chồng
  199. Đồng sàng dị mộng: vợ chồng không hòa hợp, đều ôm ý tưởng riêng/ cùng chung mục đích nhưng khác ý tưởng
  200. Đồng sinh cộng tử: cùng sống cùng chết( mang nghĩa tốt )
  201. Đông song sự phát: thành ngữ chỉ những việc làm ám muội đã bị bại lộ
  202. Đông sơn tái khởi: điển tích ý chỉ những cơ hội có trong tương lại, biết đâu còn tốt hơn hiện tại
  203. Động thủ động cước: động tay động chân
  204. Đồng tiến đồng thối: cùng tiến cũng lui
  205. Du diêm không tiến: dầu muối không vào, không bị thuyết phục
  206. Du nhiên nhi sinh: thản nhiên mà sống, cứ thế mà sinh ra
  207. Du nhiên thất tiếu: cười nhàn nhã
  208. Du sơn ngoạn thủy: đi du lịch
  209. Dục cầm cố túng: muốn bắt, trước phải thả, kế 16 trong 36 kế
  210. Dục hoãn cầu mưu: kéo dài thời gian để tìm kế sách
  211. Dục khóc vô lệ: khóc không ra nước mắt
  212. Dục nghênh hoàn cự/Dục cự hoàn nghênh: muốn nghênh còn cự/muốn cự còn nghênh: làm điệu bộ
  213. Đục nước béo cò: Giống câu “thừa nước đục thả câu
  214. Dục tiên dục tử: trạng thái vô cùng sung sướng
  215. Dục tốc bất đạt: Muốn việc hoàn thành cho mau có khi lại thất bại
  216. Dũng khí khả gia:
  217. Đúng lý hợp tình
  218. Dụng tâm lương khổ: muốn tốt cho người khác mà người khác không biết
  219. Dũng tuyền tướng báo: biết báo ơn, cho dù người khác chỉ giúp đỡ mình một việc nhỏ nhặt
  230. Dương chi bạch ngọc: là loại ngọc vô cùng quý, mang màu trắng tinh, từ này còn thể hiện sự tinh khiết cao quý.
  231. Dưỡng hổ vi hoạn: nuôi hổ rồi rước lấy họa gần như “nuôi ong tay áo”
  232. Dương nhập hổ khẩu: dê vào miệng cọp
  233. Dưỡng sinh chi đạo: phương pháp dưỡng sinh
  234. Duy ngã độc tôn: mình ta đứng ở nơi cao nhất


   
 12. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #12 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  Cụm từ bốn chữ 2

  nguồn: leosansutu.wordpress

  235. Gây thù chuốc oán
  236. Giả mù sa mưa: làm trò che mắt người khác
  237. Giả phượng hư hoàng
  238. Giải giáp quy điền: từ lính trở thành nông dân
  239. Giai kỳ như mộng: ước hẹn trong mơ, hẹn đẹp như mơ
  240. Giai ngẫu thiên thành: trời sinh một đôi
  241. Giận chó đánh mèo (gốc??): giận kẻ khác mà không làm gì được hắn, đành phải quay sang bắt nạt kẻ yếu hơn
  242. Giao hữu bất thận: chọn bạn không cẩn thận
  243. Giáp thương mang bổng
  244. Gió thổi cỏ lay (gốc??)
  245. Giương cung bạt kiếm: tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau


  246. Hắc bạch phân minh: trắng đen rõ ràng, thường nói về đôi mắt
  247. Hắc bạch song sát: Hai sát thủ thường mặc đồ đen và trắng(chắc vậy=”=)
  248. Hải nạp bách xuyên: học thức rộng rãi, dung hợp kiến thức của nhiều nơi
  249. Hân hân hướng vinh: dạt dào sức sống
  250. Hành hiệp trượng nghĩa: làm việc nghĩa khí
  251. Hạnh tai nhạc họa: vui sướng khi người khác gặp họa
  252. Hành vân lưu thủy: trôi chảy lưu loát
  253. Hào môn thế gia: gia đình quyền quý
  254. Hào phát vô thương: lông tóc không bị thương tổn
  255. Hảo tụ hảo tán: gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái
  256. Hậu cố chi ưu: những nỗi ưu phiền lo lắng sau lưng những người làm việc lớn
  257. Hậu sinh khả úy: lớp trẻ sinh sau tài giỏi đáng nể hơn thế hệ trước
  258. Hậu tri hậu giác: trì độn ngu ngốc
  259. Hậu trứ kiểm bì: mặt dày
  260. Hậu vô lai giả: chuyện chưa và sẽ không có khả năng xảy ra
  261. Hỉ nộ vô thường: tính tình bất thường, sớm nắng chiều mưa
  262. Hỉ thượng mi sao: nhướng mày vui mừng
  263. Hiền thê lương mẫu: vợ ngoan mẹ hiền
  264. Hiêu trương bạt hỗ
  265. Hình thần câu diệt: hồn xác đều mất
  266. Hồ bằng cẩu hữu: đám bạn bè không tốt
  267. Hổ lạc bình dương: kẻ có địa vị, lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn bị người ta cười nhạo
  268. Hồ ngôn loạn ngữ: lời nói bậy bạ
  269. Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi
  270. Hóa hiểm vi di: gặp nguy hiểm vẫn trở ra bình an
  271. Hoa ngôn xảo ngữ: lời nói bịp bợm người khác
  272. Họa phúc tương y: họa phúc đi liền với nhau
  273. Hoa quý vũ quý: thời thanh xuân
  274. Hoa tàn ít bướm (gốc??)
  275. Hỏa thượng kiêu du: đổ dầu vào lửa
  276. Hoa tiền nguyệt hạ: hẹn hò trong hoàn cảnh lãng mạn
  277. Họa vô đơn chí: giống như “tai bay vạ gió”
  278. Hoan hỉ oan gia: cặp đôi thường hay khắc khẩu
  279. Hoàn phì yến sấu (hoàn phì yến gầy): đa dạng
  280. Hoan thanh tiếu ngữ: nói cười sung sướng
  281. Hoan thiên hỉ địa: chuyện vô cùng tốt, đáng mừng
  282. Hoang sơn dã lĩnh: nơi hoang vu không có người ở
  283. Hoành đao đoạt ái: cướp lấy nhân duyên của người khác
  284. Hoạt bính loạn khiêu: khỏe mạnh hoạt bát
  285. Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động
  286. Học phú ngũ xa: học thức rộng rãi
  287. Hôi phi yên diệt: trở thành khói bụi biến mất
  288. Hồi tâm chuyển ý: thay đổi ý kiến
  289. Hồn bất phụ thể: linh hồn không còn ở trong thân thể
  290. Hồn khiên mộng nhiễu: việc làm cho người ta ngày đêm không yên
  291. Hồn nhiên thiên thành: bẩm sinh, trời sinh
  292. Hồn phi phách tán
  293. Hỗn thế ma vương: ma vương càn quấy
  294. Hồng hạnh xuất tường (hồng hạnh ra tường): chỉ người con gái ngoại tình
  295. Hồng nhan họa thủy: cái đẹp gây loạn, gây mất nước
  296. Hồng nhan tri kỷ
  297. Hồng phúc tề thiên: rất may mắn hạnh phúc
  298. Hồng tụ thiêm hương: hồng nhan thêm hương, thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương
  299. Hốt lãnh hốt nhiệt: khi lạnh khi nóng
  300. Hư hàn vấn noãn: chào hỏi khách sáo
  301. Hu tôn hàng quý: hạ mình làm gì đó
  302. Huân nhiên dục túy
  303. Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết
  304. Hung hữu thành trúc: trong lòng đã có sẵn kế hoạch
  305. Hùng tâm báo đảm: liều lĩnh, ăn gan hổ
  306. Hùng tâm tráng chí: quyết tâm anh hùng, ý chí kiên cường
  307. Hung thần ác sát: người đặc biệt hung ác
  308. Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh
  309. Hữu cầu tất ứng: mỗi yêu cầu đều được đáp lại
  310. Hữu chí cánh thành: có ý chí làm gì ắt cũng thành, tương tự “Có chí thì nên.”
  311. Hữu sanh vô dưỡng: có sinh nhưng không nuôi dưỡng
  312. Hữu danh vô thực: chỉ có danh tiếng mà không có thực tài
  313. Hữu dũng vô mưu: có can đảm nhưng không có mưu lược
  314. Hữu khí vô lực: bất lực
  315. Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy
  316. Hữu mục cộng đổ: mọi người đều thấy, có mắt đều thấy
  317. Hữu phượng lai nghi:
  318. Hưu sinh dưỡng tức
  319. Hữu thuyết hữu tiếu: nói nói cười cười
  320. Hữu vấn tất đáp: có hỏi tất trả lời
  321. Hủy thi diệt tích: tiêu hủy chứng cớ
  322. Hủy thiên diệt địa: phá trời phá đất
  323. Huyền ngoại chi âm: trong lời nói có ám chỉ
  324. Huyết hải thâm thù: mỗi thù sâu nặng
  325. Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai
  326. Huyết mạch tương liên/ Huyết nhục tương liên: ruột thịt, cùng chung máu thịt
  327. Huyết nùng vu thủy: có cùng huyết thống vẫn là thân cận hơn người xa lạ


  328. Kê phi cẩu khiếu (gà bay chó sủa): náo loạn không yên
  329. Khắc cốt ghi tâm: việc đã ghi vào tâm khảm
  330. Khai chi tán diệp: sinh con đẻ cái
  331. Khai thiên lập địa: thuở ban sơ
  332. Khán bất chân thiết: nhìn không rõ ràng
  333. Khanh bản giai nhân: ngươi vốn là người đẹp, -đáng tiếc…-
  334. Khanh thương hữu lực: hùng hồn
  335. Khánh trúc nan thư: tội không kể xiết
  336. Khẩu phật tâm xà: miệng nam mô bụng bồ dao găm
  337. Khẩu thị tâm phi: nói thế này mà nghĩ thế khác
  338. Khẩu vô ngăn cản: nói linh tinh, nói không biết kiêng kỵ
  339. Khẩu xà tâm phật: lời nói ác độc nhưng bụng dạ lại tốt
  340. Khí định thần nhàn: bình tĩnh
  341. kì lai hữu tự : sự vật hình thành hoặc sinh ra đều có nguồn gốc
  342. Khi quân phạm thượng: xúc phạm tới người bề trên, thường là với vua chúa
  343. Khi sương tái tuyết: ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết
  344. Kiểm bất nhận nhân: trở mặt không nhận người thân
  345. Khí thế bức nhân: Khí thế đàn áp người khác
  346. Khinh miêu đạm tả: nhẹ nhàng bâng quơ
  357. Khinh niên thất tiếu: cười khẽ
  348. Khinh thủ khinh cước: nhẹ tay nhẹ chân
  349. Khinh thường nhất cố: một mực trước sau khinh thường
  350. Khinh vân tế nguyệt: mây thưa che trăng, vẻ đạp thanh thoát
  351. Khổ đại cừu thâm: mối thù sâu nặng
  352. Khổ khẩu bà tâm
  353. Khổ tẫn cam lai: đau khổ qua đi, hạnh phúc sẽ đến
  354. Khoan hồng độ lượng: tấm lòng bao dung độ lượng
  355. Khởi binh vấn tội: làm ra trận thượng đến hỏi tội
  356. Khởi tử hồi sinh: từ cõi chết trở về
  357. Khúc chung nhân tán: bài ca hết, người cũng rời đi
  358. Khuynh quốc khuynh thành: chỉ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêp thành
  369. Kiêm điệp tình thâm: kiêm điệp là tên một loài chim, từ này để chỉ dùng để phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu
  370. Kiếm tẩu thiên phong
  371. Kiến huyết phong hầu: vũ khí sắc bén, hoặc độc dược có hiệu quả
  372. Kiếp hậu dư sinh: sống sót sau kiếp nạn
  373. Kiệt ngạo bất tuân: ngựa tốt khó thuần, chỉ người tài giỏi
  374. Kiều sinh quán dưỡng: được nuông chiều, thể chất yếu ớt
  375. Kim chi ngọc diệp: lá ngọc cành vàng, tiểu thư khuê khác
  376. Kim ốc tàng kiều: đem người yêu giấu đi, bao dưỡng
  377. Kim thiền thoát xác: ve sầu thoát xác, kế 21 trong 36 kế
  378. Kinh đào hải lãng: sóng lớn cuồn cuộn
  379. Kính hoa thủy nguyệt: ảo tưởng đẹp, không thành sự thật
  380. Kinh hồn táng đảm: kinh sợ hết hồn
  381. Kính lão đắc thọ: Kính trọng những người nhiều tuổi hơn mình.
  382. Kinh nghi bất định: không biết nên tin hay không
  383. Kính nhi viễn chi: tôn trọng và giữ khoảng cách
  384. Kinh tài tuyệt diễm: đẹp kiến người khác phải kinh sợ
  385. Kinh tâm động phách
  386. Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi
  387. Kinh thiên động địa: sự việc vô cùng nghiêm trọng
  388. Kinh vì thiên nhân: kinh ngạc, chấn động vì tài hoa hay mỹ mạo của người khác
  389. Kỷ nhân ưu thiên: lo xa, lo lắng đâu đâu
  390. Kỳ phùng địch thủ: đối thủ cân tài cân sức
  391. Kỳ tư diệu tưởng: ý tưởng kỳ lạ, thú vị


  392. Lá mặt lá trái: tráo trở lật lọng
  393. Lạc hoa hữu ý: đầy đủ: “Lạc thủy hữu ý, lưu thủy vô tình” – Hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình. Giống như thiếp có ý mà chàng vô tình
  394. Lạc tỉnh hạ thạch: bỏ đá xuống giếng
  395. Lai giả bất thiện: kẻ đến mang chuyện xấu
  396. Lâm trận phản chiến: ra trận thì phản bội
  397. Lăng ba vi bộ: bước nhỏ đi trên sóng nước
  398. Lang bạc kỳ hồ: lang thang nay đây mai đó
  399. Lăng la trù đoạ: gấm vóc lụa là
  400. Lang oa hổ quật: hang sói miệng hổ, chỉ những nơi nguy hiểm
  401. Lang tâm cẩu phế: lòng lang dạ thú, kẻ bội bạc, vong ân phụ nghĩa, kẻ hiểu lầm ý tốt của người khác
  402. Lang thôn hổ yết: ăn ngấu nghiến
  403. Lãng tử hồi đầu: lãng tử quay đầu
  404. Lãnh nhược băng sương: lạnh như băng sương
  405. Lãnh trào nhiệt phúng: trào phúng
  406. Lão khí hoành thu: cách nói chuyện, khí chất giống như người già
  407. Lão lệ tung hoành: nước mắt đầy mặt
  408. Lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp
  409. Lâu bệnh thành y (gốc??): bệnh lâu ngày trở nên khó chưa
  410. Lê hoa đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa
  411. Lễ nghi chi bang: lễ nghi của một quốc gia
  412. Lễ thượng vãng lai: giống câu “có qua có lại mới toại lòng nhau”
  413. Liên miên bất tuyệt: triền miên không dứt
  414. Liên hương tích ngọc: thương hương tiếc ngọc, biết trân trọng thương tiếc cái đẹp
  415. Liễu ám hoa minh: sau cơn mưa trời lại sáng
  416. Linh nha lị xỉ: miệng lưỡi sắc bén, lanh mồm lanh miệng, giỏi khua môi múa mép
  417. Lô hỏa thuần thanh: làm việc thuần thục, quen tay
  418. Lôi đình vạn quân: sấm vang chớp giật, mang khí thế mạnh mẽ
  419. Lôi lệ phong hành: sấm vang gió cuốn, tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ
  420. Long ngư hỗn tạp: nơi có kẻ xấu người tốt trộn lẫn
  421. Long tường phượng vũ: rồng bay phượng múa
  422. Lộc tử thùy thủ: vật cuối cùng rơi vào tay ai còn chưa biết
  423. Lộng xảo thành chuyên: muốn làm mà rốt cuộc lại phá hư, biến khéo thành vụng
  424. Lực bất tòng tâm: có tâm nhưng không có sức
  425. Lục đạo luân hồi: lục đạo là sáu đường, luân hồi là xoay vần; lục đạo luân hồi là số kiếp luân chuyển của chúng sinh
  426. Lục phì hồng sấu: đa dạng
  427. Lục phủ ngũ tạng
  428. Lưỡng bại câu thương: hai bên đều bại dẫn đến thương vong
  429. Lưỡng lưỡng tương vọng: hai bên đều nhung nhớ, yêu thương nhau
  430. Lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều yêu nhau
  431. Lưu phong hồi tuyết: giống như gió cuốn tuyết hoa
  432. Lưu thủy vô tình: nước chảy vô tình
  433. Lý đại đào cương: lấy mận đổi đào, kế 11 trong 36 kế
  443. Lý trực khí tráng: luận lý vững chắc, tác phong hiên ngang
  435. Ly kinh bạn đạo: đi ngược lại lẽ thường, truyền thống; còn nói về những người từ bỏ danh lợi, địa vị


  436. Mã bất đình đề: ngựa không dừng vó
  437. Mã đáo thành công: thành công trở về
  438. Ma quyền sát chưởng: chà tay chà chân chuẩn bị đánh nhau hay bắt tay vào làm việc
  439. Ma xui quỷ khiến: không biết vì cớ gì
  440. Mạc danh kỳ diệu: chả hiểu vì sao, không biết từ đâu ra
  441. Mai danh ẩn tích: biến mất không còn tung tích
  442. Mại nữ cầu vinh: người con gái có thân phận thấp kém vẫn cầu vinh hoa
  443. Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý
  444. Mãn thất câu tĩnh: cả gian phòng đều im lặng
  445. Man thiên quá hải: dối trời lừa biển, kế thứ nhất trong 36 kế
  446. Màn trời chiếu đất: không chốn dung thân
  447. Manh hôn ách giá: đàm hôn nhân mà không rõ diện mạo tính cách của đối phương
  448. Mãnh thú hồng thủy: thú dữ, lũ lụt, chỉ những việc khiến người ta kinh sợ
  449. Mao cốt tủng nhiên: rùng rợn đến lông tóc dựng đứng, xương nhũn ra
  450. Mật lý điều du: ngọt ngào ân ái
  451. Mẫu bình tử quý(mẫu bằng tử quý): mẹ tròn con vuông
  452. Mi phi sắc vũ: vui mừng hớn hở
  453. Mị quân hoặc thượng: mê hoặc vua chúa
  454. Mi thanh mục tú: Thanh thoát xinh đẹp
  455. Minh môi chính thú: cưới hỏi đàng hoàng
  456. Minh mục trương đảm: can đảm, liều lĩnh
  457. Minh phúng ám thứ
  458. Minh sơn thệ hải: lời thề thiêng liêng có giá trị cao như núi cao, sâu như biển cả.
  459. Minh trào ám phúng
  460. Mộc tú vu lâm: quá nổi bật xuất sắc dễ gặp họa
  461. Môn đăng hộ đối: hai bên cân xứng, thường chỉ việc hôn nhân
  462. Mục tí dục liệt: khóe mắt muốn rách, thường vì cực độ sợ hãi hay căng thẳng
  463. Mục trừng khẩu ngốc: trợn mắt há mồm
  464. Mưu ma chước quỷ: mưu kế khôn ngoan và xảo quyệt


  465. Nãi thanh nãi khí: tiếng con nít ngây ngô
  466. Nam đạo nữ xướng: nam là cường đạo, nữ là gái bán dâm
  467. Nam hoan nữ ái
  468. Nam hôn nữ giá: nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng
  469. Nam nữ chi phòng: nam nữ phải giữ khoảng cách, lễ tiết
  470. Nam tài nữ mạo: nam tài tuấn, nữ xinh đẹp
  471. Nam tôn nữ ti/ Nữ tôn nam ti: nam được đề cao hơn nữ/ nữ được đề cao hơn nam
  472. Nan ngôn chi ẩn: việc, nỗi niềm khó nói
  473. Ngã kiến vưu liên: ta thấy do liên
  474. Năng ngôn thiện biện: có tài ăn nói
  475. Ngâm phong lộng nguyệt
  476. Ngày sau phương trường (gốc??)
  477. Nghi thần nghi quỷ: nghi ngờ lung tung, vô căn cứ
  478. Nghĩa bạc vân thiên: tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn
  479. Nghĩa bất dung từ: làm việc nghĩa thì không chối từ
  480. Nghĩa phẫn điền ưng: phẫn nộ trước việc sai đạo nghĩa
  481. Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước
  482. Ngộ nhân không thục: không biết nhìn người
  483. Ngoại tiêu lý nộn: ngoài khét trong sống
  484. Ngọc dịch quỳnh tương: thức ăn thức uống trân quý
  485. Ngọc thạch câu phần: ngọc đá đều nát, thà cùng bị tổn hại
  486. Ngôn giản ý cai: lời ít ý nhiều
  487. Ngôn hạ ý ẩn: lời nói mang theo ám chỉ
  488. Ngũ lôi oanh đỉnh: sét đánh ngay trên đỉnh đầu
  489. Ngũ mã phân thây: 5 con ngựa xé một người, hình phạt để trị tội khi quân
  490. Ngũ thể đầu địa: đầu + 2 tay + 2 chân chạm đất, ý chỉ bái phục sát đất
  492. Ngư thủy chi hoan: hoan ái, ái ân
  493. Ngư tử võng phá: thà cùng chết
  494. Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn
  495. Ngư vượt long môn: cá chép hóa rồng, ý chỉ địa vị lên cao
  496. Ngược luyến tình thâm: càng ngược càng yêu
  497. Ngưu đầu mã diện: đầu trâu mặt ngựa
  498. Ngưu quỷ xà thần: yêu mai quỷ quái
  499. Nguyện đổ chịu thua: chịu chơi chịu phạt
  500. Nguyện giả mắc câu: tình nguyện mắc câu của người / bị người câu dẫn
  501. Nguyên khí đại thương: bị thương nặng
  502. Nguyệt hắc phong cao: trăng mờ, gió lớn, thích hợp làm những chuyện mờ ám; cũng có thể hiểu là tình cảnh nguy hiểm
  503. Nhã nhiên thất tiếu: cười nhàn nhã
  504. Nhạc liễu khai hoa: vui vẻ như hoa nở
  505. Nhạc nhạc dung dung
  506. Nhâm nhân tể cát: bản thân mặc cho người ta làm thịt
  507. Nhân duyên tế hội: duyên số cho phép gặp nhau
  508. Nhân định thắng thiên: ý chí của con người có thể thắng được hoàn cảnh, số phận
  509. Nhân gian địa ngục
  510. Nhân họa đắc phúc: người gặp họa lớn không chết tất có phúc .
  511. Nhãn mạo lục quang: mắt phát sáng
  512. Nhàn ngôn toái ngữ: tin đồn nhảm
  513. Nhân nhân mà dị (gốc??)
  514. Nhân quả luân hồi: quy luật nhân quả
  515. Nhân sinh như mộng: đời người như giấc mộng
  516. Nhân thần cộng phẫn: người và thần đều phẫn nộ
  517. Nhân tiểu thất đại: vì việc nhỏ mà sai mất việc lớn
  518. Nhân trung chi long: kẻ đẹp đẽ hoặc tài hoa hơn người
  519. Nhân trung long phượng: rồng phượng trong loài người
  520. Nhàn vân dã hạc: mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do, chỉ những con người sống tự do, an nhàn
  521. Nhập bất phu xuất: thu nhập không đủ tiêu xài
  522. Nhập gia tùy tục: đi đến đâu phải học quy củ phong tục nơi đó
  523. Nhập mạc chi tân: khách quen, khách VIP, thường là của kỹ nữ
  524. Nhập tình nhập lý: hợp tình hợp lý
  525. Nhất châm kiến huyết: lời nói trúng tâm sự
  526. Nhất cử thành danh: một chuyện làm nên danh tiếng
  527. Nhất cử nhất động: mỗi một hành động cử chỉ, thường là những hành động cử chỉ ấy có ảnh hưởng đến người hoặc việc khác
  528. Nhất cử lưỡng tiện: làm một việc mà lại kết hợp giải quyết được luôn cả việc khác
  529. Nhất đao lưỡng đoạn: một nhát dao chém đứt thành hai đoạn, chỉ hành động dứt khoát, cắt đứt quan hệ
  530. Nhất đổ phương dung
  531. Nhất khái chi luận: nhìn chung mà nói
  532. Nhất khí a thành: liên tục trong một hơi, không đứt quãng
  533. Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu
  534. Nhất kiến như cố: mới gặp mà như bạn bè lâu năm
  535. Nhất lao vĩnh dật: một lần mệt mỏi để đổi lấy cả đời không lo lắng
  536. Nhật lý vạn ky: bận rộn nhiều việc
  537. Nhất minh kinh nhân: chỉ một hành động mà khiến người khác phải kinh hãi
  538. Nhất nặc thiên kim: lời nói đáng giá ngàn vàng
  539. Nhất ngôn cửu đỉnh: một lời nói ra thì cả thiên hạ giang sơn đều đã nghe thấy rõ
  540. Nhật nguyệt tinh thần: mặt trời, mặt trăng, ngôi sao
  541. Nhật nguyệt vô quang: mặt trời mặt trăng đều mất đi ánh sáng
  542. Nhất nhãn vạn niên: nhìn nhau một lần, nhớ nhau vạn năm
  543. Nhất phi trùng thiên: một bước lên trời
  544. Nhất sinh nhất thế
  545. Nhất sương tình nguyện: đơn phương cho rằng
  546. Nhất thành bất biến: nhất quán, vĩnh không thay đổi, thủy chung như một, bản tính không đổi
  547. Nhất thanh nhị sở: hiểu biết rõ ràng
  548. Nhất tiếu khuynh thành: cười một cái làm nghiêng ngả cả thành trì
  549. Nhất tự thiên kim: một chữ đáng giá ngàn lượng vàng – Câu nói vàng ngọc
  550. Nhất túy phương hưu: không say không về
  551. Nhất tuyết tiền sỉ
  552. Nhĩ tấn tư ma: vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ý chỉ cùng nhau thân thiết, quấn quýt
  553. Nhiếp hồn đoạt phách: giống câu hồn đoạt phách
  554. Như ảnh tùy hình: như hình với bóng
  555. Như hồ quán đỉnh: bỗng dưng thấu triệt
  556. Như hoa mỹ quyến: cô gái đẹp như hoa
  557. Nhu tình tự thủy: tình cảm ôn nhu như nước
  558. Nhược liễu phù phong: yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió
  559. Nhược nhục cường thực: kẻ yếu phải chết, kẻ mạnh thì sống
  560. Nữ nhi tình trường: lưới tình của nữ giới, nguyên văn “nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoản” ý chỉ vướng vào vòng tục luỵ trai gái thì người anh hùng sẽ không còn chí khí nữa
  561. Nùng tình mật ý: tình ý ngọt ngào sâu đậm
  562. Nùng trang diễm mạt: trang điểm để được xinh đẹp


  563. Oai qua liệt tảo: người quái dị, có vấn đề có thể là diện mạo hay tính cách
  564. Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp
  565. Ôn lương cung kiệm: tính cách ôn hòa khiêm nhường
  566. Ôn nhu nhàn thục: chỉ người con gái mềm dẻo, dịu dàng
  567. Ôn nhuận như ngọc: ấm áp, ôn nhu như ngọc


  568. Phá phủ trầm chu: đập nồi dìm thuyền
  569. Phàm phu tục tử: kẻ phàm tục, kẻ quê mùa, kẻ theo lề thói cũ
  570. Phân cân thác cốt: lấy gân rút xương
  571. Phân đạo dương tiêu: chia tay hai ngả
  572. Phản khách vi chủ: đảo khách thành chủ
  573. Phàn long phụ phượng: vịn rồng bám phượng giống như “thấy người sang bắt quàng làm họ”
  574. Phản phác quy chân: đem phức tạp trở thành đơn giản
  575. Pháp bất vị thân: pháp luật không thiên vị người thân
  576. Phi lễ vật thị: nguyên văn “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động” – không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy
  577. Phiên giang đảo hải: sông cuộn biển gầm, ý nói trong lòng chấn động.
  578. Phiên nhược kinh hồng: Nhẹ nhàng bay vút như chim hồng khi qua biển
  579. Phiên thiên phúc địa: nghiêng trời lật đất
  580. Phiên vân phúc vũ: kẻ có thể thao túng trời đất
  581. Phiêu phiêu dục tiên: nhẹ nhàng muốn lên tiên
  582. Phô thiên cái địa: trút xuống mọi nơi
  583. Phô trương thanh thế: phô bày lực lượng, thanh thế một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể
  584. Phong cuốn vân tản: gió cuốn mây tan
  585. Phong hoa tuyệt đại: miêu tả vẻ đẹp, vô cùng đẹp
  586. Phong hoa tuyết nguyệt: gió hoa tuyết trăng, những thứ đẹp nhất của tự nhiên
  587. Phong sinh thủy khởi: cuộc sống, việc buôn bán náo nhiệt
  588. Phong tiêm lãng khẩu: đầu sóng ngọn gió
  589. Phong tình vạn chủng: đủ loại phong tình
  590. Phong trần phó phó: vẻ mệt mỏi, dính bụi bặm trên đường
  591. Phong vân biến sắc: thường chỉ tâm tình của con người biến đổi
  592. Phong vận do tồn: vẻ đẹp, khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại
  593. Phủ để trừu tâm: rút củi đáy nồi
  594. Phù dung trướng noãn: người đẹp dưới trướng
  595. Phú khả địch quốc: vô cùng giàu có
  596. Phụ mẫu chi dân: quan lại như cha mẹ dân – Câu này có ý nghĩa là dân phải kính trọng các quan chức như cha mẹ nhưng ngược lại quan chức cũng phải đối xử tốt lành với dân như đối với con cái mình vây.
  597. Phu phục hà cầu: không cầu gì khác
  598. Phù quang lược ảnh
  599. Phu quý thê vinh: chồng giàu thì vợ sang
  600. Phu xướng phụ tùy: chồng nói vợ theo
  601. Phúc bạc mệnh thiển: ít phúc mạng ngắn
  602. phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)
  603. Phúc thiên mệnh đại: kẻ may mắn giữ mệnh
  604. Phúc trạch thâm hậu
  605. Phụng thiên thừa vận: chiếu theo ý trời
  606. Phương tâm ám hứa: đơn phương hứa hẹn định ước


  607. Quái lực loạn thần: quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần
  608. Quan báo tư thù
  609. Quân lâm thiên hạ
  610. Quan môn tróc tặc: đóng cửa bắt trộm
  611. Quan tâm tắc loạn: bởi vì quá quan tâm ai nên mới không thể bình tĩnh suy xét
  612. Quân tử chi giao: giao tiếp giữa những người quân tử với nhau
  613. Quân tử hảo cầu: trong ” yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu” người con gái xinh đẹp ngoan ngoãn thì người con trai sẽ mong muốn.
  614. Quân tử nhất ngôn/Quân tử nhất nặc: quân tử chỉ nói một lời
  615. Quang minh chính đại: đường hoàng chính đáng
  616. Quốc sắc thiên hương: đẹp nghiêng nước nghiêng thành
  617. Quốc thái dân an: đất nước thái bình, nhân dân an nhàn
  618. Quỷ khiếp thần sầu/ Quỷ khóc thần sầu
  619. Quy tâm như tiễn: nóng lòng trở về
  620. Quyền khuynh hướng dã: kẻ có quyền lực thao túng cả triều đình


  621. Sắc đảm bao thiên: háo sắc đến liều mạng
  622. Sắc tức thị không: xem sắc đẹp như không có gì
  623. Sắc vị câu toàn: mong muốn được cả sắc đẹp và hương vị
  624. Sách sách xưng kì: tấm tắc xưng kì
  625. Sấn hỏa đả kiếp: cháy nhà hôi của
  626. Sát kê cảnh hầu: giết gà dọa khỉ
  627. Sát na phương hoa: vẻ đẹp trong một khoảnh khắc
  628. Sát ngôn quan sắc: biết phân tích lời nói và quan sát sắc mặt để hiểu ý đồ của người khác
  629. Sát nhân diệt khẩu: giết người để hủy nhân chứng
  630. Sầu mi khổ kiểm: vẻ mặt ưu sầu, nhăn nhó
  631. Si nam oán nữ: chỉ những người nặng tình
  632. Si tâm vọng tưởng: hy vọng hão huyền
  633. Sinh bất khả luyến: cả đời không thể yêu ai được nữa
  634. Sính cường đấu ngoan: muốn tỏ ra mình mạnh (nên) đánh nhau rất tàn nhẫn
  635. Sinh ký tử quy: sinh ra là sống tạm, chết là về nơi vĩnh viễn
  636. Sinh long hoạt hổ: khỏe mạnh hoạt bát
  637. Sinh ly tử biệt: sống chết chia lìa
  638. Sinh tử chi giao: sống chết vẫn là bạn
  639. Sinh tử lập hiện: sống chết ngay lập tức hiển hiện
  640. Sinh tử tương tùy: cùng sống cùng chết
  641. Sở tác sở vi: hành động đã thực hiện
  642. Sơn cùng thủy tận: bước đường cùng
  643. Sơn minh hải thệ: trịnh trọng thề ước, thề non hẹn biển
  644. Sơn minh thủy tú: phong cảnh núi non tươi đẹp
  645. Song hỷ lâm môn: hai việc vui cùng đến một lúc
  646. Song túc song phi: thành một đôi với nhau
  647. Sức cùng lực kiệt: cạn kiệt sức lực
  648. Súc địa thành thốn


  649. Tạ chủ long ân: cảm tạ khi được ban ơn, thường là đối với vua
  650. Tá đao sát nhân: mượn đao giết người
  651. Tá lực đả lực: mượn lực để trả đòn
  652. Tá thi hoàn hồn: mượn xác sống lại
  653. Tả ủng hữu bão: bên trái ôm, bên phải ấp
  654. Tác kiển tự phược: mua dây buộc mình
  655. Tài đại khí thô: giàu có, xa xỉ
  656. Tài đức vẹn toàn/ Tài sắc vẹn toàn: có cả tài năng lẫn sắc đẹp
  657. Tái ông thất mã: tái ông mất ngựa, không biết là họa hay là phúc
  658. Tài sơ học thiển: có chút hiểu biết
  659. Tâm bình khí hòa: điềm tĩnh
  660. Tâm cao khí ngạo: kiêu ngạo, thường chỉ tính cách những con người có tài
  661. Tam cô lục bà: nghĩa đen 3 cô gái và 6 bà già, nghĩa bóng ắm chuyện, hay xăm soi chuyện người khác mỗi khi phụ nữ gặp nhau.
  662. Tam cung lục viện: chỉ hậu cung của vua chúa, hay quan lại
  663. Tam đại đồng đường: gia đình ba thế hệ cùng chung sống
  664. Tâm đãng thần trì: tâm hồn tinh thần để đi đâu, không chú ý
  665. Tam giáo cửu lưu: dùng để chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội
  666. Tâm hoa nộ phóng: sung sướng, hớn hở
  667. Tầm hoa vấn liễu: ý chỉ kẻ phong lưu, ham mê sắc đẹp
  668. Tâm hoài bất quỹ: trong lòng có ý đồ xấu
  669. Tâm hoảng ý loạn: tâm ý loạn lạc, hoảng sợ
  670. Tam hồn lục phách
  671. Tâm hữu linh tê: lòng có linh tê
  672. Tâm hữu sở chúc
  673. Tâm kinh đảm chiến: khiếp đảm kinh hồn
  674. Tam môi lục sính: lễ vật trong hôn nhân thời xưa, ám chỉ được cưới hỏi đàng hoàng
  675. Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn ngoan độc
  676. Tâm như chỉ thủy: lòng như nước chảy, ý chỉ dứt khoát, lòng không còn vướng bận
  677. Tâm phiền ý loạn: tâm tư phiền loạn
  678. Tâm phù khí táo: trong lòng không yên
  679. Tâm phục khẩu phục
  680. Tam sinh tam thế
  681. Tam sinh hữu hạnh: phúc đức ba đời
  682. Tâm tế như phát: kẻ cẩn thận và tinh tế
  683. Tam thê tứ thiếp: nhiều vợ nhiều thiếp
  684. Tâm thuật bất chính: lòng không ngay thẳng
  685. Tam tòng tứ đức: đạo làm vợ của phụ nữ phong kiến
  686. Tâm viên ý mã: Lòng hưu dạ vượn
  687. Tâm viên ý mãn: thỏa mãn
  688. Tâm vô thành phủ
  689. Tâm ý nhất động
  690. Tàn hoa bại liễu: hoa tàn liễu héo, chỉ người con gái đã hết sắc đẹp, còn nghĩa là kỹ nữ
  691. Tân nguyệt như câu
  692. Táng tận thiên lương: không có lương tâm
  693. Tẩu hỏa nhập ma
  694. Tẩu vi thượng sách: chạy là thượng sách
  695. Tế da nộn thịt: da thịt yếu ớt
  696. Tễ mi lộng nhãn: nháy mắt ra hiệu, chọc ghẹo
  697. Tề nhân chi phúc: có may mắn được cả thê lẫn thiếp
  698. Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng
  699. Tế thủy trường lưu: êm ả, bình lặng nhưng lâu dài
  700. Thạch phá thiên kinh: phá đá động trời
  701. Thâm bất khả trắc: sâu không thể lường
  702. Thâm căn cố đế: định kiến từ lâu, không dễ phá bỏ
  703. Thâm cung bí sử: chuyện thần bí trong cung
  704. Thâm minh đại nghĩa: hiểu biết đúng sai
  705. Tham quan ô lại: quan lại tham lam, bòn rút, vơ vét của dân
  706. Thâm sơn cùng cốc: nơi núi sâu hang cùng; nơi núi rừng hẻo lánh xa xôi
  707. Thâm tàng bất lậu: tính tình, tài hoa, mưu kế ẩn sâu không ai biết
  708. Thâm tình khoản khoản
  709. Thâm tư thục lự: suy xét kỹ càng
  710. Thản trần tương đối: bộc bạch, chia sẻ bí mật
  711. Thân bại danh liệt: thanh danh sự nghiệp tiêu tan chẳng còn gì
  712. Thân bất do kỷ: bất đắc dĩ
  713. Thân kinh bách chiến: người đã trải qua nhiều sóng gió đấu tranh, người có lắm kinh nghiệm
  714. Thần thanh khí sảng: tinh thần khoan khoái, tâm tình thư sướng
  715. Thần tiên quyến lữ: thần tiên yêu nhau
  716. Tháng sáu tuyết bay (gốc??): lời đồn đãi, chuyện không có thật
  717. Thanh đăng cổ phật
  718. Thanh đông kích tây: giương đông kích tây
  719. Thành gia lập nghiệp: lập gia đình rồi gây dựng sự nghiệp
  720. Thanh mai trúc mã
  721. Thanh phong minh nguyệt: gió nhẹ trăng sáng
  722. Thanh phong phất liễu: gió phất qua sợi liễu
  723. Thanh sam chi giao
  724. Thanh tâm quả dục: giữu cho tâm hồn luôn thanh sạch, đè nén dục vọng
  725. Thanh xuất vu lam: trò giỏi hơn thầy, con hơn cha, v.v…
  726. Thảo mộc giai binh: nghi ngờ lung tung
  727. Thao thao bất tuyệt: nói chuyện không ngừng
  728. Thập diện mai phục: mai phục mười mặt, chỉ hành động có chuẩn bị tính toán chu đáo
  729. Thập lý đào hoa: đào hoa mười dặm
  730. Thất chủy bát thiệt: ồn ào huyên náo, nhiều người cùng nói
  731. Thất điên bát đảo: cuống quýt và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt
  732. Thất hồn lạc phách: hồn phách thất lạc, thường là sợ hãi
  733. Thất khiếu linh lung: thất khiếu lả lướt
  734. Thất linh bát lạc: chỗ này chỗ kia, nằm rải rác
  735. Thất loạn bát tao/ Loạn thất bát tao: mất trật tự, lộn xộn
  736. Thất nguyệt lưu hỏa: mưa sao băng trong tháng bảy
  737. Thất oai bát nữu: nghiêng nghiêng ngả ngả
  738. Thất tình lục dục: bảy thứ tình cảm, sáu thứ ham muốn
  739. Thâu tâm đào phế: thật lòng yêu thương, lấy hết tấm lòng, tim gan phổi ra
  740. Thệ bất lưỡng lập: thề không đội trời chung
  741. Thế đan lực bạc: thế đơn, lực yếu
  742. Thế ngoại cao nhân: bên ngoài có người tài giỏi hơn
  743. Thế sự vô thường: cuộc sống luôn thay đổi bất ngờ
  744. Thế thiên hành đạo: thay trời hành đạo
  745. Thị cường lăng nhược: ỷ mạnh hiếp yếu
  746. Thiên ân vạn tạ: ảm ơn ân huệ ngàn vạn lần
  747. Thiên băng địa liệt
  748Thiên bất dung gian: Trời không dung túng cho việc/kẻ xấu
  749. Thiên can vật táo: trời nắng, mọi vật khô hanh
  750. Thiên chân vạn xác: hoàn toàn xác thật
  751. Thiên chân vô tà: ngây thơ vô tội
  752. Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời
  753. Thiên chuy bách luyện: ý chỉ luyện tập rất nhiều lần
  754. Thiên cổ bêu danh: để tiếng xấu ngàn năm
  755. Thiên đại chê cười: khụ, cái này chưa tìm ra từ gốc
  756. Thiên đao vạn quả: chém ngàn vạn nhát đao
  757. Thiên địa bất dung: trời đất không tha
  758. Thiên địa biến sắc: trời đất thay đổi
  759. Thiên địa đồng thọ: thọ ngang trời đất
  760. Thiên đố anh tài/Thiên đố hồng nhan: giống như hồng nhan bạc mệnh
  761. Thiện giải nhân ý
  762. Thiên hạ hồng vũ: chuyện lạ, chuyện hiếm có
  763. Thiên hoa loạn trụy: ngàn hoa rơi loạn
  764. Thiên hoang địa lão: đến ngàn vạn năm sau, đến lúc không còn trời đất
  765. Thiên hôn địa ám: trời đất âm ú tăm tối
  766. Thiên kiều bá mị: xinh đẹp, quyến rũ
  767. Thiên kì bách quái: những thứ kỳ lạ và quái gở
  768. Thiên kim chi khu: thân thể đáng giá ngàn vàng, thân thể quý giá
  769. Thiên kim nan cầu: ngàn vàng khó cầu, chỉ thứ quý giá
  770. Thiên kinh địa nghĩa: chuyện đương nhiên
  771. Thiên la địa võng: âm mưu được bày khắp nơi, không thể trốn thoá
  772. Thiên luân chi nhạc
  773. Thiên nam địa bắc: trời nam đất bắc
  774. Thiện nam tín nữ: Tín đồ Phật giáo nói chung
  775. Thiên ngôn vạn ngữ: ngàn vạn lời muốn nói
  776. Thiên nhai hải giác: chân trời góc biển
  777. Thiên nhân giao chiến: cực kỳ khó xử
  778. Thiên nhân vĩnh cách: chia ly bởi sống chết
  779. Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra
  780. Thiên quân vạn mã: quân đông ngựa mạnh
  781. Thiên sinh lệ chất: bẩm sinh xinh đẹp
  782. Thiên sơn vạn thủy: nói người đi rất xa, qua nhiều núi nhiều sông
  783. Thiên tác chi hòa: mọi sự hòa hợp vui vẻ
  784. Thiện tác chủ trương
  785. Thiên tài địa bảo: bảo vật trong trời đất
  786. Thiên tân vạn khổ: vạn ngàn cực khổ
  787. Thiên tháp địa hãm: trời sập đất lở
  788. Thiên thượng địa hạ: trên trời dưới đất.
  789. Thiên thương hại lý:tàn nhẫn, không có tính người
  790. Thiên ti vạn lũ: ý chỉ quan hệ mật thiết, rối ren
  791. Thiên toàn địa chuyển: trời đất đảo lộn
  792. Thiên trường địa cửu: lâu dài sánh bằng trời đất
  793. Thiên y bách thuận: trăm y ngàn thuận
  794. Thiên y vô phùng: không hề sai sót
  795. Thiết diện vô tư: công bằng chính trực
  796. Thiểu ngôn quả ngữ: ít nói kiệm lời
  797. Thiểu thiện khả trần: ít chuyện để nói
  798. Thính phong biện vị: nghe tiếng gió mà phán đoán vị trí
  799. Thịnh tình khoản đãi: tiếp đón nhiệt tình
  800. Thổ khí như lan: hơi thở giống như mùi hoa lan
  801. Thoại lý hữu thoại: trong lời nói có ẩn ý
  802. Thoát thai hoán cốt: giống “thay da đổi thịt”, tở thành một người hoàn toàn khác
  803. Thông tình đạt lý: thấu hiểu lý lẽ
  804. Thủ hạ lưu tình: nhẹ tay
  805. Thủ khẩu như bình: giữ bí mật tốt
  806. Thủ nhi đại chi: thay thế
  807. Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà nơm nớp lo sợ
  808. Thủ thân như ngọc: giữ gìn thân thể để trong sạch như ngọc
  809. Thú thê sinh tử
  810. Thu thủy trường thiên
  811. Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành
  812. Thuận thủy thôi chu: thuận nước dong thuyền
  813. Thuần tức thiên lý: một hơi ngàn dặm
  814. Thục khinh thục trọng: cái nào nhẹ, cái nào nặng
  815. Thúc thủ vô sách: bó tay
  816. Thực tủy tri vị: ăn qua một lần liền nhớ hương vị
  817. Thương cân động cốt: trọng thương đến gân cốt
  818. Thương hải tang điền: bãi biển hóa nương dâu, việc thay đổi theo thời gian
  819. Thượng lộ bình an: lên đường bình an
  820. Thượng lủi hạ khiêu: hoạt bát nhảy nhót
  821. Thượng ốc trừu thê: lên nhà rút thang, qua cầu rút ván
  822. Thưởng tâm duyệt mục: đáng được thưởng thức, đẹp mắt đẹp lòng
  823. Thương thiên hại lý: chuyện sai trái, vi phạm đạo lý
  824. Thượng thiện nhược thủy: nước là tốt nhất
  825. Thượng tường yết ngõa: cửa nhà tan hoang
  826. Thương xuân bi thu: thương xuân thu buồn
  827. Thủy hỏa bất dung: nước lửa không hợp
  828. Thủy mạn kim sơn: lũ lụt ngập tràn
  829. Thủy tính dương hoa: chỉ người phụ nữ lẳng lơ, bắt cá hai tay
  830. Thủy trung lao nguyệt: mò trăng đáy nước
  831. Tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không lọt
  832. Tích thiện phùng thiện: làm lành gặp lành
  833. Tích tiểu thành đại: gớp nhỏ thành lớn
  834. Tích tự như kim: kiệm lời như vàng
  835. Tiêm tiêm ngọc thủ: ngón tay ngọc ngà, thon dài
  836. Tiền căn hậu quả: nguyên nhân hậu quả
  837. Tiền dâm hậu sát/ Tiền gian hậu sát: trước cưỡng hiếp, sau giết hại
  838. Tiền đồ kham ưu
  839. Tiên lễ hậu binh: trước đàm phán, đàm phán không được mới đấu tranh
  840. Tiền ngưỡng hậu phiên: cười đến cả người lung lay
  841. Tiên phát chế nhân: ra tay trước để chế phục đối thủ
  842. Tiên phong đạo cốt: phong cách của người tu tiên
  843. Tiến thoái lưỡng nan: rơi vào tình cảnh éo le, không biết tiến hay lùi
  844. Tiên trảm hậu tấu: làm việc trước, báo cáo sau
  845. Tiểu kiều lưu thủy: cầu nhỏ nước chảy
  846. Tiếu lý tàng đao: nụ cười cất chứa dao găm
  847. Tiểu nhân đắc chí: tiểu nhân được dịp lên mặt
  848. Tín khẩu khai hà: nói năng lung tung
  849. Tín thệ đán đán
  850. Tinh bì lực tẫn: giống “sức cùng lực kiệt”
  851. Tình chân ý thiết: thiết tha, thật lòng
  852. Tình chàng ý thiếp: trai gái có tình cảm với nhau
  853. Tỉnh đế chi oa: Ếch ngồi đáy giếng
  854. Tình hà dĩ kham: tình làm sao kham/ làm sao chịu được đả kích
  855. Tình hữu độc chung: tiếp xúc với nhau lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm
  856. Tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu
  867. Tình thâm ý trọng: tình cảm sâu nặng
  858. Tình thiên phích lịch: sét đánh giữa trời quang, chuyện xấu đột ngột xảy ra
  859. Tinh Vệ điền hải (Tinh Vệ lấp biển): thành ngữ nói về ý chí của người bị oan ức quyết tâm trả thù
  860. Toan điềm khổ lạt: chua ngọt đắng cay, ý chỉ cảm giác hỗn độn phức tạp
  861. Toàn tâm toàn ý
  862. Tốc chiến tốc thắng: đánh nhanh thắng nhanh
  863. Tôn sư trọng đạo: Kính thầy trọng đạo
  864. Tòng thiên nhi hàng: trên trời giáng xuống
  865. Tống thượng sở thuật
  866. Trà dư tửu hậu: chuyện vặt vãnh bát quái trong dân cư
  867. Trạch tâm nhân hậu: người có tấm lòng nhân hậu
  868. Trảm đinh tiệt thiết: chém đinh chặt sắt
  869. Trầm ngư lạc nhạn: ý nói nhan sắc tuyệt vời đến nổi cá bị quyến rũ không muốn bơi xa, nhạn cũng ngẫn ngơ, sà xuống chiêm ngưỡng
  870. Trảm thảo trừ căn: nhổ cỏ tận gốc
  871. Trần ai lạc định: mọi chuyện đã định
  872. Trang Chu mộng điệp: chuyện không biết thực hư
  873. Trang mô tác dạng: giả vờ làm ra, chỉ làm hình dáng
  874. Tráng niên sớm thệ: tuổi còn sung sức mà chết sớm
  875. Tranh quyền đoạt lợi
  876. Tri kỉ tri bỉ: Biết mình biết người
  877. Trị quốc an bang: cai trị đất nước, an ổn dân tộc
  878. Tri thư đạt lễ: học rộng và cư xử đúng lễ nghi
  879. Trì trung chi vật: vật trong ao, chỉ những người vô dụng
  880. Trọng chấn phu cương/ Trọng chấn thê cương: khôi phục quyền uy của người làm chồng/ làm vợ
  881. Trọng nam khinh nữ: coi trọng con trai hơn con gái
  882. Trọng nghĩa khinh tài: coi trọng nghĩa tình hơn tiền tài
  883. Trọng sắc khinh hữu: coi trọng sắc đẹp hơn bạn bè
  884. Tru di cửu tộc: giết chín họ
  885. Trư du mông tâm: kẻ bị che mắt, vô lương tâm
  886. Trung trinh tiết liệt: thường chỉ người con gái có danh dự, trinh tiết
  887. Trường sinh bất lão: trẻ sống mãi không già
  888. Trượng thế khinh người: ỷ thế khinh người
  889. Trường tương tư thủ
  890. Từ bi vi hoài: kẻ nhân hậu từ bi như Phật
  891. Tự cáo phấn dũng: tự nguyện đề cử bản thân
  892. Tự cao tự đại: kiêu căng ngạo mạn
  893. Tự cấp tự túc : tạo cho mình những cái cần dùng, lo đủ lấy mình
  894. Tự dĩ vi thị: cho mình là đúng
  895. Tự cổ dĩ lai : từ xưa tới nay
  896. Tự châm tự ẩm
  897. Tự viễn nhi cận: từ xa đến gần
  898. Tứ chi bách hải: toàn thân
  899. Tứ cố vô thân: cô độc, không có người thân thích
  900. Tư định chung thân: bản thân tự nhận định hôn nhân
  901. Tú hoa chẩm đầu: gối thêu hoa, bao cỏ, kẻ vô dụng
  902. Tự lực cánh sinh
  903. Tú ngoại tuệ trung: vừa xinh đẹp lại thông minh
  904. Tú sắc khả xán: tú sắc khả cơm
  905. Tư sấm dân trạch
  906. Tự sinh tự diệt: tự lớn lên ròi tự chết đi
  907. Tử tâm tháp địa: trung thành tận tâm, ngu trung
  908. Tu thân dưỡng tính: rèn luyện bản thân, tính cách
  909. Tứ thư ngũ kinh: những bộ sách làm nền cho Nho giáo
  910. Tự thủy lưu niên: thời gian trôi qua như nước chảy
  911. Tụ tinh hội thần: tập trung tinh thần
  812. Tử triền lạn đả: dây dưa đến chết
  813. Tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không
  814. Tức sự trữ nhân: những chuyện buồn phiền tức tối tích tụ trong người
  815. Tuế nguyệt vô tình: năm thángvô tình
  916. Tuế nguyệt tĩnh hảo: năm tháng yên bình
  917. Tương kế tựu kế: lợi dụng kế của đối phương mà lập kế đối phó lại
  918. Tương kính như tân: kính nhau như khách
  919. Tương phùng hận vãn: hối tiếc vì gặp nhau quá muộn
  920. Tương thân tương ái: thân thiết với nhau
  921. Tướng tự tâm sinh: dung mạo xấu nhưng có tấm lòng trong sáng ngay thẳng, tướng mạo được sinh ra từ trong tâm
  922. Tướng tự tâm diệt: dung mạo đẹp nhưng độc ác, thì tướng đẹp đẽ đó cũng sẽ mất đi
  923. Tửu hậu loạn tính: sau khi uống rượu thì tính tỉnh trở nên loạn
  924. Tửu nhập ngôn xuất: rượu vào lời nói ra
  925. Tùy tâm sở dục: tùy ý mà làm
  926. Tuyệt địa phùng sinh: ở hoàn cảnh tuyệt vọng mà sống sót thoát khỏi
  927. Tuyết trung tống thán (tặng than ngày tuyết): giúp người lúc khó khăn


  928. U niên thất tiếu: cười lặng lẽ
  929. Úng trung tróc miết: bắt ba ba trong chum, nói về việc ra tay bắt địch khi địch không còn đường thoát
  930. Ước pháp tam chương: đàm phán, thương lượng với nhau
  931. Ương cập trì ngư: bị liên lụy
  932. Ưu tai du tai: nhàn nhã
  933. Ưu tâm xung xung: lo lắng không dứt
  934. Uyên ương hí thủy: khụ, nam nữ cùng tắm


  935. Vạn chúng chúc mục: (được) vạn người săm soi ngắm nghía
  936. Vạn cổ lưu phương: Vạn cổ lưu danh
  937. Vân cuốn vân thư: khi mây cuồn cuộn, khi mây nhẹ nhàng trôi
  938. Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì
  939. Vân khai nguyệt minh: trời sáng sau cơn mưa, hạnh phúc sau khi vượt qua đau khổ
  940. Vận trù duy ác: bày mưu tính kế
  941. Vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không thể trở lại, quay lại được
  942. Vạn mã bôn đằng: chỉ khí thế ngút trời
  943. Văn sở vị văn: chưa từng nghe thấy
  944. Vạn tiễn xuyên tâm: vạn tên xuyên tim
  945. Vạn toàn chi sách: kế sách vẹn toàn, chu đáo
  946. Vạn vô nhất thất: không hề sai sót
  947. Văn võ song toàn: có cả tài văn lẫn võ
  948. Vật cực tất phản: ép buộc quá sẽ phản tác dụng, vui quá hóa buồn
  949. Vật tẫn kỳ dụng
  950. Vây Ngụy cứu Triệu: kế thứ 2 trong 36 kế
  951. Vị quốc vong thân: Chết vì nước
  952. Vì tình sở khốn: vì tình yêu mà rối rắm khổ sở
  953. Vinh hoa phú quý: cuộc sống sung sướng, đầy đủ vật chất
  954. Vinh quy bái tổ: Về làng để lễ tổ tiên mình cám ơn công ơn sinh thành ra mình
  955. Vinh sủng không kinh: được yêu thích, sung sướng nhưng không kinh hãi
  956. Vĩnh tuyệt hậu hoạn: diệt trừ hậu hoạn
  957. Vô câu vô thúc: không bị câu thúc
  958. Vô dục vô cầu: không có ham muốn, không có nhu cầu
  959. Vô hỉ vô bi: không vui không buồn
  960. Vô khiên vô quải: không có gánh nặng, không có thân nhân
  961. Vô kiên bất tồi: cứng đến đâu cũng có thể phá
  962. Vô kỳ bất hữu: lạ đến đâu cũng có thể có
  963. Vô sự tự thông: không cần học cũng có thể nắm rõ
  964. Vô tâm vô phế: không tim không phổi, chỉ những con người suy nghĩ đơn giản, vô tâm, thậm chí là nhẫn tâm
  965. Vô thanh vô tức: không tiếng động
  966. Vô tiền khoáng hậu: điều chưa từng xảy ra trong quá khứ và cũng rất khó xảy ra trong tương lai
  967. Vô tung vô ảnh: không tung tích, không bóng hình
  968. Vô ưu vô lự: không lo lắng ưu sầu
  969. Vong ân phụ nghĩa: quên mất ơn nghĩa
  970. Vọng văn vấn thiết: nghe – xem – hỏi – sờ, thường chỉ phương pháp khám bệnh
  971. Vũ đao lộng thương: múa đao, diễn thương
  972. Vu oan giá họa: đổ tội cho người khác, giống “gắp lửa bỏ tay người”
  973. Vũ quá thiên tình: sau cơn mưa trời lại sáng
  974. Vượt lửa quá sông (gốc?)


  975. Xá sinh vong tử: liều mạng
  976. Xảo đoạt thiên công: vật được chế tạo khéo léo sinh động
  977. Xảo ngôn như lưu: nói năng khéo léo trôi trảy như rót vào tai
  978. Xảo thiệt như hoàng: miệng lưỡi trơn tru
  979. Xảo tiếu thiến hề: bộ dáng liếc mắt xinh đẹp, nụ cười có duyên
  980. Xuân phong đắc ý: vui vẻ phơi phới
  981. Xuân phong hóa vũ: gió xuân hóa thành mưa, ý nói cảm giác rất thoải mái
  982. Xuân tiêu khổ đoản: thời gian ân ái chỉ sợ ngắn
  983. Xuất giá tòng phu: vợ khi đã gả đi phải theo chồng
  984. Xuất hồ ý liêu: ngoài ý liệu
  985. Xuất kỳ bất ý: đột nhiên, bất ngờ
  986. Xuất quỷ nhập thần: hành tung không nắm được
  987. Xuất sinh nhập tử: vào sinh ra tử
  988. Xuất song nhập đối: đi đâu cũng có đôi có cặp
  989. Xúc cảnh sinh tình: tiếp xúc với cảnh vật mà nảy sinh tình cảm
  990. Xuy chi lấy tị: khinh thường
  991: Xử biến bất kinh: xử lý biến cố mà không kinh sợ, hoảng loạn, bình tĩnh


  992. Y cẩm hồi hương: Áo gấm về làng
  993. Y giả nhân tâm: Người hành nghề y cứu người có tấm lòng nhân hậu
  994. Y hương tấn ảnh: miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa
  995. Ý loạn tình mê: say mê, bấn loạn trong chuyện tình cảm
  996. Y quan cầm thú
  997. Ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa, thú vị
  998. Yểm nhĩ đạo linh: bịt tai trộm chuông, nghĩa là tự lừa dối mình, không lừa dối được người
  999. Yển kì tức cổ/ Yểm kì tức cổ: xếp cờ im trống   
 13. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #13 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  Nghệ thuật viết tiểu thuyết hình sự và trinh thám
  Nhà văn Mark Sanderson là tác giả tiểu thuyết Snow hill, cuốn đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết hình sự sẽ được NXB HarperCollins ra mắt vào đầu năm sau. Ông cho rằng, tiểu thuyết trinh thám và truyện kinh dị chiếm hơn 30 % trên thị trường xuất bản sách tại Anh và điều này chứng tỏ, đây là một thể loại hấp dẫn người viết lẫn người đọc. Điều đó cũng có nghĩa cuộc cạnh tranh giữa các cây bút hòng đưa tác phẩm của mình lọt vào bảng danh sách sách bán chạy sẽ rất khốc liệt.

  Dưới đây là vài lời khuyên Mark Sanderson rút ra dựa trên kinh nghiệm của nhiều cây bút hàng đầu trong thể loại này:

  1. "Bạn cần biết rõ mình đang muốn viết về điều gì"

  Đó là lời khuyên của Ian Rankin, tác giả truyện trinh thám ăn khách nhất tại Vương quốc Anh. Ông nói: "Có thể bạn viết ra một câu truyện tài tình, khéo léo hoặc một đề tài/một cuộc bút chiến. Và bạn cần phải có một nhu cầu thúc bách muốn tiếp cận độc giả. Nói cách khác là bạn phải biết vì sao bạn đặt bút viết câu chuyện đó".

  2. Biết cách xây dựng nhân vật chính thật ấn tượng

  "Tôi cho rằng một quyển tiểu thuyết hình sự - giống như bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào - thành công hay thất bại đều do cách xây dựng nhân vật", nhà văn Michael Connelly, tiểu thuyết gia trinh thám người Mỹ nổi tiếng, "cha đẻ" nhân vật thám tử Harry Bosch nói.

  "Sáng tạo một nhân vật trung tâm để có thể hấp dẫn và tìm được sự đồng cảm sâu sắc nơi độc giả chính là điểm lớn nhất mà người viết phải đối mặt khi đến với thể loại trinh thám. Đây gần như là nhiệm vụ khó khăn nhất. Nếu xem nhân vật chính của bạn là người một tài xế, còn câu truyện của bạn là chiếc xe hơi thì "người tài xế" này sẽ là người "lái chiếc xe" của bạn. Bạn phải làm cho độc giả muốn trèo lên "xe" cùng tham gia chuyến hành trình với anh ta và tin tưởng vào anh ta, dù có thể vẫn chưa biết là "chiếc xe" sẽ đi về đâu".  3. Một cốt truyện rối rắm là không cần thiết

  "Tôi ngày càng thấy rằng rằng một tiểu thuyết hình sự hấp dẫn không phải do người viết đã tạo nên những tình tiết thống thiết, hồi hộp và phức tạp; mà nó hấp dẫn ở chỗ xây dựng được những nhân vật có thể khiến độc giả chú ý", nhà văn Anh Mark Billingham, người nổi tiếng với seri truyện trinh thám Tom Thorne khẳng định. "Một tiểu thuyết viết thể loại hình sự giỏi dĩ nhiên cần một ít bí quyết và mưu mẹo, nhưng xây dựng được nhân vật mới chính là tất cả".  [​IMG]

  Nhà văn Lee Child, một trong những tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám ăn khách nhất tại Anh.
  4. "Dẫn dắt độc giả đi suốt câu truyện rồi làm họ ngạc nhiên vào phút cuối"

  Nhà văn Mickey Spillane, một bậc thày trong thể loại tiểu thuyết này cho rằng, người đọc không đọc sách để dừng lại ở giữa truyện mà họ đọc sách để đi đến tận cùng cuối sách. Còn nhà văn Mỹ Jeffery Deaver, người có tiểu thuyết hình sự Roadside Crosses, vừa được xuất bản trong tháng nói: "Tôi luôn luôn chú trọng vào cốt truyện và kỹ thuật viết để đảm bảo rằng độc giả sẽ tiếp tục đọc sách đến trang cuối cùng".

  5. Hãy viết lách thật chăm chỉ

  Một tài năng không chỉ đến từ sự ngẫu nhiên mà bạn càng rèn luyện thì tài năng càng phát triển. Nhà ngôn ngữ học và nhà văn nổi tiếng người Anh Anthony Burgess từng nói rằng các cuốn sách được viết ra là nhờ "mông mài trên ghế và bút mài trên giấy". Bạn không cần thiết phải bỏ ra nhiều năm trời để nghiên cứu những kỹ thuật về pháp y gần đây nhất hoặc một giai đoạn lịch sử đặc biệt mà bạn chọn để thể hiện trong cuốn sách. Bạn cũng không cần thiết phải có được một cái laptop mới nhất thì mới nghĩ đến chuyện viết. Việc quan trọng nhất là hãy ngồi xuống và viết ngay đừng chờ đợi. Cho đến tận hôm nay, tiểu thuyết gia ăn khách của xứ sở sương mù, nhà văn Colin Dexter, chưa bao giờ sở hữu hay sử dụng một chiếc máy vi tính. "Tôi có thói quen viết vào buổi tối, sau khi đã nghe chương trình The Archers (một chương trình trên đài BBC) và trước khi đi ra ngoài để uống một lít bia. Nếu bạn chỉ viết 1 trang trong 1 đêm thì bạn sẽ viết được 365 trang (hoặc 1 cuốn sách rưỡi) trong một năm". Và kết quả ông nhận được từ sự làm việc đều đặn và chăm chỉ này là tiểu thuyết Last Bus to Woodstock.

  6. Những kỹ năng kết cấu quan trọng

  Một tiểu thuyết hình sự giống như một trò chơi xếp nhà của trẻ con: tạo nên một sự thay đổi vào phút cuối, di chuyển một mảnh thẻ nào đó và có thể khiến cho cả công trình xây dựng có thể sụp đổ. Tác giả PD James, người viết cuốn Talking about detective ficiton (Bàn luận về tiểu thuyết trinh thám) sắp được phát hành vào tháng tới, đã rút ra kết luận như sau: "Một tiểu thuyết hình sự nên có cốt truyện hấp dẫn và đáng tin, các nhân vật không nên cứng nhắc và rập khuôn, văn phong tốt và sáng tạo hòa hợp giữa bố cục, dẫn chuyện, xây dựng tính cách nhân vật, nêu bật chủ đề của câu truyện. Nói đơn giản, một cốt truyện trinh thám hay sẽ làm nên một tiểu thuyết hay".

  7. Nhìn xa trông rộng

  Nhà văn Lee Child, tác giả của bộ tiểu thuyết Một phát một mạng về nhân vật anh hùng Jack Reacher, cho rằng: "Đừng để cho độc giả thưởng thức những sự kiện đã diễn ra vào năm rồi mà hãy mang đến cho họ những sự kiện mà họ sẽ được thưởng thức trong năm tới". Tiểu thuyết Gone Tomorrow của ông là một ví dụ. Cuốn tiểu thuyết hình sự này được xuất bản vào đầu năm nay, khám phá hiện tượng đầy kinh sợ về những kẻ tự tử bằng bom ở New York.

  8. Yếu tố may mắn

  Thậm chí nếu bạn đã thực hành tất cả những lời khuyên nói trên thì chưa có gì đảm bảo là bạn sẽ viết được một tiểu thuyết hình sự có thể lọt vào bảng danh sách best - seller. Tuy nhiên, nếu bạn không để ý đến chúng thì bạn cũng sẽ rất khó nắm bắt cơ hội đó.

  Mặc dù ngày nay, Internet có thể tạo cho bạn cơ hội tự xuất bản tác phẩm của mình nhưng một tài năng thật sự sẽ xứng đáng với một NXB thật sự. Tại sao bạn lại đăng tác phẩm lên mạng và để mặc nó đấy với thế giới mạng rộng lớn, lộn xộn - thay vì gửi nó đến một một người uy tín trong giới văn học có thể thẩm định tác phẩm của bạn? Ngày nay, các NXB hiếm khi nào chấp nhận bản thảo do chính tác giả trực tiếp gửi đến. Một đại diện thẩm định bản thảo uy tín có thể giúp tác phẩm của bạn lọt qua cửa NXB.

  Nhưng cũng có lúc, đôi khi tất cả các lời khuyên nhủ có thể bị lờ đi nhưng vẫn mang đến thành công bất ngờ. Nhà văn Colin Dexter từng gửi bản thảo đến một đại diện văn học nhờ thẩm định tác phẩm. Sau đó, ông nhận một bảng đề nghị dài 6 trang giấy yêu cầu ông thay đổi nhiều tình tiết trong tiểu thuyết Last Bus to Woodstock, nhưng nhà văn mặc kệ lời khuyên này và gửi bản thảo của mình sang cho NXB Macmillan và gặt hái thành công như mong đợi.
  Theo Telegraph - vnexpress.net


   
 14. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #14 HwangThien, Jul 15, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  Fiction/Fan Fiction: Glossary & References

  Lời nói đầu: Đây là những khái niệm thường gặp trong thế giới của Fiction/Fanfiction. Theo thời gian, những khái niệm mới ra đời, những khái niệm cũ có thể bị lãng quên. Vì vậy, danh sách này sẽ còn được bổ sung hoặc thay đổi về cả khái niệm cũng như các dẫn chiếu.

  Danh sách này có thể coi là Version 2 của phiên bản “Những từ được dùng trong Fiction & Fanfiction”. Nó đã được bổ xung thêm nhiều khái niệm và thêm phần dẫn chiếu, tuy nhiên Kal vẫn muốn để hai phiên bản tồn tại độc lập với nhau.

  Xin được cảm ơn những người có fic được dẫn chiếu trong bài viết này. : )

  ~~
  Header Info: Những thông tin xuất hiện trước một fic. Phần lớn các khái niệm dưới đây bạn có thể sẽ gặp trong phần này, tuy chúng cũng có thể xuất hiện trong các cuộc bàn luận, nói chuyện hoặc nhận xét về fic.

  Những gì xuất hiện trước một fan fiction.

  Disclaimer: Điều kiện đầu tiên. Xuất hiện trước hầu hết mọi fan fiction. Đây là lời thông báo những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
  Summary: Tóm tắt về một truyện, hoặc lời giới thiệu về một truyện.
  Warnings: Cảnh báo về nội dung truyện. Bắt buộc phải có nếu truyện ở Rating R hoặc NC 17.
  Rating: Đánh giá truyện theo độ tuổi.
  Spoiler: Câu truyện có chứa một nội dung nào đó trong chuyện ở gần phần kết thúc.
  Pairings: Đôi nhân vật được nhắc tới như là trung tâm ở trong truyện.
  Category: Thể loại truyện.
  Fandom: Một nhóm các fan stuff, thường là của một tác phẩm gốc, ví dụ như Final Fantasy VII Fandom.
  Fanon: Thường gặp trong fanfiction như là một định nghĩa chỉ những chuyện/ý tưởng được viết bởi fanfic author. Những truyện này đã đạt được một mức độ nổi tiếng nhất định và đã xuất hiện những fanfic của chính nó. Fanon cũng được dung để chỉ những tính cách, hành động, miêu tả, thói quen của nhân vật không được miêu tả trong truyện gốc, nhưng được đông đảo các fan coi là đúng. Ví dụ như chuyện mỗi khi lên Nhân giới, Hiei là ngủ trên cành cây trước cửa nhà Kurama.
  Status: Tình trạng truyện đã xong, đã bị dừng hay còn đang tiếp diễn.
  Note: Mọi thứ khác mà tác giả muốn nói.
  Author: Nhiều người viết luôn chữ "by [name]" ở dưới tên truyện. Nhiều người thích lập một mục riêng.
  Feedback: Phản hồi, thường là ở đầu truyện, các tác giả thường hay ghi "Feedback, please." để mong muốn nhận được hồi âm của độc giả.
  Archieve: Link truyện của một tác giả được post ở một trang Web hay nhiều trang Web nào đó, có thể là do tác giả đó tự gửi, mở trang Web, hoặc do một người hâm mộ xin phép được post lên trang Web của mình.

  Thường thì Disclaimer, Summary, Rating, Spoiler, Pairings, Warnings hay được dùng, còn những cái khác ít gặp hơn.

  Những kiểu cuộc thi, hoặc kiểu viết chung thường gặp:

  Round Robin/RR: Truyện do nhiều tác giả viết, người này viết nối tiếp người kia. Mỗi người viết một chương và thường không có chủ đề trước. Sample Fic
  Challenge: Chỉ một loạt những luật lệ cho một cuộc thi viết giữa một nhóm người viết fic nào đó. Những yêu cầu này thường khó viết, hoặc khó viết chung trong một fic. Ví dụ như một người đưa ra một yêu cầu: Hãy viết một fic về Akira/Hikaru, phải có đấu cờ, phải có mưa, và phải có rau quả. ^^
  Ficathon: Một nhóm tác giả cùng viết fic. Một người chọn một chủ đề. Những người còn lại mỗi người đưa ra một yêu cầu fic, rồi những yêu cầu này lại được đảo trộn rồi chia ngẫu nhiên cho mọi người. Mỗi người phải viết xong fic trước một thời hạn cuối cùng nào đó. Tên người đưa ra yêu cầu có thể được giữ bí mật hoặc công khai.
  MFic/Fanfic Contest: ột
  RP: Role Play. Hai hoặc một vài tác giả cùng viết chung một fic. Mỗi người đóng vai một nhân vật, và viết lần lượt từng chapter hoặc từng đoạn.
  RPG: Role Play Game: Phức tạp hơn một RP, những người tham gia có thể là đang viết chung một fic, cũng có thể là không phải viết fic. Mỗt người nhận một nhân vật, và đóng vai nhân vật đó hòan tòan bằng ngôn từ. Một RPG có thể kéo dài cả tháng, thậm chí cả năm. Những người tham gia thường gắn bó với nhân vật mình chọn từ đầu cho đến cuối.

  Phân chia thể loại theo dạng viết:

  ABH: Anywhere but here. Truyện viết dưới ngôi thứ hai. Ví dụ như: "Bạn ngước nhìn lên trời và thấy mặt trăng đỏ máu." Rất khó viết và không phổ biến. Sample Fic
  AU: Alternative Universe. Trong truyện, những nhân vật được đặt vào những tình huống hoàn toàn không thể xảy ra trong truyện gốc hoặc hoàn toàn không dính gì đến thế giới của truyện gốc. Chẳng hạn như "Hoàng tử Harry Potter và công chúa Hermione".
  HSAU: High School Alternate Universe. Fic AU mà trong đó bối cảnh diễn ra ở một trường trung học. Không giống như AU, rất hiếm fic HSAU được viết hay.
  Crossover: Truyện trong đó những nhân vật của một bộ truyện gốc này được viết chung với những nhân vật của một bộ truyện gốc khác. Chẳng hạn như "Kurama của YYH vs Trunk của Dragon Ball Z"
  Challenge fic: Chỉ những fic được viết theo một Challenge nào đó.
  Filk: Không những dùng lời bài hát mà còn thay đổi lời bài hát theo ý người viết. Sample Fic
  List: Một danh sách, thường là kiểu humor. Chủ yếu bao gồm: Top Ten, Những điều mà [tên nhân vật] không bao giờ nói/làm, Nếu..., [số] cách để làm một thứ gì đó. Sample Fic
  Poem: Thơ về nhân vật hoặc tác phẩm gốc. Sample Fic
  POV: Point of view, truyện viết dưới cách nhìn, quan điểm của một nhân vật và để ở dạng ngôi thứ nhất. Sample Fic
  PWP: Plot? What Plot? Thường chỉ có lemon và lemon. Cốt truyện không có. Tình huống truyện không có. Từ viết tắt này đã từng được dùng để chỉ những truyện không có cốt truyện nói chung, nhưng bây giờ chỉ được dung để chỉ những truyện chỉ có quan hệ thể xác. No Sample
  TWT: Timeline? What Timeline? Trong truyện, người viết không quan tâm tới việc thứ tự xảy ra của các sự kiện trong tác phẩm gốc mà viết theo ý mình thích.
  Songfic: Dựa trên một bài hát, lời bài hát đan xen với truyện và sử dụng tình cảm của bài hát cho truyện. Sample Fic
  Poemfic: Một câu chuyện dựa theo một bài thơ.
  Vidfic: Một câu chuyện được viết dưới hình thức một bộ phim dựa trên một bài hát nào đó. Thường không có hội thoại, chỉ là các hình ảnh như xuất hiện trên màn ảnh. Sample Fic
  Tale/Fairy Tale: Viết lại hoặc tự sáng tác một câu chuyện cổ tích nào đó với những nhân vật của tác phẩm gốc. Ví dụ như "Prince and the bullet" mô phỏng theo "Princess and the pea" với nhân vật chính là Duo Maxwell và Heero Yuy trong Gundam Wing.
  Ficlet/Vingette: Một câu truyện ngắn, thực sự rất ngắn. Sample Fic
  Fusion: Một câu truyện mà nhân vật của một tác phẩm này đóng vai một nhân vật của một tác phẩm khác. Không phải là Crossover.
  Teaser: Một truyện ngắn giới thiệu cho truyện hoặc truyện dài.
  Badfic: Thường dung để chỉ 2 khái niệm. Trong thảo luận hoặc phân tích, nó có thể là những fic được nhận xét là tồi, nhưng tác giả lại cho là nó hay. Ngoài ra, nó dung để chỉ một loại fic được cố tình viết tồi nhằm mục đích gây cười, hoặc để chỉ dẫn, làm ví dụ cho những người viết thiếu kinh nghiệm về một số lỗi thường gặp.
  Drabble: Một fic bao gồm chính xác 100 chữ. Có thể thê m 15 chữ cho tiêu đề. Một Half-Drabble là một câu chuyện dài 50 chữ, và một Double-Drabble là một câu chuyện dài 200 chữ. Sample Fic
  Multiverse: "Everything everywhere", nhân vật trong truyện có thể là từ bất cứ một truyện nào.
  SpamFic: SpamFic là một fic rất ngắn về một chủ đề nào đó trong Anime. Nó trả lời cho câu hỏi: “Tại sao chuyện này lại cứ xảy ra trong Anime này?” Những nhân vật trải nghiệm chủ đề rồi lại quay lại đúng bối cảnh mà họ đã bắt đầu mà chẳng có gì được giải quyết cả.
  Divergence: Câu chuyện đi theo truyện gốc đến một điểm nào đó, rồi thay đổi đột ngột và đi theo hướng của riêng nó.
  Cookie : Một câu chuyện ngắn dưới 500 từ về một câu chuyện dài hơn. Thường được dùng để thu hút độc giả.
  Missing Scene: Truyện không làm sai lệch cốt truyện gốc, thường diễn ra vào một giai đoạn nào đó trong truyện gốc. Có thể được coi như là một cảnh đáng lẽ ra phải diễn ra, nhưng không có chẳng qua là vì tác giả không viết vào mà thôi.
  Tag: Một fic lấy bối cảnh ở đoạn cuối của một tập phim, truyện, bộ manga, anime nào đó.
  Draft: Một bản nháp cho một fic nào đó. Đôi khi được dùng để chỉ một fic chưa được, và có thể sẽ không được trau chuốt. Những fic dạng này thường xuất hiện nhiều ở các Mailing List hoặc LiveJournal.
  MST/MSTing/MSTed: Phân tích kỹ càng, đôi khi là từng câu từng dòng một fic, thường là để đem nó ra làm trò cười, thường dưới dạng một nhân vật nói với một nhân vật khác về fic đó. Nhiều người coi MST là flame, một số người khác lại cho rằng đây là một môn nghệ thuật mang tính hài hước cao ^^

  Phân chia theo status:

  Finished: Truyện đã kết thúc.
  Completed/Complete: Truyện đã kết thúc
  Interlude: Truyện viết xen vào một truyện dài khác hoặc một series của cùng tác giả.
  One-shot: Truyện chỉ có một chapter, không liên quan tới các truyện khác của cùng người viết.
  Ongoing/Incompleted: Truyện còn đang tiếp diễn.
  Multi-chapter: Truyện nhiều chapter. Sample Fic
  Prequel: Tác giả viết một truyện nào đó, rồi quyết định viết một truyện nữa mà bối cảnh xảy ra trước truyện kia. Truyện sau là Prequel.
  Sequel: Tương tự như Prequel, nhưng là xảy ra sau.
  Series: Một loạt các truyện nếu đứng riêng cũng được nhưng ghép vào thì sẽ thành một truyện dài. Sample Fic
  WIP: Work in progress. Truyện còn đang tiếp diễn.

  Phân chia theo Category:

  Action/Adventure hay A/A: Hành động và phiêu lưu. Sample Fic
  Drama: Kịch.
  General: Không thuộc thể loại nào hoặc quá ngại nghĩ xem truyện mình thuộc Category nào.
  Humor: Truyện nhằm mục đích gây cười, hoặc không thì tính đùa cợt cũng nằm trong cách thể hiện của truyện. Sample Fic
  Poetry: Thơ về nhân vật hoặc truyện chính.
  Romance: Truyện lãng mạn.
  Mystery: Có sự bí hiểm.
  Horror: Chuyện kinh dị.
  Parody: Truyện viết theo kiểu bôi bác hoặc gây cười về một tác phẩm gốc hoặc một nhân vật thuộc tác phẩm gốc.
  Angst: Trong truyện có miêu tả những nỗi đau khổ về thể xác hoặc tinh thần đối với nhân vật chính. Sample Fic
  Supernatural: Chứa những điều vượt ra ngoài giới hạn tự nhiên. Ví dụ như "Kurama! He got a baby!" >_<
  Sci-fi: Truyện kiểu Sci-fi.
  Fantasy: Câu chuyện được đặt trong bối cảnh một thế giới của phép thuật, yêu tinh, rồng...
  Spiritual: Mang tính chất tinh thần.
  Tragedy: Thường có bi kịch.
  Actor Fic/ Real People Fic: Những fanfic viết về các diễn viên, ca sĩ, nói tóm lại là người thật. Sample Fic

  Phản hồi:

  Feedback: Phản hồi lại cho một tác giả, thường xuất hiện trên những trang Web nhỏ.
  Review: Tương tự như feedback, xuất hiện ở những trang Web lớn như fanfiction.net.
  Fan mail: Thư gửi tác giả từ một người đọc, dạng như Feed back.
  C&C: Comments And Criticism, tương tự như Feedback.
  LOC: Letter Of Comment: Tương tự như Feedback.
  Flame: Phản hồi kiểu đả kích, chỉ trích.

  Những dấu hiệu khác hay xuất hiện ở phần Summary và Warnings:

  Phân chia về giới hạn

  Metafic, Metafiction: Fic phá vỡ “bức tường thứ tư”, trong đó nêu lên nhân vật không phải là người thật, và bản thân nhân vật cũng biết điều đó.
  ”Evil author” fics: Fanfic mà tác giả tự đưa mình vào truyện dưới tên “Author” hoặc tên nick của mình. Sau đó, nhân vật tác giả này sẽ làm rối tung mọi chuyện lên với những nhân vật trong truyện để đạt được hiệu quả mong muốn, thường là hài.
  Cross-Generational: Một câu chuyện trong đó các nhân vật chính thuộc các thế hệ khác nhau về tuổi, như cha-con, ông-cháu v.v…
  Self-insertation: Tác giả đã viết chính mình trong truyện. Không nhất thiết phải là Mary Sue, nhưng cũng gần như vậy.
  Pre-series: Lấy bối cảnh thời gian trước khi bối cảnh của truyện gốc xảy ra. Sample Fic

  Phân chia về cặp

  Non-pairing: Không có viết về một cặp nhân vật nào trong mối quan hệ lãng mạn hoặc thể xác. Sample Fic
  Rarepair: Truyện mà đôi trung tâm là một đôi không phải trong truyện gốc, hiếm gặp, không phải là đôi quen thuộc đối với các Fan. Ví dụ: Akira/Hikaru là một đôi thường gặp. Nhưng Akira/Midori sẽ là một đôi hiếm gặp, một Rare Pair. Sample Fic
  Triangle/Love triangle: Nhắc tới một mối tình tay ba.
  Het/Hetero: Nhắc tới mối quan hệ tình cảm hoặc thể xác giữa hai người khác giới. Sample Fic
  Yaoi: Nhắc tới mối quan hệ thể xác giữa male/male.
  Yuri: Nhắc tới mối quan hệ thể xác giữa female/female.
  Smarm: Chỉ những fic tập trung vào tình bạn thật sự rất thân thiết giữa hai nhân vật chính. Tình bạn, và chỉ là tình bạn mà thôi. Sample Fic
  Shounen ai: Nhắc tới mối quan hệ tình cảm giữa male/male.
  Shoujo ai: Nhắc tới mối quan hệ tình cảm giữa female/female. Sample Fic
  Slash: Nhắc tới mối quan hệ tình cảm hoặc thể xác giữa male/male hoặc female/female trong truyện gốc, hoặc những fan fiction dựa trên truyện gốc của phương Tây. Sample Fic
  Pre-Slash: Một câu chuyện không có sự xuất hiện của mối quan hệ nam/nam, nhưng rất gần, rất nhiều ám chỉ.
  M/M: Nhắc tới mối quan hệ thể xác giữa male/male nói chung.
  F/F: Nhắc tới mối quan hệ tình cảm giữa female/female nói chung.
  Non-yaoi: Bạn có thể không tin, nhưng nhiều trong một fandom có quá nhiều yaoi fic, hoặc viết về hai nhân vật nam theo kiểu bình thường tình bạn cũng phải để warning, vì có người đọc chỉ muốn đọc yaoi mà thôi.
  Chanslash: Một khái niệm mới xuất hiện gần đây dùng để chỉ nội dung mà ít nhất một người trong mối quan hệ dưới tuổi vị thành niên. Tuơng tự như Shota. Rất nhiều trang cấm fic loại này, và những fic loại này bị nhiều người ghét hoặc ghê tởm, vì vậy nếu fic có nội dung này nhất thiết phải đặt thông báo ở đầu fic. No Sample
  M/f **: Một cặp bao gồm một nam giới lớn tuổi, và một nữ giới kém tuổi hơn, thường là thiếu niên. No Sample
  F/m **: Một cặp bao gồm một nữ giới lớn tuổi, và một nam giới kém tuổi hơn, thường là thiếu niên. No Sample
  F/f **: Một cặp cả hai đều là nữ, trong đó một trong hai người là thiếu niên. No Sample
  M/b **: Một cặp cả hai đều là nam, trong đó một trong hai người là thiếu niên. No Sample
  Mc: Mind-controlled sex: Quan hệ thể xác mà trong đó một trong hai người bị khống chế về mặt suy nghĩ. Như bị thôi miên chẳng hạn. No Sample

  Phân chia về nội dung

  Fluff: Một câu chuyện miêu tả những tình cảm nhẹ nhàng, hạnh phúc, hiếm khi có đau khổ và thường không serious. Sample Fic
  Sap: Những truyện ngọt ngào, dễ thương, lãng mạn, thường ít khi serious.
  Waff: Warm and Fuzzy Feelings, là sự kết hợp giữa Fluff và Sap.
  First Time: Một câu chuyện miêu tả lần đầu tiên hai nhân vật đến với nhau, có thể là về cả tình cảm hoặc thể xác. Thường thì vô cùng ngọt ngào.
  Schmoop: Một câu chuyện lãng mạn đầy hoa, sôcôla, nến và ít tình tiết.
  Wangst: Nội dung Angst được đẩy lên rất cao, thậm chí tới mức lạm dụng. Sample Fic
  Flangst: Sự kết hợp giữa Fluff và Angst. Sample Fic
  Fluffy Angst: Một câu chuyện bắt đầu đen tối, hoặc buồn thảm, nhưng lại có một kết thúc vô cùng hạnh phúc.
  Wallows: Được viết với một nội dung Hurt/Comfort rất nặng.
  Destruction: Fic mà trong đó có sự hủy diệt, có thể là về một thành phố, thậm chí là một hành tinh. Sample Fic
  Deathfic: Một hay nhiều nhân vật, thường là nhân vật chính chết, và cái chết của nhân vật này đóng một phần quan trọng vào nội dung truyện. Sample Fic
  Sadfic: Một câu chuyện buồn, thường đi cùng Deathfic. Có thể coi là tương tự Angst. Sample Fic
  Weird: Những sự việc xảy ra một cách kỳ cục. Sample Fic
  Silly: Trong truyện, nhân vật không hành động giống tính cách nhân vật đó trong tác phẩm gốc mà đi làm những điều ngớ ngẩn. Sample Fic
  Resurrection Fic: Truyện trong đó một nhân vật đáng lẽ đã chết lại quay trở lại cuộc sống.
  OOC: Out of character, nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong truyện gốc. Sample Fic
  NCC: Non-canon character, một nhân vật do người viết tự tạo, không có trong tác phẩm gốc.
  OFC: Original Female Character, một nhân vật nữ do người viết tự tạo, không có trong tác phẩm gốc.
  OMC: Original Male Character, một nhân vật nam do người viết tự tạo, không có trong tác phẩm gốc.
  Bastardization/Basher: Một nhân vật trong truyện gốc được miêu tả về cách ứng xử và hành động cực kỳ xấu xa, thường là đối với một nhân vật khác.
  Gore: Máu. Cực kỳ nhiều máu. Những bộ phận cơ thể nằm rải rác. Và còn hơn thế nữa. Không dành cho những ai nhạy cảm hoặc yếu tim.
  Hurt/Comfort: Truyện trong đó một nhân vật chính chịu đau đớn về tình cảm hoặc thể xác, được một nhân vật khác an ủi hoặc tìm cách làm giảm nhẹ đau đớn đó.
  D/AA: Drug/Alcohol Abuse. Truyện trong đó có nội dung mà nhân vật chính nghiện rượu, ma túy hoặc các chất gây nghiện khác. Có thể là do lỗi của bản thân, cũng có thể là do bị ép buộc.
  ED: Eating Disorder. Một câu chuyện mà trong đó nhân vật bị mắc chứng thèm ăn, có thể là do một cú sốc tâm lý nào đó.
  Crossdressing: Nhân vật chính mặc đồ của giới kia. Nam giả nữ, nữ giả nam.
  Pregfic/Preggie/mpreg: Thường xuất hiện trong những truyện male/male. Bao gồm việc nam giới mang thai hoặc sinh con.
  Self-Injury/Self-abuse/SI/Self-Multilation: Truyện trong đó nhân vật chính tự làm tổn thương mình. Dùng dao cắt lên tay là một ví dụ.
  Somebody-bashing: Fic trong đó có một nhân vật tốt bị viết xấu đi.
  Comedy Noir: Xuất phát từ tiếng Pháp, chỉ nội dung hài đen tối. Như lấy cái chết, máu, sự đau khổ tuyệt vọng ra làm yếu tố hài. Sample Fic
  Language: Truyện có xuất hiện tiếng lóng, chửi thề. Tóm lại là những ngôn từ mà trẻ em không nên nghe.
  Violence: Chứa yếu tố bạo lực hướng tới vật hoặc nhân vật. Thường là nhân vật. Cũng có thể là do nhân vật gây ra.
  Slavery:Truyện có dính dáng tới quan hệ kiểu chủ/ nô lệ. Sample Fic
  M/s: Master/slave, có sự đồng ý của cả hai người, hoặc không có. Từ Slave không được viết hoa để thể hiện sự hạ thấp đối với nhân vật Slave. Sample Fic
  Drug: Truyện đề cập tới các loại thuốc phiện, ma túy...
  Dark/Darkfic: Một câu chuyện đi sâu vào những mặt xấu, ác, những mặt tối của bản chất con người. Sample Fic
  Torture: Trong truyện, nhân vật bị hành hạ về thể xác hoặc tinh thần.
  BBS: Boy Band Slash. Truyện viết về mối quan hệ nam nam giữa các thành viên của một Boy Band, ví dụ như Backstreet Boys.
  Twisted: Truyện miêu tả những mối quan hệ, hành động, suy nghĩ bệnh hoạn, không bình thường, thường là độc ác.
  Humil/Humilation: Truyện mà trong đó nhân vật phải chịu nhục nhã hoặc bị hạ thấp nhân phẩm.
  Tort/Torture:: Truyện mà trong đó nhân vật phải chịu sự hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần. Thường là thể xác.
  Squick: Có nội dung có thể khiến độc giả khó chịu. Nội dung đó có thể là cái chết của nhân vật, quan hệ thể xác, bạo lực…
  Shockfic: Truyện được viết hoàn toàn chỉ vì mục đích làm cho độc giả sốc hoặc hoảng sợ.
  Goth/Gothic: Một câu chuyện với các yếu tố kiểu Gothic như ma cà rồng, phép thuật v.v...
  Pers/Personal: Một câu chuyện dựa trên sự trải nghiệm của bản thân người viết. Sample Fic
  REV: Revision: Một câu chuyện đã được người viết chỉnh sửa lại.
  Original Flavor: Những fic cố gắng đi càng sát với nội dung tác phẩm gốc càng tốt.
  Mature Themes: Truyện có những nội dung không dành cho trẻ em. Từ Rating PG trở lên là loại này.

  Những dấu hiệu chứng tỏ có mối quan hệ thể xác

  Dub-Con: Dubious Consent: Hay còn được biết tới dưới cái tên là Not-quite-rape. Chỉ nội dung quan hệ thể xác, trong đó việc một người bị ép buộc, hay tự nguyện không được thể hiện rõ ràng. Sample Fic
  Citrus: Fanfiction có sự xuất hiện của quan hệ thể xác.
  Lemon: Có nhắc tới mối quan hệ thể xác và nó được nói tới khá kỹ lưỡng. No Sample
  Lime: Có nhắc tới mối quan hệ thể xác nhưng không được miêu tả kỹ lưỡng. Phần nào cần cắt là cắt.
  SC: Sexual Content: Không nhất thiết phải là truyện trong đó diễn ra quan hệ thể xác, nhưng những yếu tố gợi tình thì xuất hiện nhiều.
  RST: Resolved Sexual Tension: Truyện trong đó hai nhân vật chính ham muốn nhau, và đã đến được với nhau trong mối quan hệ thể xác.
  Rape/Non-con/Non-consensual s-ex: Non-con có nghĩa là rape. Không dành cho những người nhạy cảm. No Sample
  Con: Viết tắt của từ Consensual. Có nội dung quan hệ thể xác với sự đồng ý của cả hai bên.
  BDSM: Bondage, Domination, sado-masochism. Một dạng lemon mạnh. Không dành cho những người nhạy cảm. Để biết thêm chi tiết, xem hai khái niệm ở phía dưới. No Sample
  B&D: Bondage and domination. Chỉ quan hệ thể xác trong đó một người bị trói, hoặc có nội dung một người chiếm vị trí hoàn toàn thống trị với bạn tình của mình. No Sample
  S&M: Sadism and Masochism. Chỉ quan hệ thể xác trong đó có một người phải gây đau đớn cho đối phương mới cảm thấy khoái cảm, hoặc một người phải chịu đau đớn mới cảm thấy khoái cảm. No Sample
  Shota: Miêu tả những người không đủ tuổi, hoặc trẻ em trong mối quan hệ thể xác. No Sample
  Sick: Mạnh hơn twisted, được chính người viết coi là ghê tởm, thường là lemon. No Sample
  Incest: Quan hệ thể xác giữa các thành viên của một gia đình. No Sample
  Anal: Fic mà quan hệ thể xác thực sự đã xảy ra theo cách... Chi tiết thêm, tự tìm hiểu lấy -__- No Sample
  Oral: Fic mà quan hệ thể xác thực sự đã xảy ra theo cách... Chi tiết thêm, tự tìm hiểu lấy -__- No Sample
  Kink: Quan hệ thể xác có yếu tố không bình thường như Toys, BSDM, Torture, Tentacles v.v… No Sample
  Toys: Truyện mà trong đó nhân vật sử dụng Toys trong quan hệ thể xác. No Sample
  Tentacles: Một dạng lemon mạnh, có sự xuất hiện của những con quái vật được nhấn mạnh vào bộ phận sinh dục. Don’t even think of it >_< No Sample
  D/S, D/s, d/s: Dominance/submission. Một mối quan hệ mà một người chiếm hoàn toàn quyền chủ động, cũng như quyền quyết định đối với người còn lại. Người còn lại luôn ở vị trí phục tùng. Có sự đồng ý của cả 2 bên. No Sample
  NSFW: Not Safe For Work: Những nội dung thường là lemon, không an toàn khi xem ở máy của trường hoặc công sở. No Sample
  NWS: N ot Work Safe. Những nội dung thường là lemon, không an toàn khi xem ở máy của trường hoặc công sở. No Sample
  Beastiality: Có nội dung quan hệ thể xác mà trong đó có dính líu tới động vật, hoặc người thú. No Sample
  Smut: PWP, Porn, những truyện chỉ thuần nội dung thể xác. No Sample
  Citrus: Chỉ Lime và Lemon.
  UST: Unresolved Sexual Tension. Hai nhân vật chính rất ham muốn nhau, nhưng cho đến khi hết chuyện dù họ có đến được với nhau thì cũng không có quan hệ thể xác.

  Các dấu hiệu thường được dùng trong Summary, Pairing và Warnings:

  A/B: Có mối quan hệ về tình cảm hoặc thể xác giữa nhân vật A và nhân vật B.
  A+B: Có mối quan hệ về tình cảm giữa nhân vật A và nhân vật B.
  AxB: Có mối quan hệ về thể xác giữa nhân vật A và nhân vật B. Nhân vật đứng trước thường có xu hướng seme. Nhân vật đứng sau thường có xu hướng uke.
  #: Được dùng như # [add number here] : Đánh dấu số thứ tự một fic trong một series.
  R&R hay R/R: Read and Review. Hãy đọc và phản hồi.
  ! : Được sử dụng giữa một khái niệm và một cái tên. Là một cách để kết nối hai khái niệm đó. Ví dụ như amnesia!Draco nghĩa là trong truyện Draco bị mất trí nhớ.

  Các dấu hiệu thường được dùng trong fiction:

  /.../: Trong hai dấu gạch chéo là ý nghĩ của nhân vật.
  *Flash back* ... *End Flash back*: Giữa hai lần flash back là ký ức của nhân vật.
  ...: Thể hiện sự ngập ngừng hoặc kéo dài giọng, không nói hết lời.
  --: Thể hiện sự ngắt quãng đột ngột của lời nói.
  TBC: To be continued... Còn tiếp tục.

  Những từ chỉ người trong thế giới của fic và fanfic:

  Beta Reader: Người mà bạn đưa truyện của bạn cho đọc trước khi bạn post truyện lên đâu đó, người đó sẽ kiểm tra các lỗi chính tả, các lỗi ngữ pháp, những sự không phù hợp hoặc gượng ép về tình tiết... Để biết thêm về Beta Reader, các bạn có thể xem tại Đây .
  Proofreader: Tương tự như Beta Reader, nhưng một Proofreader thường chỉ kiểm tra về các lỗi ngữ pháp và chính tả.
  Edior: Đây cũng là người mà bạn đưa truyện của bạn cho đọc trước khi bạn post. Sự khác nhau giữa Editor và Beta Reader là ở chỗ: Bạn đưa truyện của bạn cho một Editor, người đó sẽ đưa lại cho bạn một bản truyện đã được chỉnh sửa. Đối với Beta Reader, bạn lại một bản truyện có thể đã sửa nhưng mọi chỗ sửa không phải lỗi chính tả đều được giải thích tại sao họ lại sửa, hoặc nếu không thì bạn sẽ nhận lại những góp ý về những chỗ được và chưa được của truyện.
  Archivist: Một người lưu giữ những fanfiction trên Website của mình. Người đó có thể là một tác giả fanfic lưu giữ những fic của riêng mình, hoặc một người lưu giữ nhiều fic của nhiều tác giả khác nhau.
  Keeper: Là một Fan “giữ” những đồ vật cá nhân của nhân vật mà họ yêu thích. Vì những nhân vật này thường là tưởng tưởng, những thứ đồ được giữ cũng thường là tưởng tượng, như tóc, đồ lót, nụ cười, và thậm chí là cả những bộ phận thân thể. Bạn đôi khi sẽ gặp những câu như sau ở phần giới thiệu của một tác giả fanfiction: I’m the Keeper of Snape and Lupin’s leather pants.
  BNF: Big Name Fan. Fan được nhiều fan khác biết tới trong một Fandom do các hoạt động của mình trong Fandom đó. Kracken là một ví dụ. Đây là một nhà văn chuyên nghiệp, nhưng vẫn viết Fanfiction và khá được biết tới trong Fandom Gundam Wing. Tới trang Web của Kracken .
  Mundane: Một người không phải là fan. Một người mà nhìn bạn và hỏi “Anime là gì?” hoặc “Fanfic là gì?” Trong một số trường hợp được dùng để chỉ những người hoàn toàn không có khái niệm gì về BDSM và các dạng quan hệ thể xác mạnh khác.
  TPTB: The Powers That Be. Chỉ những người đã sáng tạo ra một tác phẩm nguyên bản nào đó. Có thể là tác giả, có thể là nhà sản xuất, hay họa sĩ, đạo diễn v.v… Tuy nhiên các diễn viên không được coi là TPTB.
  TIIC: The Idiots In Charge. Đôi khi bạn ghét một TPTB nào đó, hoặc bực mình với quyết định của một TPTB với tác phẩm gốc, ví dụ như đạo diễn để nhân vật bạn thích chết chẳng hạn. Trong trường hợp đó, đây là khái niệm bạn có thể dùng ^___^
  Lurker: Thành viên của một Mailing List, hay một Forum nào đó. Rất ít hoặc hầu như không đóng góp gì cho Mailing List hoặc Forum mình gia nhập.
  -------- Shipper: Khi một cặp nhân vật được đặt vào vị trí của những dấu gạch khái niệm này được dùng để chỉ một người thích và ủng hộ cặp nhân vật đó. VD: Kal là một Draco/Ron Shipper.

  Những từ thường gặp khác:

  Dldr: Don’t Like Don’t Read. Không thích thì đừng đọc. Một dạng tự bảo vệ tồi để chống lại chỉ trích.
  AN, A/N: Author Note, lời tác giả, chú ý của tác giả, có thể xuất hiện giữa fic.
  Alias: Từ được dùng để chỉ con người trên Net của một người.
  Beta Version: Bản viết nháp hoặc bản mà bạn gửi cho Beta Reader của bạn.
  Canon: Chỉ những nhân vật hoặc sự kiện được lấy từ một anime hoặc manga nào đó. Canon fic có thể coi là những fic đi sát, bám sát với truyện gốc.
  Canon rape: Chỉ những fic mà nhân vật được viết quá xa với tác phẩm gốc, quá không đúng tính cách nhân vật, tới mức đọc khiến người ta phải khó chịu.
  Category: Thể loại fiction xét theo nội dung.
  Genre: Thể loại fiction xét theo nội dung.
  June: Để chỉ những câu chuyện về quan hệ male/male mang tính chất nghiêm chỉnh, có nội dung và cốt truyện. Một truyện yaoi có thể là june. Nhưng không phải tất cả các truyện yaoi đều là june.
  Seme: Được dùng khi nói về mối quan hệ kiểu yaoi, chỉ người chủ động.
  Uke: Được dùng khi nói về mối quan hệ kiểu yaoi, chỉ người bị động.
  Mary Sue: Một nhân vật mà thực ra là tác giả tự viết về mình cải trang trong đó. Để biết thêm về Mary Sue, bạn có thể xem bài viết số 3 tạiĐây .
  Bishounen: Những cậu con trai dễ thương, thường chỉ được dung đối với các nhân vật từ manga và anime.
  Bishoujo: Những cô gái dễ thương, thường chỉ được dung đối với các nhân vật từ manga và anime.
  ANC: Annoying New Character. Một nhân vật riêng của tác giả khiến người đọc phải phát khùng. Thường, nhưng không phải lúc nào cũng là Mary Sue.
  AOFC: Annoying Original Female Character. Một nhân vật nữ của riêng của tác giả khiến người đọc phải phát khùng. Thường là Mary Sue.
  AYOR: Read At Your Own Risk.
  Keepsake: Những món đồ được “giữ” của một Keeper.
  ATG: Any Two Guys: Một truyện slash/yaoi được viết tồi. Tới mức mà nếu bạn thay đổi tên và một số chi tiết nhỏ thì hai nhân vật chính có thể là bất cứ một người nào.
  Pimp: Khoa trương, quảng cáo quá mức cho tác phẩm của mình, dù là fic, hay tranh, hay link…
  Plotbunnies: (Ý tưởng ‘thỏ’ ^___^ ) Một ý tưởng truyện chợt đến bất ngờ, chẳng liên quan tới cái gì, và có thể sẽ chẳng dẫn tới cái gì, nhưng bạn chỉ đơn giản là buộc phải viết nó ra. Và rồi có thể nó sẽ dẫn tới hàng loạt ý tưởng khác. Đó chính là Plotbunny. Có thể khái niệm này xuất phát từ câu nói của John Steinbeck: “Ý tưởng giống như thỏ. Bạn có được một hai con, học cách chăm sóc chúng, và rất nhanh chóng bạn sẽ có được cả một đàn.”
  Orphan plot bunny: (Ý tưởng ‘thỏ’ bị bỏ rơi ^__^ ) Một ý tưởng mà người nghĩ ra nó không có ý định viết nó, và sẵn sàng “tặng” nó cho bất cứ ai muốn dùng nó.
  RL: Real Life: Cuộc sống thực. Là lý do tại sao một số fan biến mất, nhiều fic bị bỏ dở dang, các trang web lâu không update v.v….
  Cliche: Một tình tiết, một đoạn miêu tả, một ý tưởng được sử dụng quá nhiều trong văn học đến nỗi trở thành nhàm chán.
  Crackfic: Một fic được viết quá tồi.
  TMI: Too Much Information. Chỉ các đoạn miêu tả quá thừa thãi và không cần thiết. Thường dùng để chỉ các đoạn miêu tả về quan hệ thể xác.
  Hall of Shame: Những site đưa lên những fic tồi, nêu ra những lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả, vi phạm tính cách nhân vật, clichés, và các đoạn văn tồi tệ khác. Một số người coi đây là một hoạt động đáng được khuyến khích để nâng cao chất lượng Fanfiction trên mạng. Một số người khác cho rằng những Site này quá hẹp hòi hoặc xúc phạm tới họ. Một số lại chỉ nghĩ chúng thật buồn cười. Bạn có thể xem một trang Hall of Shame: Ms. Nitpicker's Hall of Shame.
  Rec/Recommendation: Một fic được đề cử, hoặc được giới thiệu.

  Những từ dung cho các Fandom cụ thể

  Fullmetal Alchemist

  Elricest: Slashfic với cặp là Alphonse và Edward. Những fic với cặp này đòi hỏi người em phải phục hồi về cơ thể người, vì vậy thường mang nặng xu hướng fluff hoặc angst.

  Harry Potter:

  Founderfic: Fic về những người xây dựng nên Hogwarts.
  Marauderfic: Fic đặt trong khoảng thời gian mà bố mẹ Harry Potter còn sống, thường là fic về James và những ngừoi bạn của ông.
  Hermioknockers: Một từ chỉ những fic mà trong đó bọn con trai đột nhiên nhận ra “Hermion đã thay đổi sau mùa hè. Cô ấy giờ đây đã có them vài đường cong gợi cảm…”
  MWPP: Moony, Wormtail, Padfoot, Prongs. Fic về James và bốn người bạn của ông khi còn học Hogwarts.
  OBHWF: One Big Happy Weasley Family. Fic theo xu hướng mà cuối cùng thì các nhân vật chủ chốt đều lấy người nhà Weasley, và họ sống hạnh phúc với nhau.
  Sevitus: Truyện trong đó Harry là con trai của Snape.
  Last Battle:: Truyện về trận chiến cuối cùng với Voldermort.
  CoS: Chamber of Secrets.
  Manon: Truyện chỉ dựa vào những cảnh, hoặc những sự thật đựơc lấy từ phim của Harry Potter.
  Next Generation: Truyện được viết về những thế hệ tiếp sau. Thường là về những đứa con của Hermione, Ron và Harry.

  nguồn:Vnficiton.com
   
 15. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #15 HwangThien, Jul 17, 2016
  Last edited: May 17, 2017
  Bí Kíp Luyện Viết Lách

  Tôi không tự nhiên biết viết ngay khi vừa mở mắt – đó là một quá trình luyện tập cả đời.

  Tôi sẽ không tự nhận mình là nhà văn tuyệt vời nhất thế giới nhưng tôi nghĩ mình cũng là một người đủ trình độ. Tôi đã luyện tập trong suốt 25 năm và nghề viết giúp tôi kiếm đủ sống.

  Tôi muốn chia sẻ bí quyết của mình cho những người mới bắt đầu học viết văn. Tôi không tự nhiên biết viết ngay khi vừa mở mắt – đó là một quá trình luyện tập cả đời.

  Để nói qua một chút về sự nghiệp viết lách của mình: tôi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là phóng viên chuyên viết về mảng thể thao khi đang là học sinh năm cuối trung học, dần dần tôi trở thành một nhà báo chuyên nghiệp và sau đó là biên tập viên của một tờ tạp chí địa phương ở Guam. Tôi tiếp tục với công việc là một tác giả tự do cho nhiều tờ tạp chí và các xuất bản phẩm khác, viết dự thảo cho các nhà làm luật và viết các bài diễn văn cho Thống đốc Guam trong một thời gian. Cuối cùng, tôi lập một blog cá nhân cho riêng mình trong khi vẫn viết tự do cho 5 blog khác. Tôi đã viết blog được gần 10 năm rồi và sở hữu một số lượng kha khá các đầu sách và bài giảng.

  [​IMG]

  Dưới đây là một số ghi chú quan trọng dành cho việc luyện tập, không theo thứ tự:

  Viết lách hằng ngày: Tôi viết khá nhiều mỗi ngày. Xin nhấn mạnh là mỗi ngày, không phải là một hoặc hai lần/tuần. Viết dưới mọi hình thức: cho blog cá nhân của tôi, cho chương trình Sea Change, viết mỗi khi có ý tưởng mới cho một cuốn sách hoặc một bài giảng mới. Đây có lẽ là điều quan trọng nhất mà tôi làm trong suốt 25 năm, bởi sự luyện tập bền bỉ sẽ làm dịu đi những khó khăn và biến những trở ngại trở nên ít đáng sợ hơn. Lời khuyên của tôi là nên lập blog hằng ngày hoặc blog cách ngày

  Học cách vượt qua sự kháng cự: Mỗi nhà văn đều phải đối mặt với trở ngại ngáng đường việc viết lách của họ, sự thôi thúc trì hoãn đẩy họ tới việc bị sao lãng hoặc những công việc bận rộn khác. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng thay vì chạy trốn, tôi học cách đối mặt với sự kháng cự. Tôi học cách để trở nên không quá sợ hãi trước việc viết lách. Tôi học cách bắt đầu mà không cần suy nghĩ quá nhiều về nó. Nếu sự kháng cự đang cản trở việc viết lách hằng ngày của bạn, hãy đương đầu với nó, đừng né tránh.

  Coi việc viết lách như một cách rèn luyện sự tập trung tinh thần:Tôi coi viết lách như một cách để tĩnh tâm, nơi tôi có thể rũ bỏ mọi thứ trong chốc lát và hoàn toàn tập trung vào một hoạt động. Nói cách khác, tôi cần dành một khoảng không và đặt tâm trí mình vào việc viết, chỉ đơn thuần không cuốn theo sự sao lãng khi nhận thấy nó đang đến gần. Tôi nhìn vào bản thân và để cảm xúc tuôn trào theo từng con chữ, hoặc, hiểu nội tâm mình và cố gắng chuyển điều đó lên trang giấy.

  Thiết lập thời gian biểu viết lách: Giống như việc bạn tạo một chiếc đồng hồ bấm giờ cho việc tĩnh tâm, sẽ thật hữu dụng nếu bạn làm điều tương tự vào mỗi lần viết. Chẳng hạn, bạn có thể đặt giờ 10 phút, hãy để câu chữ tuôn ra và cố gắng tập trung trong suốt 10 phút đó. Xác định được khoảng thời gian giới hạn cho phép giải tỏa đi một vài nỗi sợ hãi trong bạn và điều đó được biểu hiện thông qua ghi chép của bạn.


  [​IMG]

  Học cách đối phó với nỗi sợ hãi: Tất cả những người viết đều phải vật lộn với những nỗi sợ - sợ thất bại, sợ mình không đủ tài năng, sợ cảm giác không thoải mái và sự thiếu chắc chắn khi thâm nhập vào những góc khuất làm chúng ta kinh hãi. Một số người để nỗi sợ hãi xâm lấn, cản trở họ ngay từ khi bắt đầu, ngăn cản họ viết hoặc khiến họ bị phân tâm. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, sẽ hữu ích hơn nếu bạn học cách chung sống với nỗi sợ và viết với bất cứ giá nào. Tất nhiên, bạn vẫn viết ngay cả khi bạn có thể cảm thấy vô cùng không thoải mái và bản thân tràn ngập sự không rõ ràng. Bạn có thể ngồi lại với nỗi sợ hãi trong một phút và sau đó bắt đầu viết. Những nỗi sợ hãi rất đáng sợ nhưng tình hình sẽ không quá tệ nếu bạn học cách đối mặt với chúng.

  Quan tâm tới kĩ thuật viết: Kĩ thuật của một tác giả nằm ở câu từ, vì vậy bạn nên quan tâm đến chúng. Nói cách khác, bạn viết đúng chính tả và ngữ pháp, đây là những điều cơ bản của viết lách. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ mắc lỗi, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn phải thường xuyên làm tốt hơn mức độ cơ bản. Bạn sẽ không thể trở thành thợ mộc nếu không học cách đóng đinh và dùng cưa, đúng không nào? Khi bạn viết xong, hãy soát lại lỗi chính tả và học thêm các từ mới. Tra từ điển thường xuyên. Hãy để bạn bè biên tập cho bạn và tránh mắc cùng một lỗi nhiều lần. Chọn lọc những bài viết của AP hoặc tờ Chicago và học thêm một vài văn phong phổ biến một cách kiên trì.

  Nhưng hãy thoát khỏi chủ nghĩa cầu toàn: Đừng để việc thiếu kiến thức về nền tảng viết lách cản trở bạn, cứ viết đi. Bạn sẽ học trong quá trình bạn viết, với sự luyện tập thường xuyên và chăm chú. Cùng lúc đó, bạn muốn thực hiện những ý tưởng mới mà mình đang ấp ủ nhưng chính những chuẩn mực lý tưởng lại kìm hãm bạn. Hãy cứ lao vào và làm việc. Đừng quan trọng yếu tố hoàn hảo, xuất bản một hoặc hai bản thảo nháp của bạn. Lỗi câu từ không phải là một vấn đề nghiêm trọng đến vậy.

  Học cách đánh máy: Tất nhiên, điều này không cần thiết, nhưng biết đánh máy là một kĩ năng tốt cho các nhà văn. Không mất nhiều thời gian để thành thạo – luôn có rất nhiều phần mềm online dạy các bước cơ bản và rèn luyện kĩ năng đó cho bạn và bạn sẽ cải thiện trong vòng một tháng. Sau một năm, bạn sẽ trở thành bậc thầy về kĩ nghệ đánh máy. Điều này giúp bạn chuyển tải ý tưởng trong đầu bạn ra trang giấy nhanh hơn khi bạn đánh máy với một tốc độ ngon lành.

  [​IMG]

  Tập viết lách dưới áp lực thời gian: Một trong những kĩ năng đáng giá nhất mà tôi học được khi còn làm nhà báo chính là tập viết dưới áp lực thời gian. Hằng ngày, chúng tôi phải nộp một hoặc nhiều bài viết (con số có thể lên tới năm hoặc sáu) và chúng tôi có một biên tập viên luôn theo dõi sát sao để cô ấy hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn. Những áp lực này cho chúng ta một bài học, đó là bạn có thể hoàn thành một bài viết đúng thời gian nếu bạn tập trung. Bạn học cách không lo lắng về sự hoàn hảo, học cách không để nỗi sợ hãi ngáng đường và chỉ để các con chữ tuôn trào. Và làm thế nào để bài của bạn được biên tập một cách nhanh chóng? Nếu bạn không làm việc cho một tờ báo, hãy lập thời hạn cho riêng bạn. Nói với một ai đó, gửi cho họ những bài viết của bạn đúng thời gian nếu không muốn chịu phạt.

  Đọc thật nhiều: Những nhà văn xuất sắc nhất (xuất sắc hơn rất nhiều so với tôi) thường ngấu nghiến nhiều sách. Hầu như lúc nào tôi cũng đọc sách, tôi thích đọc sách viễn tưởng nhưng tôi cũng đọc dòng sách phi hư cấu và những bài báo dài kì trên mạng. Đọc những tác phẩm hay giúp bạn định hình phong cách viết riêng, truyền cảm hứng và mở rộng khả năng ngôn ngữ. Hãy đọc thật nhiều!

  Chôm chỉa của ai đó: Khi bạn phát hiện ra một nhà văn có một vài tác phẩm hay, hãy mổ xẻ chúng. Cố gắng đưa vào văn phong của bạn, kết hợp với những gì bạn đang có, phối lại với những điều hay ho mà bạn tìm thấy ở các nhà văn khác và tạo thành tác phẩm của riêng mình.

  Giữ những ghi chú cho việc viết lách: Khi bạn tìm được thứ gì đó đáng để chôm chỉa, hãy lưu lại vào máy tính hoặc viết ra một quyển sổ. Khi bạn nhen nhóm ý tưởng cho một cuốn tiểu thuyết, một bài viết trên blog, một nhân vật, một triết lý… lưu chúng vào sổ tay. Hãy làm việc này một cách đều đặn.

  [​IMG]

  Tìm những nhà văn cùng chí hướng: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc theo sát lịch trình viết lách, hãy gặp gỡ những tác giả khác cùng thời với bạn thường xuyên, có thể gặp ngoài đời hoặc gặp qua mạng. Chia sẻ những tác phẩm của bạn cho người khác, thảo luận về những vấn đề bạn gặp phải. đọc bài viếtthuộc cùng thể loại của các tác giả khác. Một hội viết lách nhỏ là một công cụ tốt để kiểm soát thời gian viết của bạn và giúp bạn nhận ra rằng mình không cô độc.

  Thấu hiểu người đọc: Một điều quan trọng khác mà tôi học được khi còn làm phóng viên là thấu hiểu cách tư duy của độc giả. Rất nhiều tác giả mới vào nghề chỉ viết những gì có trong đầu họ, nhưng sau đó điều này có thể gây khó hiểu hoặc không tạo hứng thú cho người đọc. Gần đây, tôi nghĩ đến việc người đọc hiểu các bài viết như thế nào, họ cần kiểu viết nào, các câu văn của tôi có rõ nghĩa hay không, hay những kinh nghiệm nào tôi có thể truyền tải cho độc giả.

  Có vẻ có khá nhiều việc phải làm đây! Nhưng đây đều là những điều có thể thực hiện được. Chỉ cần bạn thực sự đặt tâm huyết và học từng chút một tất cả những điều trên hằng ngày.

  Một vài điểm lưu ý nữa dành cho những ai có ý định viết lách

  Ai cũng có thể viết và ai cũng nên viết: Bạn không cần phải trở thành một James Joyce để viết. Thậm chí cả khi bạn không bao giờ muốn trở thành một tác giả chuyên nghiệp, hằng ngày, bạn vẫn có thể viết cho một tờ báo, viết lá thư cho người thân yêu (bạn có thể gửi chúng đi hoặc không). Không nổi tiếng cũng không sao. Viết lách là một phương thức rèn luyện tuyệt vời, giúp chúng ta học cách tập trung và vượt qua nỗi sợ hãi, giải quyết sự trì hoãn, và học cách để ngôn từ nói hộ tâm trí.

  Bắt đầu viết dù bạn ở đâu: Dù bạn đã viết được một vài năm hay bạn mới bắt đầu, dù bạn có năng khiếu ngôn ngữ hay đang tìm cách đánh vật với nó, đó là lúc để bắt đầu. Không quan trọng vị trí của bạn ở đâu, hay trình độ của bạn như thế nào so với người khác –hãy cứ viết, với tất cả những vấn đề bạn đang gặp phải. Bạn sẽ tiến bộ trong suốt khoảng thời gian đó và thoải mái hơn với những gì bạn đang làm.

  Bạn sẽ làm tốt nếu bạn làm nhiều và làm với tâm huyết: Bạn sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo trong việc viết – có trời mới biết tôi cách xa ngưỡng hoàn mĩ đến mức nào – do đó cách duy nhất để tiến bộ là luyện tập. Và để chăm nom đến những gì bạn đang làm. Hãy làm điều đó mỗi ngày và từng nhược điểm sẽ trở nên tuyệt vời một cách đáng ngạc nhiên.  Theo Read Station/Ybox
   
 16. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  #16 HwangThien, May 17, 2017
  Last edited: May 25, 2017
  KINH NGHIỆM VIẾT TIỂU THUYẾT CỦA CÁC NHÀ VĂN LỚN
  nguồn: vnexpress.net
  Nicholson Baker

  Nicholson Baker thường dậy vào lúc 4h sáng để viết tại nhà riêng của mình ở South Berwick, Maine, Mỹ. Ông không bật đèn, ngồi trong bóng tối, đặt màn hình nền laptop màu đen và chọn phông chữ màu xám để giữ nguyên hiện trạng của đêm. Sau vài tiếng viết trong trạng thái mà ông gọi là "như trong mơ" nhà văn lên giường ngủ tiếp. Ông thức dậy vào lúc 8h30 sáng để sửa chữa bản thảo của mình.
  Theo Wall Street Journal, Baker đã sáng tác tiểu thuyết đầu tay The Mezzanine bằng cách đọc to những gì mình cần viết vào một chiếc máy ghi âm. Sau đó, ông chuyển 40 giờ của đoạn băng thành 1.000 trang bản thảo. Còn với tác phẩm mới nhất The Anthologist - câu chuyện được kể từ ngôi thứ nhất với người trần thuật là một nhà thơ hạng xoàng - Baker đã đeo râu giả, đội chiếc mũ mềm oặt màu nâu cho giống nhân vật, rồi đặt một chiếc camera trên giá đỡ, ghi lại hình ảnh của mình (trong vai nhà thơ) đang thuyết giảng về thi ca. Nhà văn cho rằng, bằng cách đó, ông sẽ "cảm nhận được tâm trạng ủy mị, sướt mướt của nhà thơ nọ".


  Dan Chaon

  Dan Chaon viết bản thảo trên các tấm thiếp đầy màu sắc ông mua từ Office Max. Ý tưởng cho tác phẩm của Chaon thường đến từ các hình ảnh và cụm từ hơn là từ cốt truyện, nhân vật hoặc bối cảnh. Nhà văn thường ghi lại hình ảnh ngay từ khi chưa có câu chuyện nào liên quan đến nó. Rồi ông nghĩ đi nghĩ lại về hình ảnh đó cho đến khi các nhân vật và cốt truyện dần dà hiện ra.
  Khi ý tưởng về tác phẩm mới hình thành, đi đâu nhà văn cũng mang theo một túi những tấm thiếp để có thể viết bất cứ đâu. Sau đó, nhà văn đánh máy lại những gì đã được viết. Dan Chaon thường làm việc vào khoảng từ 11h đêm đến 4h sáng.


  Junot Díaz

  "Tôi nghĩ 90% ý tưởng của tôi bị bay hơi vì tôi là người có trí nhớ vô cùng kém nhưng lại không bao giờ chịu ghi chép", tiểu thuyết gia Junot Díaz tâm sự.
  "Nhồi nhét mọi thứ vào đầu tất nhiên là không hay. Một trong những hậu quả của nó là tôi viết rất chậm", nhà văn nói. Díaz từng vứt bỏ 2 bản thảo (tổng cộng hơn 600 trang) cuốn tiểu thuyết The Brief Wondrous Life of Oscar Wao trước khi có được sản phẩm chính thức.
  Trong quá trình viết, nhà văn thường nghe các bản nhạc phim không lời vì lời hát dễ làm ông bị xao lãng. Mỗi khi muốn tách mình khỏi mọi thứ để tập trung viết, Díaz thường vào nhà tắm, ngồi hàng giờ liền trên bồn cầu. "Tôi làm cho vợ cũ của mình phát điên. Mỗi khi tôi cầm một tờ giấy chạy vào WC là cô ấy biết tôi sắp viết văn", nhà văn kể.


  Amitav Ghosh

  Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Amitav Ghosh là một thất bại thảm hại. Lúc đó, nhà văn đang ở trong độ tuổi 20. Ông mất một năm với bản thảo đầu tay này. "Nó chẳng ra gì cả và tôi phải vứt đi", nhà văn kể. Đến nay, ông đã viết được 6 tiểu thuyết trong đó có những cuốn nổi tiếng như Sea of Poppies và The Glass Palace. Nhưng viết, với ông, chẳng bao giờ là một việc dễ dàng.
  Ghosh thường viết tay, sau đó dùng laptop đánh máy lại. Vào mỗi buổi sáng, ông thường sửa chữa những bản thảo đã được viết ngày hôm trước. Mỗi câu, nhà văn sửa đi sửa lại đến 20 lần.
  Tác giả Sea of Poppies rất cầu kỳ với mọi thứ liên quan đến viết lách, từ cây bút cho đến loại giấy ông dùng. Nhà văn cho rằng, bút mực màu đen, hiệu Pelikan thích hợp với ông nhất. Còn giấy phải là giấy trắng, có dòng kẻ, do Pháp sản xuất. "Nếu bạn thường xuyên viết giấy, bạn sẽ bị ám ảnh cả về khoảng cách giữa các dòng kẻ. Tôi muốn khoảng cách này đủ rộng", Ghosh nói.


  Russell Banks

  Russell Banks thường viết tiểu luận và các tác phẩm phi hư cấu bằng máy tính. Nhưng nếu viết tiểu thuyết bằng cách đó, ông sẽ tắc tị. Banks chỉ có thể sáng tác văn chương bằng cách viết tay, từ 8h sáng đến 1h30 chiều mỗi ngày. Sau khi hoàn chỉnh bản thảo, nhà văn mới bắt đầu đánh máy và sửa chữa lại.
  Tiểu thuyết của ông thường được gợi ý bằng một câu hoặc một cụm từ.


  Orhan Pamuk

  Tiểu thuyết gia Thổ Nhĩ Kỳ đoạt giải văn học năm 2006 thường sửa đi sửa lại câu đầu tiên của tác phẩm từ 50 đến 100 lần. "Điều khó nhất luôn là câu đầu tiên - viết được nó thật nhọc nhằn", Pamuk nói.
  Pamuk thường viết tay, trên các cuốn sổ có giấy kẻ ô li. Ông viết đầy chữ trên một trang, trang bên kia để trống - tiện cho việc sửa chữa. Nhà văn chuyển những trang đã viết được cho thư ký. Người này nhanh chóng trả lại cho ông bản thảo đã đánh máy. Ông sửa tiếp và chuyển cho thư ký đánh máy lại. Chu trình này lặp đi lặp lai 3 - 4 lần.
  Tác giả Tên tôi là Đỏ chia sẻ, ông viết bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, miễn là có cảm hứng: trên máy bay, trong khách sạn, trên ghế đá công viên.


  Hilary Mantel

  Viết là điều đầu tiên nhà văn Anh Hilary Mantel muốn làm khi thức dậy vào mỗi sáng, trước cả việc thốt lên một từ nào đó hoặc nhấm nháp một ngụm cà phê. Bà thường viết ra các ý tưởng hoặc ghi lại giấc mơ của mình. "Nếu không làm được như thế, tôi sẽ thấy rất khó chịu", bà nói.
  Mantel là người mê ghi chép. Đi đâu bà cũng mang theo một cuốn sổ tay. Một vài từ ngữ kỳ quặc, một đoạn hội thoại hoặc vài câu tả cảnh… đều được bà ghi lại và lưu giữ một góc trong nhà bếp. Và chúng sẽ không bị vứt đi chừng nào chúng chưa được nhà văn nhét vào một tác phẩm nào đó của bà.
  Bà từng dành ra 5 năm để nghiên cứu và viết Wolf Hall - cuốn tiểu thuyết vừa đoạt giải Booker 2009. Đây là một tiểu thuyết lịch sử. Vậy nên một trong những thử thách lớn nhất là tạo sự trùng khớp hợp lý giữa những sự kiện hư cấu với các vấn đề lịch sử. Nhằm tránh mâu thuẫn, nhà văn tạo ra các danh thiếp mang tên nhân vật. Mỗi tấm ghi chú thích về mối liên hệ giữa nhân vật và các sự kiện lịch sử.


  Kazuo Ishiguro

  Tác giả của 6 cuốn tiểu thuyết, trong đó có giải Booker giành cho Remains of the Day thường dành ra 2 năm để sưu tầm tư liệu và một năm để viết mỗi tác phẩm. Vì sáng tác của ông thường được kể từ ngôi thứ nhất, nên giọng kể đóng vai trò quan trọng đối với thành công của cuốn sách. Vì vậy, nhà văn thường "thử giọng" bằng cách viết một vài chương từ điểm nhìn của các nhân vật khác "tôi".
  Trước khi bắt đầu một bản thảo, Ishiguro thường soạn sẵn các thư mục ghi chú, không chỉ cho cốt truyện mà còn cho các vấn đề liên quan đến giọng trần thuật, cảm xúc hay hồi ức của nhân vật.
  Sự chuẩn bị kỹ lưỡng "giúp tôi có cơ hội 'ém' cho giọng kể nhiều nét nghĩa để khi nhân vật có thể nói điều này, nhưng độc giả sẽ thu nhận được nhiều điều khác", nhà văn chia sẻ.
  Nhà văn xếp các ghi chú thành từng tập rồi bắt đầu viết bằng tay. Ông sửa chữa bản thảo bằng bút chì. Sau đó, Ishiguro đánh máy, đọc và gọt dũa lại lần nữa. Có khi, ông cắt bỏ cả một trường đoạn dài tới 100 trang.


  Michael Ondaatje

  Khổ giấy viết yêu thích của tiểu thuyết gia đoạt giải Booker Michael Ondaatje là 8,5 x 11 inch (21 x 27 cm) của hãng Muji. Ông viết tay, thường dùng kéo, cắt dán các đoạn bản thảo vào với nhau. Có khi một trang cuốn sổ viết của ông dày đến 4 - 5 tầng vì vậy.
  Từ ngữ không phải là vấn đề thử thách đối với Ondaatje. Điều khó khăn là sắp xếp và viết chúng thành công. "Tôi không thể hiểu nổi khái niệm 'sự bế tắc của nhà văn'. Nếu tôi thấy bí ở đoạn nào, tôi bỏ đó, viết sang đoạn khác", ông chia sẻ.
  Với Ondaatje, cốt truyện thường đến với ông bắt đầu từ một "tình huống nhỏ". Còn với tiến trình viết, nhà văn cho biết: "Một số nhà văn đã biết câu kết tác phẩm ngay từ khi mới bắt đầu. Tôi thậm chí còn chưa biết câu thứ hai thế nào khi đang viết câu thứ nhất".


  Margaret Atwood

  "Đặt tay trái lên bàn. Để tay phải tự do trong không khí. Ngồi như thế đủ lâu, bạn sẽ có một cốt truyện", Margaret Atwood trả lời cho câu hỏi, làm sao để có ý tưởng viết văn. Nhưng khi được hỏi cuốn tiểu thuyết nào của bà được viết ra từ cách đó, nhà văn trả lời "Không, tôi không phải dùng đến cách đó".
  Atwood, tác giả của 13 tiểu thuyết cùng nhiều tập thơ, truyện ngắn, tiểu luận, rất hiếm khi bế tắc. Khi ý tưởng đến, bà nhanh chóng chép lại nó, vào bất cứ đâu: thực đơn nhà hàng, rìa báo… Rồi từ đó, bà bắt đầu nghĩ về hướng triển khai tác phẩm "nhưng thường là chả đúng tẹo nào khi so sánh với tác phẩm đã hoàn thành"
  Nhà văn từng hai lần hủy bỏ toàn bộ bản thảo sau khi đã viết được 200 - 300 trang. Một lần vào những năm 1960 và lần kia vào đầu 1980.

   
  aishiteru.99 and shain_shain like this.
 17. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  GIẢI MẬT THƯ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ
  (dạng hình ảnh)
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  thegioitrinhtham.com
   
 18. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  20 'NGUYÊN TẮC' CỦA VIỆC VIẾT TRUYỆN TRINH THÁM
  S. S. Van Dine là bút danh của Willard Huntington Wright (1888 - 1939), là nhà phê bình nghệ thuật và nhà văn Mĩ. Trong những năm 20 của thế kỉ trước, ông đã sáng tạo ra nhân vật thám tử Philo Vance, mà những cuộc điều tra nổi tiếng của nhân vật này đã được dựng thành phim và được đọc trên đài phát thanh. Ngoài những hoạt động của một nhà viết tiểu thuyết, Wright còn được biết đến với tư cách tham gia làm tuyển tập Những truyện trinh thám nổi tiếng trên thế giới (1928) (“The World's Great Detective Stories”). Van Dine đã quan niệm: “Tiểu thuyết trinh thám là một dạng trò chơi trí tuệ. Hơn nữa, có thể nói, đó còn là một sự thử thách mang tính thể thao trong đó tác giả cần phải đọ sức một cách trung thực với độc giả”. Ông chính là người đã đề ra Hai mươi nguyên tắc để viết tiểu thuyết trinh thám, được in trong Tạp chí Mĩ. Dưới đây là những nguyên tắc đó.

  1. Độc giả và thám tử cần có cơ hôi ngang nhau trong việc giải quyết bí ẩn. Tất cả các manh mối phải được tuyên bố và miêu tả rõ ràng.

  2. Tác giả không có quyền sử dụng những mánh khóe và những mưu mô đối với độc giả khác hơn với những gì mà chính thủ phạm sử dụng đối với thám tử.

  3. Tiểu thuyết trinh thám thực sự cần phải được miễn mọi tình tiết về yêu đương. Đưa tình yêu vào đó, thực tế, sẽ làm xáo trộn cơ chế của vấn đề mang tính trí tuệ thuần túy.

  4. Bản thân thám tử, hoặc một trong số các điều tra viên chính thức, không bao giờ lại biến thành kẻ tội phạm. Đây là một trò lừa đảo lộ liễu rẻ tiền ngang với việc đề nghị một ai đó đổi một xu rách lấy một đồng năm đô la bằng vàng. Đó là những trò giả vờ vô giá trị.

  5. Thủ phạm cần phải được xác định thông qua hàng loạt những suy luận lôgic chứ không phải thông qua sự tình cờ, sự ngẫu nhiên hoặc qua sự thú tội tự phát.

  6. Tiêu thuyết trinh thám bắt buộc phải có một thám tử. Và một thám tử sẽ không phải là một thám tử nếu anh ta không phá án. Nhiệm vụ của anh ta là tập hợp các manh mối cuối cùng sẽ dẫn tới người đã tham gia vào hoạt động mờ ám trong chương đầu tiên của cuốn sách; và nếu thám tử không đưa ra được những kết luận của mình thông qua một sự phân tích những manh mối, anh ta sẽ chẳng thể giải quyết được khó khăn của anh ta hơn là một cậu học trò tìm được câu trả lời giấu đằng sau bài tập số học.

  7. Phải xuất hiện một thi thể trong một tiểu thuyết trinh thám, và thi thể đó là xác chết đã lâu [không còn manh mối] thì càng tốt. Bắt phải đọc đến ba trăm trang tiểu thuyết trinh thám mà không đưa ra một kẻ giết người nào là một đòi hỏi quá đáng đối với độc giả tiểu thuyết trinh thám. Dẫu sao, sự tiêu hao năng lượng của độc giả cũng cần phải được đền đáp.

  8. Vấn đề trinh thám lại phải được giải quyết với sự trợ giúp của các phương tiện hiện thực một cách nghiêm nhặt.

  9. Trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám xứng đáng với cái tên gọi của nó, chỉ cần có duy nhất một viên thám tử. Tập hợp trí thông minh của ba hay bốn, hoặc đôi khi là một nhóm các thám tử để giải quyết một vấn đề, không chỉ làm phân tán mối quan tâm và phá vỡ sợi dây suy luận logic trực tiếp, mà còn là một sự lợi dụng độc giả. Nếu có hơn một thám tử, độc giả sẽ không biết ai là người cùng suy luận với anh ta. Điều đó giống như là việc bắt độc giả phải tham gia chạy một cuộc đua với một đội hình chạy tiếp sức.

  10. Kẻ phạm tội bao giờ cũng phải là một người đóng một vai trò ít hay nhiều quan trọng trong câu chuyện, nghĩa là một người nào đó mà độc giả đã biết và gây hứng thú cho họ. Phải mang chứa tội ác, một nhân vật mới được đưa vào hoặc đã đóng một vai trò trong câu chuyện mà lại hoàn toàn mờ nhạt, thì về phía tác giả, ở vào chương cuối, anh ta đã phải thừa nhận sự thiếu năng lực của mình trong việc đọ sức với độc giả.

  11. Tác giả không bao giờ được chọn kẻ thủ ác trong những người giúp việc, như thằng hầu, đứa đầy tớ, tay hồ lì, người đầu bếp hoặc đại loại thế. Có một lí lẽ bác bỏ ở đó về nguồn gốc, bởi đây là một giải pháp quá ư dễ dãi. Kẻ phạm tội cần phải là một ai đó đáng tầm.

  12. Chỉ cần có một kẻ phạm tội duy nhất trong đó thôi. Bất kể là có nhiều hung thủ tham gia tội ác. Dĩ nhiên, thủ phạm có thể có một sự giúp đỡ phụ trợ hoặc kẻ đồng loã nào đó; nhưng toàn bộ trách nhiệm phải được đặt lên một đôi vai: toàn bộ sự căm phẫn của độc giả phải được tập trung vào một tâm hồn đen tối duy nhất.

  13. Các xã hội đen, giới mafia chẳng hạn, không có chỗ trong tiểu thuyết trinh thám. Tác giả động đến đó là sẽ rơi vào lĩnh vực của tiểu thuyết phiêu lưu hoặc tiểu thuyết phản gián.

  14. Phương thức mà tội ác được thực hiện và các phương tiện dẫn dắt tới việc khám phá ra kẻ phạm tội phải có tính chất suy lí và khoa học. Điều đó có nghĩa là, giả khoa học và những thủ pháp có tính chất tư biện và tưởng tượng thuần tuý không được dung chứa trong tiểu thuyết trinh thám (roman policier). Một khi nhà văn bay bổng vào lĩnh vực của cái phóng túng hư tưởng, theo phong cách của Jules Verne, anh ta sẽ đi ra ngoài giới hạn của tiểu thuyết trinh thám để nhảy vào những miền đất của sự phiêu lưu chưa được khám phá.

  15. Sự thật của vụ việc phải luôn luôn rõ ràng, miễn là độc giả đủ khôn ngoan để nhìn thấy nó. Qua đó tôi muốn nói rằng nếu độc giả, sau khi biết được điều giải thích về tội ác, hẳn sẽ đọc lại cuốn sách, anh ta sẽ thấy rằng theo một nghĩa nào đó, giải pháp sờ sờ ra trước mặt anh ta, rằng tất cả các manh mối đều thực sự nhằm hướng tới tên tội phạm; và rằng, nếu anh ta thông minh như thám tử, bản thân anh ta sẽ có thể giải quyết được được bí ẩn mà chẳng cần phải đi tới tận chương cuối. Chính điều đó khiến độc giả thông minh do vậy thương giải quyết vấn đề mà chẳng cần nói lên lời nào. Qua đó tôi muốn nói rằng nếu độc giả đọc lại cuốn sách mà sự bí ẩn đã một lần được khám phá, thì anh ta sẽ thấy rằng, việc giải quyết ngay từ đầu đã quá rõ ràng, mọi dấu hiệu cho phép kết luận về nhân dạng của kẻ phạm tội và, nếu anh ta cũng tinh tế như chính thám tử, anh ta đã có thể nhìn thấu bí mật ngay mà không cần phải đọc đến tận chương cuối cùng. Sẽ không cần phải nói rằng điều đó xảy ra rất thường xuyên và tôi sẽ khẳng định rằng không thể giữ bí mật đến tận cùng và trước mọi độc giả giải pháp của một cuốn tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn và trung thực đã được xây dựng. Sẽ luôn luôn có một số lượng nào đó độc giả cũng tỏ ra minh mẫn như nhà văn.... Chính ở đó, một cách rõ ràng, mà giá trị của Trò chơi tồn tại.

  16. Trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám, không cần thiết phải có những trường đoạn miêu tả dài, Cũng như không cần phải có những sự vẽ vời những chi tiết phụ, chẳng cần những phân tích nhân vật được thực hiện một cách tinh tế, chẳng cần những bận tâm về “bầu khí quyển” cho câu chuyện. Những phương thức như vậy chẳng có vị trí đáng kể trong một bản ghi chép về tội ác và sư suy luận. Chúng sẽ làm chậm lại hành động và làm loãng sự chú ý, rẽ hướng độc giả khỏi mục đích chính gồm việc đặt ra một vấn đề, phân tích nó, tìm ra giải pháp thỏa mãn cho anh ta. Tất nhiên, có một vài miêu tả mà ta không loại bỏ được và nó cần thiết để định vị các nhân vật, thì chỉ nên tóm lược thôi, mục đích là để đạt được cái vẻ giống như thật của truyện kể.

  17. Một tên tội phạm chuyên nghiệp không nên gánh cái tội ác trong một truyện trinh thám. Những tội ác được thực hiện bởi những tên trộm hoặc bọn cướp là nơi giải quyết của các sở cảnh sát, không phải là nhiệm vụ của các tác giả và các thám tử nghiệp dư thông minh. Một tội ác thực sự hấp dẫn là một tội ác được thực hiện bởi một nhân vật cột trụ của một nhà thờ, hoặc một cô phụ được biết đến bởi các hoạt động từ thiện của bà ta. Những hành động xấu của bọn trộm cướp và của các băng đảng thuộc phạm vi của cảnh sát mà không phải là phạm vi của các tác giả và ít nhiều của các thám tử nghiệp dư tài ba. Những tội ác tương tự tạo ra sự vô vị thuộc đường phố của các sở cảnh sát, trong khi mà một tội ác đã phạm bởi một kẻ hay la cà ở nhà thờ hoặc bởi một bà già đã được biết đến vì lòng kính Chúa thương người, thì lại thực sự quyến rũ.

  18. Những gì được trình bày như một tội ác thì không thể, vào cuối cuốn tiểu thuyết, lại được phát lộ ra như một ngẫu nhiên hay một vụ tự tử. Kết thúc một cuộc điều tra dài bằng một cảm giác hụt hẫng là sự lừa bịp đối với độc giả trung thành và tốt bụng không thể tha thứ được.

  19. Nguyên nhân của tội ác cần phải luôn luôn tuyệt đối thuộc về cá nhân. Những âm mưu mang tính chất quốc tế và những mưu mô của nền chính trị lớn phải dành cho loại tiểu thuyết phản gián. Ngược lại, tiểu thuyết trinh thám cần phải được dẫn dắt bởi một phong cách, có thể nói là “thoải mái”( ). Cần phải phản ánh những kinh nghiệm và những mối bận tâm hằng ngày của độc giả, tất cả cho việc cống hiến một lối thoát nào đó cho những cảm hứng hoặc cho những mối xúc cảm bị dồn nén của họ.

  20. Cuối cùng (để cấp cho cái tín điều của tôi một con số chẵn hai mươi mục) tôi liệt kê ra đây bản danh sách các mẹo / thủ pháp mà các nhà văn viết truyện trinh thám tự trọng không nên vận dụng. Các thủ pháp này đã được sử dụng quá thường xuyên, và quá quen thuộc với những độc giả ưa thích thể loại truyện tội ác. Sử dụng chúng là thú nhận về sự thiếu khả năng và thiếu tính sáng tạo của nhà văn.

  a. Sự phát hiện ra nhân dạng của kẻ phạm tội trong việc so sánh đầu mẩu thuốc lá đã tìm thấy ở nơi xảy ra tội ác với đầu mẩu thuốc mà kẻ khả nghi hút;
  b. Tấn kịch mang tính chất thông linh giả trá mà theo đó, kẻ phạm tội, bị xâm chiếm bởi nỗi khiếp sợ, đã bị tố giác.
  c. Những dấu vân tay giả.
  d. Sự ngoại phạm được tạo ra theo cung cách của một kẻ nhu nhược.
  e. Chó không sủa, cũng chỉ ra rằng kẻ vào đó là một người thân quen.
  f. Kẻ phạm tội là anh em sinh đôi với kẻ bị tình nghi hoặc một người bà con giống với hắn khiến cho ở đây bị hiểu lầm.
  g. Chiếc xơ ranh tiêm và những giọt thuốc giết người.
  h. Món tiền hoa hồng trong vụ án mạng được đặt trong một căn phòng khoá kín, mà cảnh sát đã khám phá ra khi họ phá cửa được để vào bên trong.
  i. Sự liên tưởng về mặt từ ngữ liên hệ tới tội ác.
  j. Mật mã, hay là con chữ được mã hoá, cái cuối cùng sẽ được nhà thám tử khám phá.

  Nguồn: Văn nghệ Trẻ
   
 19. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  Mary Sue

  Mình phát hiện có một hiện tượng mà người viết fiction, hay fanfic, thường hay mắc vào. Đó là Mary Sue, cô bé ngây thơ vô số tội.

  1. Mary Sue là thuật ngữ mà người viết fanfic sử dụng để nói về một nhân vật, thường là một cô gái, hoàn hảo về mọi mặt:

  Ở trường cô là ánh hào quang tỏa sáng, tài giỏi trong mọi chuyện từ thể dục đến văn thơ, từ thiên văn đến địa lý, từ lịch sử đến chiêm tinh, từ hạnh kiểm đến được lòng giáo viên. Cô ấy có thể không cần học, lười biếng, hay thậm chí không đến trường, nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện là sự thành công đến chấn động, luôn dẫn đầu mà không có người thứ hai thứ ba xứng đáng ở bên dưới.

  Với xã hội, cô ấy là một người bác ái, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà hi sinh mình, và cô ấy cũng giải quyết mọi việc rất êm ái, gọn gàng. Cô ấy có thể bỏ hết gia tài của mình để cứu giúp dân nghèo rồi lại kiếm được từng ấy tiền trong một thời gian ngắn, cô có thể lao vào tù và cướp ngục rồi lại dùng mọi trí thông minh của mình để đứng lên giữa tòa minh oan cho người đó.

  Với gia đình, cô ấy là người em người chị ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng. Nấu ăn rất giỏi, cắm hoa rất tài, cô ấy có thể loáng một cái đã làm ra bữa tiệc Mãn Hán hoành tráng, và dù bị phá hỏng cô vẫn có thể tạo ra một cái bánh mười ba tầng nhà trong vòng nửa tiếng.

  Cô ấy luôn được yêu mến, luôn được bảo vệ, luôn được tha thứ.

  Nói tóm lại, cô ấy quá hoàn hảo, một con người không tì vết. Nhưng cô ấy sinh ra từ đâu? Từ một định mệnh trời sinh nào đó, từ một biến cố kinh hoàng trong quá khứ, từ một vết thương lòng không hể lành lặn. Cho nên trong thâm tâm cô là một người yếu ớt, dù bên ngoài rất mạnh mẽ. Cô không muốn làm tổn thương bất cứ ai, nên vô tình làm tổn thương rất nhiều người, dù những người đó sẽ vì yêu mến cô mà xem tổn thương kia là một huy chương danh giá. Mary Sue quá tuyệt vời, quá hoàn hảo. Mọi việc dù khó đến đâu, Mary Sue sẽ giải quyết âm ái hết tất cả.

  Nếu vậy thì cái kết, nó có gì đặc biệt? Ngoài việc cô ấy đã chiến thắng ngay từ đầu?

  2. Mary Sue từ đâu mà có?

  Hãy nhìn vào gương và Mary Sue hiện lên khi bạn nhìn thấy người đó trong gương và nhắm mắt lại.
  Mary Sue là sản phẩm của trí tưởng hoàn thiện hóa bản thân. Nó là bản thể của người viết, hoặc một bản thể của thần tượng của người viết. Thế nên trong đó có ước mơ của tác giả, có hình ảnh của tác giả, có những ưu điểm của tác giả, lẫn những ưu điểm mà tác giả muốn, chỉ khuyết điểm là không có. Hoặc nếu có, nó là một ưu điểm khác trong vô vàng ưu điểm của Mary Sue.


  3. Mary Sue tốt hay xấu?

  Có người cho cô ấy là thiên thần.

  Có người cho cô ấy là ác quỷ.

  Vì thiên thần của tác giả sẽ cứu rỗi toàn bộ mọi thứ trong truyện, kể cả tác giả.

  Vì ác quỷ sẽ giết chết mọi hứng thú của người đọc, đơn giản vì nó quá xa vời, quá hoang tưởng và không có gì thú vị khi đã biết cái kết.

  4. Có nên đưa Mary Sue vào truyện?

  Có nhưng không.

  Những người mới bắt đầu viết fanfic hay fiction, thường vướn vào cô ấy. Nhưng đa phần đều lâm vào một tình trạng đó là: cô ấy đang lèo lái tác phẩm chứ không phải tác giả đang làm việc đó. Cô ấy quá lộ liễu. Nó làm người ta rơi vào ảo mộng, và người đọc thực sự, hay ít ra là một tác phẩm xuất bản thực sự, lại không chấp nhận một cô Mary Sue. Họ cần con người chứ không phải thiên thần, những con người gần giống với đọc giả để họ hòa mình vào nhân vật. Những người tạo ra Mary Sue thường bị giới fiction đánh đồng là non nớt, yếu kém, một người viết fiction tồi.

  Biến Mary Sue trở nên hấp dẫn là rất khó, không hơn vài phần trăm. Nhưng khi biến Mary Sue thành một tác phẩm bắt người khác phải công nhận, thì kết quả của nó là gì? Là người đó sẽ ghi tên mình vào giới tác gia. Có thể không vượt mặt Rowling nhưng cũng có một thứ hạng nhất định.

  Vậy thì chúng ta nên đi một con đường khó: biến Mary Sue thành con rối hoàn mĩ. Hay cứ để cô ấy làm một ác thần fiction bị người khác đánh giá là tượng đài của những người viết tồi (dù chỉ nhất thời)?

  (Bài viết được chỉnh sửa từ bản "Mary Sue, con rối hoàn mĩ hay ác thần fiction?" - nước mắt tử thần - gacsach.com...)

  Bài viết này Thiên sưu về từ bản đã qua chỉnh sửa của diễn đàn truyen.org
   
 20. HwangThien

  HwangThien Design Team
  Staff Member Moderator

  Joined:
  Nov 1, 2015
  Messages:
  491
  Likes Received:
  179
  Top 5 kinh nghiệm sáng tác truyện dài hay cho người mới bắt đầu

  Có lẽ hiện nay, rất nhiều bạn trẻ không còn xa lạ với thể loại truyện dài, và cũng có nhiều bạn muốn bắt đầu sự nghiệp của mình bằng thể loại này, hoặc chỉ đơn giản là muốn viết lên những câu chuyện của mình như một niềm đam mê. Nhưng nhiều bạn vẫn còn bỡ ngỡ, không biết bắt tay viết như thế nào, nhiều lúc bị cụt ý tưởng, nhiều lúc bối rối và không biết phải viết tiếp như thế nào. Dưới đây là những kinh nghiệm nhỏ để làm những điều trên, tôi không nghĩ nó sẽ giúp được nhiều cho bạn, vì kinh nghiệm là mỗi người tự rút ra, nhưng hy vọng nó cũng sẽ giúp được phần nào, nhé! Thật ra truyện dài là một thể loại văn học ra đời muộn. Thời gian nó xuất hiện so với các thể loại khác trễ hơn rất nhiều nhưng được phát triển nhiều nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sẽ có người thấy truyện dài tương tự tiểu thuyết vì các thể loại văn học tương tự nhau có thể xếp thành một nhóm. Nhưng, truyện dài có nội dung từ một truyện ngắn kéo dài, đó là khả năng khai triển ý của người viết sâu hơn với các tình tiết dài hơn so với truyện ngắn. Truyện dài nếu chỉ xoay quanh vài nhân vật chính thì gọi là truyện dài thuần chất, nhưng truyện dài nếu được đầu tư về nhiều tuyến nhân vật một cách đồ sộ thì nó đã thành tiểu thuyết rồi (ví dụ như một tiểu thuyết kinh điển của William Shakespeare có đến 500 nhân vật khác nhau). Truyện dài không phong phú về nhân vật như tiểu thuyết nhưng ít ai nhận ra điều đó. Chúng thuộc một nhóm nhưng không phải là một, bạn chú ý phân biệt nhé.

  1. Nắm bắt mọi ý tưởng

  Bạn đang đi trên đường, bạn đang ngồi ở công viên, bạn đang làm việc nhà, bạn đang ngồi học, hay bạn đang làm rất nhiều việc khác, và bỗng bạn có một ý tưởng muốn sáng tác một câu chuyện. Trong đầu bạn đã mờ mờ tưởng tượng ra một tình tiết nào đó tâm đắc, thì việc bạn cần là bắt tay vào và phát triển ý tưởng của bạn thành một câu chuyện, của bạn, do bạn, và bạn chính là tác giả. Vâng, không gì là không thể, tin tôi đi, ý tưởng của bạn sẽ rất tuyệt.

  Hãy nắm bắt mọi ý tưởng bạn có. Viết lại. Và bước đầu tiên cho một tác phẩm là vậy. Ở điều này tôi khuyên bạn nên có một quyển sổ tay bên người để lúc nào cũng sẵn sàng ghi lại.

  2. Lập bố cục truyện chính (code)

  Có ý tưởng, đừng viết ngay vào chi tiết mà hãy lập một bố cục rõ ràng.

  Việc lập một bố cục về tên tác phẩm, tên các chương chính, nội dung chính của các chương giúp bạn không "bí ý tưởng". Theo tôi, ý tưởng là cái vô hạn, nhưng nếu không có một điều làm xuất phát điểm thì "bí" ý tưởng là một điều dễ xảy ra khi chúng ta viết. Vì vậy, lập ra một bố cục ban đầu giúp bạn định hình được những điều chính mà bạn muốn truyền đạt.

  Thường thì một bố cục sẽ gồm các nội dung cốt lõi (chủ yếu là những ý nghĩa mà bạn muốn truyền đạt qua câu chuyện). Tôi không khuyên bạn giới hạn số chương, nhưng ít nhất hãy khái quát những chương "cần phải có" để chúng ta có hướng đi rõ ràng và cụ thể hơn.

  Ví dụ:
  Câu chuyện của tôi tên là "Hối hận có kịp không".


  Tôi muốn viết câu chuyện này về gia đình, về lỗi lầm vô ý và những chuyển biến bất ngờ bởi những quyết định vội vàng xoay quanh hai chị em là An và Hiếu.

  * Code chính ở đây tôi lập là: 10 chương:

  - Chương 1-3: Mở đầu: Cuộc sống vui vẻ và mâu thuẫn dẫn đến xung đột và quyết định sai lầm.
  - Chương 3-6: Khởi điểm của bi kịch: những vui vẻ khi nhận nhận định rằng quyết định của mình là sáng suốt.
  - Chương 6-8: Cao trào: Bắt đầu nhận ra sự sai lầm.
  - Chương 9-10: Kết thúc và ý nghĩa.

  * Code cụ thể là những hành động, những sự kiện sẽ xảy ra và quan điểm của nhận vật trong từng giai đoạn (là cố chấp, bồng bột hay vân vân).

  Lời khuyên cho bạn là hãy dùng sơ đồ tư duy (mindmap) để triển khai bố cục, hãy ghi những ý tưởng ở dạng từ khóa.

  Ví dụ:
  - Chương 1-3:

  + Vui vẻ, hạnh phúc
  + Quan tâm sai cách
  + Tức giận
  + Quyết định sai lầm,...

  3. Bắt tay vào viết

  Việc bắt tay vào viết là một điều tất yếu bạn cần phải làm nếu muốn tạo ra đứa con tinh thần của chính mình. Những ý tưởng dù có hay đến đâu mà bạn không bắt tay vào để hiện thực hóa chúng thì những ý tưởng đó cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Vâng, xin nhấn mạnh là những ý tưởng đó sẽ trở thành đồ bỏ đi. Tôi từng thấy có nhiều bạn trao đổi ý tưởng với tôi rất hay và ấn tượng, nhưng các bạn ấy chây lười, trì hoãn và dần dần tôi thấy học lãng quên đi nhiệt huyết ban đầu. Và sự quên bắt đầu cho sự vùi lấp. Ý tưởng dù hay đến đâu mà không viết thì thật uổng phí.

  Chuyện viết, khi bắt tay vào viết, có người viết liền một mạch, có người khoảng vài ngày lại mới viết, cũng có người ngày nào cũng viết,... Dù cách viết như thế nào thì bạn hãy tin vào chính mình, hãy tin vào câu chuyện trong trí tưởng tượng của mình, và đặc biệt là "đừng bỏ quá lâu"! Bỏ quá lâu sẽ làm bạn quên và hoặc là bạn quên luôn, hoặc là khi viết lại bạn lại phải nghiên cứu chính những ý tưởng mà mình đã từng rất am hiểu.

  4. Sửa chữa

  Sửa chữa là một bước quan trọng để hoàn thành câu chuyện của bạn. Có thể câu chuyện ban đầu của bạn chưa được như bạn mong muốn, nhưng hãy cứ viết và có niềm tin vào câu chuyện cũng như chính người viết, có thể câu chuyện ban đầu chưa hay nhưng phải viết thì mới nhận ra mình thiếu cái gì để truyền đạt ý mình muốn một cách hoàn hảo nhất. Bạn hãy sửa theo hai bước:

  1. Tự sửa chữa:

  Sửa chữa ban đầu là sửa lại:

  - Ngữ pháp.
  - Chính tả.
  - Nội dung đã nêu lên ý bạn muốn chưa?

  Bạn biết đấy "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", nhiều bạn trẻ bây giờ vì đọc ngôn tình và convert đâm ra bị loạn ngữ pháp, câu cú lủng củng và có những tiền tố hậu tố thừa. Bản thân tôi, trước hết là người đọc cảm thấy tôi sẽ "quay lại" hoặc "thoát" ngay những truyện kiểu như vậy. Vì sao? Bởi vì ngoài kia có rất nhiều truyện hay sách hay, ngữ pháp ổn, câu cú tốt, nội dung miễn chê và dễ đọc thì tại sao tôi phải tốn thời gian ngồi vừa đọc vừa ráng sắp xếp từ trong câu và ráng hiểu câu đó đang muốn nói gì? Nhớ nhé, ngữ pháp và câu cú là điều tạo ấn tượng đầu tiên với bạn đọc. Trau chuốt câu văn và viết đúng nó là tôn trọng Quốc ngữ cũng như tôn trọng chính người viết và bạn đọc.

  2. Nhờ bạn đọc và beta reader:

  Đăng truyện của mình lên một diễn đàn, trang web hoặc blog uy tín để người khác đọc và nhận xét, như vậy sẽ khiến bạn nhận ra nhiều điều hơn và có phương pháp sửa chữa để câu chuyện được gọt dũa hay hơn. Và nếu được, hãy tìm kiếm những người có trình độ và cái nhìn khách quan, hãy tìm kiếm những người đọc tích cực. Như vậy, tôi tin bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn bạn tưởng nhiều.

  5. Những lưu ý nhỏ nhưng rất quan trọng

  1. Làm thế nào khi bí ý tưởng?

  Việc bí ý tưởng là điều thường xuyên xảy ra với những bạn không viết thường xuyên hoặc là bỗng dưng bị "cụt" cảm xúc.

  Để khắc phục việc này bạn hãy tạm "dừng bút", kiếm một vài truyện ngắn hoặc truyện cực ngắn cùng chủ đề mà đọc, như vậy sẽ có thể lấy lại chút cảm xúc.

  Và đi đâu đó cho khuây khỏa, đi nhìn trời nhìn sông nhìn cỏ gì đó, làm những việc mà mình chưa làm thử đi, như đi bộ dạo phố, xắn ống quần lên và đi nhổ cỏ,... vân vân, có rất nhiều cách để bạn lấy lại cảm xúc và ý tưởng. Hãy thả lỏng đi và đừng làm mình bị ức chế!

  2. Làm thế nào để có một lối diễn đạt hay?

  Để diễn đạt câu văn một cách mượt mà, bạn hãy chú ý về cách dùng từ, hãy linh hoạt trong câu đơn và câu ghép để tạo điểm nhấn cho mình.

  3. Có nhất thiết phải làm như những bước trên hay không?

  Câu trả lời là không, việc viết là của mỗi người và còn tùy cảm hứng, nếu bạn có thể bắt tay vào viết ngay thì có thể bỏ qua những điều không cần thiết.

  Tóm lại, có rất nhiều kinh nghiệm bạn có thể rút ra trong quá trình viết lách. Hãy viết, hãy đặt niềm tin và duy trì những điều mình muốn và mình thích. Trên đây là những kinh nghiệm của tôi, còn bạn, kinh nghiệm mà bạn có được là gì, hãy chia sẻ để chúng ta cùng hoàn thiện tác phẩm cũng như hoàn thiện chính mình.

  Theo Thuần Nhất An - Quỷ Tabby
  Nguồn: Interne
   
  San San Quyên likes this.

Share This Page