Comments on Profile Post by Một Bạn Nữ Giấu Tên

 1. Mỳ Ly
  Mỳ Ly
  Nữ ơi, fic "Của anh" và "Không phải Lionel" của cậu đã bị Song Nhi xóa vào đầu tháng 5 vì để ẩn quá thời gian quy định rồi cậu. Báo cáo của Song Nhi có để là đã thông báo cho tác giả 1 tháng trước khi xóa.
  Jun 24, 2017
 2. Một Bạn Nữ Giấu Tên
  Jun 24, 2017
 3. Mỳ Ly
  Mỳ Ly
  Mà đợt fic bị xóa trước khi đổi giao diện thì không khôi phục lại được vì thùng rác đã dọn sạch luôn rồi.
  Jun 24, 2017
 4. Mỳ Ly
  Mỳ Ly
  Chèn ơi, cái đợt SN dọn lại box thì nhiều fic move lắm Nữ ơi. Đều là những fic đã ẩn quá lâu cả. :'( Tớ chin nhỗi, tớ không khôi phục lại cho cậu được.
  Jun 24, 2017