Comments on Profile Post by Elvi

 1. Mỳ Ly
  Mỳ Ly
  Không em, là super mod trên toàn 4rum. :3
  May 25, 2017
 2. Elvi
  Elvi
  Bây giờ slide top chỉ để truyện bên box Sáng tác thôi ạ? =)))
  May 25, 2017
 3. Mỳ Ly
  Mỳ Ly
  Hồi trước là để cho cả Stm và Stc, nhưng Tâm Hồn ngưng hoạt động và ngưng đề cử quá lâu nên chị cho thay hết slide bằng fic. Tháng tới chị sẽ đứa stm lên lại slide nhé.
  May 25, 2017
 4. Elvi
  Elvi
  À chị ơi em có góp ý một chút ạ. Font Palatino không hiểu sao dạo này nó toàn bị lỗi. Nếu viết dấu thì chữ cái sau dấu sẽ bị cách ra ạ.
  May 25, 2017
 5. Mỳ Ly
  Mỳ Ly
  ok, để chị coi lại hen.
  May 25, 2017