Comments on Profile Post by Mỳ Ly

 1. anby.hunnie
  anby.hunnie
  Tớ không. Chỉ bị khoá vì lâu không post chương. T có nói với Song Nhi là sẽ post chương mới.
  May 11, 2017
 2. anby.hunnie
  anby.hunnie
  Nhưng thôi không sao, tớ post lại cũng được :)) vì có một bản tớ gửi cho bạn tớ vẫn còn lưu trong mail
  May 11, 2017
 3. Mỳ Ly
  Mỳ Ly
  Tớ nghĩ 1 là khi chuyển giao diện bị mất dữ liệu. 2 là move sọt rồi admin dọn thùng rác thôi. Để mai tớ hỏi lại Song Nhi thử.
  May 11, 2017
 4. Mỳ Ly
  Mỳ Ly
  Ừ. Nếu còn thì ok.
  May 11, 2017