Notable Members

 1. Hello Guest. Fiction.vn vừa nâng cấp lên phiên bản mới với nhiều chức năng hơn. Bạn có góp ý gì không? Vào đây xem nhé.
 1. anby.hunnie

  Rouge, Female, from Ha Noi
  Messages:
  763
  Likes Received:
  94
  Trophy Points:
  0
 2. cuckoo.

  Trial Moderators
  Messages:
  140
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  0
 3. Elvi

  Messages:
  662
  Likes Received:
  46
  Trophy Points:
  0
 4. HwangThien

  Design Team
  Messages:
  634
  Likes Received:
  174
  Trophy Points:
  0
 5. KihomiTruong

  Zone Moderator
  Messages:
  439
  Likes Received:
  27
  Trophy Points:
  0
 6. manyuan

  22, from Tree house
  Messages:
  257
  Likes Received:
  22
  Trophy Points:
  0
 7. Moon Sugar

  Female, from Woodland Realm
  Messages:
  821
  Likes Received:
  31
  Trophy Points:
  0
 8. Mỳ Ly

  Messages:
  1,970
  Likes Received:
  122
  Trophy Points:
  0
 9. ngocanh_1804

  Messages:
  231
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  0
 10. pengoc97

  Female
  Messages:
  1,628
  Likes Received:
  6
  Trophy Points:
  0
 11. Phương

  Messages:
  19
  Likes Received:
  15
  Trophy Points:
  0
 12. San San Quyên

  16, from In the sky
  Messages:
  95
  Likes Received:
  20
  Trophy Points:
  0
 13. Sera Helestia

  Chu Tước, 19
  Messages:
  88
  Likes Received:
  21
  Trophy Points:
  0
 14. shain_shain

  Zone Moderator, 18, from Gossip Girls
  Messages:
  1,256
  Likes Received:
  127
  Trophy Points:
  0
 15. sweet_cloud_baby

  Messages:
  389
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  0
 16. yamamotoaoi

  Vanessaoith, Female, 16, from Gossip Girls
  Messages:
  1,161
  Likes Received:
  122
  Trophy Points:
  0