Notable Members

 1. Hello Guest. Fiction.vn vừa nâng cấp lên phiên bản mới với nhiều chức năng hơn. Bạn có góp ý gì không? Vào đây xem nhé.
 1. anby.hunnie

  Rouge, 19, from Ha Noi
  Messages:
  753
  Likes Received:
  83
  Trophy Points:
  0
 2. Elvi

  Messages:
  597
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  0
 3. HwangThien

  Design Team
  Messages:
  602
  Likes Received:
  35
  Trophy Points:
  0
 4. manyuan

  Trial Moderators, 21, from Tree house
  Messages:
  239
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
 5. Moon Sugar

  Female, from Woodland Realm
  Messages:
  822
  Likes Received:
  10
  Trophy Points:
  0
 6. Mỳ Ly

  Messages:
  1,988
  Likes Received:
  75
  Trophy Points:
  0
 7. ngocanh_1804

  Messages:
  228
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  0
 8. pengoc97

  Messages:
  1,573
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  0
 9. Phương

  Messages:
  19
  Likes Received:
  13
  Trophy Points:
  0
 10. shain_shain

  Zone Moderator, 18, from Gossip Girls
  Messages:
  1,208
  Likes Received:
  88
  Trophy Points:
  0
 11. sweet_cloud_baby

  Messages:
  386
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  0
 12. tranluu97

  Messages:
  642
  Likes Received:
  20
  Trophy Points:
  0
 13. yamamotoaoi

  Vanessaoith, Female, 16, from Gossip Girls
  Messages:
  1,074
  Likes Received:
  77
  Trophy Points:
  0